เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ creative thinking จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

18 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
สัมมนาฟรี การบริหารและสร้างแรงจูงใจสำหรับพนักงานต่างวัย
ไม่ระบุราคา
หัวข้อบรรยาย :• ความหมายของพนักงานต่างวัย• คุณลักษณะของพนักงานต่างวัย (ด้านบรรทัดฐาน วิถีชีวิต ค่านิยม พฤติกรรม ฯลฯ )• ปัญหาที่พบในการการบริหารพนัก...
1. ความหมายและความสำคัญของความคิด2. แนวคิดประเภทต่างๆเพื่อความคิดสร้างสรรค์3. ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์4. การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน5. อุปสรรคข...
1.    ความหมายและความสำคัญของความคิด2.    แนวคิดประเภทต่างๆเพื่อความคิดสร้างสรรค์3.    ลักษณะของความคิดสร้างสรรค์4.    การคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางา...
วันที่หนึ่ง•ธรรมชาติ และองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์• สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์• กระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ให้ทำงาน• รูปแบบความคิดสร้างสร...
ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านความคิด “ เชิงสร้างสรรค์ ” การขยายขอบเขต ความคิดไปจากแนวคิดหรือกรอบความคิดเดิมๆ ที่มีอยู่ในทางสร้างสรรค์ คิดออกนอกกรอบ ไปสู่สิ่งใหม่ จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร
หลักสูตร Service Excellence & Creative Thinking เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยรวบรวมหัวข้อที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอดและกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานในองค์กรออกมาใช้ให้เป็นรูปธรรม
ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล วิทยากรทางด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์การ by Hrdzenter ที่นี่ที่เดียว
Make creative writing a fun part of your life. Find out how writers get ideas, how to plan and develop interesting contents.
ค้นหาคำตอบได้ใน Service Excellence & Creative Thinking Workshop (การบริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อครองใจลูกค้า) Service Excellenceis an attitude engrained in every department and it begins and ends with your people, from cashier to CEO.
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
จงเลิก “กลัว” ว่าจะไม่มี “เงิน” ซื้อทำเลดีๆ ราคาถูกๆ เพราะอาจารย์คนนี้จะเปลี่ยนนิยามการลงทุนใหม่
(Work-Life Balance: WLB) ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มทางด้านประชากรและสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การที่ผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นหรือกำลังแรงงานที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น (Aging workforce