registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ happypea749 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
งานนี้ท่านจะได้ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่ายกับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำ แต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้รายเก่า
สัมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยง​ ​ สัมนานี้เป็นสัมนาเชิงธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​