ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ paperless จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

11 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สำหรับผู้สนใจกระบวนการ paperless (องค์กรไร้กระดาษ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
กระทรวง ICT จัดอบรมคอมพิวเตอร์ฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง สำหรับผู้สร้างมัลติมีเดีย
หัวข้อสัมมนา1. ประเภทเอกสารสำหรับใช้ประกอบการลงบัญชี2. การจัดเก็บและจัดเตรียมเอกสารนำเข้า-ส่งออก เพื่อการตรวจสอบของกรมสรรพากร3. เอกสารทางด้านจัดซื้...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

รู้จักกับหลักการทำงานและชนิดของกล้องเน็ตเวิร์คการเตรียมพร้อมระบบคอมพิวเตอร์และกล้องเน็ตเวิร์คการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับกล้องเน็ตเวิร์คการเชื่อมต่อก...
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับผู้สนใจกระบวนการ paperless (องค์กรไร้กระดาษ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร