สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ set จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

274 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หากคุณคิดจะทำธุรกิจ แต่กลับกังวลเพราะกลัวการเริ่มต้น “Business Set-up” หลักสูตรที่ช่วยให้คุณเริ่มธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
3900บาท
จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง
8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) รุ่นที่ 9
4000บาท
หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
Increase Productivity at Work with Quality Awareness and Improvement Mindset
5,500บาท
*การที่จะสร้างจิตสำนึกคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรได้นั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และต้องใช้ความรู้ ความสามารถผ่านกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องใช้ความอดทนและความร่วมมือ เอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจังของบุคลากรนทุกคน เมื่อบุคลากรมีพื้นฐานจิตสำนึกคุณภาพแล
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
3800บาท
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้
หลักสูตร แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainbility)
3900บาท
การเพิ่มผลผลิตเป็นแนวทางปฏิบัติและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนา ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Gold Futures เรียนรู้ภาพรวมตลาดทองคำโลก รวมถึงปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำทั้งในประเทศและต่างประเทศ...
สัมมนา ใหม่ล่าสุด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Single Stock Futures เพื่อให้คุณสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความย...
สัมมนา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ ของ SET50 Index Options ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อขายและกลยุทธ์การลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลื...
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านนำความรู้ในเรื่องของ “ฮวงจุ้ย” มาปรับใช้กับการสร้างบ้าน ให้อยู่แล้วรวยยิ่งขึ้น
สัมมนา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน SET50 Index Futures เรียนรู้ผลตอบแทน ความเสี่ยง วิธีการซื้อขาย รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Ind...
• การบันทึกและการตัดต่อผสมเสียงระบบนันลิเนียร์ด้วย โปรแกรมAdobe Audition (ปฏิบัติการ)• การนำสื่อเสียงประกอบกับโปรแกรม Power point• การนำสื่อเสียงปร...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
เนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. เพิ่มโอกาสทำกำไรงามๆ ด้วย Derivative Warrants1.52. ลงทุนให้กำไรไม่แพ้ตลาดลงทุนผ่าน ETFs1.5รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น3.0*...