สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ set จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

272 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณเริ่มเล่นอย่างถูกวิธี สามารถประหยัดเงินและเวลา เนื้อหาสอนจากประสบการณ์จริง ที่ได้กำไรจริง คุณไม่อาจเรียนรู้จากที่ไหนได้
กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหารผลงาน ที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Managerial Skills for Middle Management) รุ่นที่ 2
4000บาท
การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยผู้บริหารระดับกลางทั้งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการการ หัวหน้าแผนกอาวุโส และหัวหน้าแผนก ซึ่งเป็น Keyman ในการขับเคลื่อนและร่วมกันผลักดันการบริหารจัดการหน่วยงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
หลักสูตร Mindset Change to success
3900บาท
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา
การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development ) รุ่นที่ 8
4000บาท
หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนา ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Gold Futures เรียนรู้ภาพรวมตลาดทองคำโลก รวมถึงปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำทั้งในประเทศและต่างประเทศ...
สัมมนา ใหม่ล่าสุด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน Single Stock Futures เพื่อให้คุณสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความย...
สัมมนา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขต่างๆ ของ SET50 Index Options ตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนการซื้อขายและกลยุทธ์การลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลื...
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านนำความรู้ในเรื่องของ “ฮวงจุ้ย” มาปรับใช้กับการสร้างบ้าน ให้อยู่แล้วรวยยิ่งขึ้น
สัมมนา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน SET50 Index Futures เรียนรู้ผลตอบแทน ความเสี่ยง วิธีการซื้อขาย รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การลงทุนใน SET50 Ind...
• การบันทึกและการตัดต่อผสมเสียงระบบนันลิเนียร์ด้วย โปรแกรมAdobe Audition (ปฏิบัติการ)• การนำสื่อเสียงประกอบกับโปรแกรม Power point• การนำสื่อเสียงปร...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
เนื้อหาการอบรม1. เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการชีวิตรู้จักวางแผนอนาคต และเลือกอาชีพที่เหมาะสมจัดทำงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างคุ้มค่า เรียนรู...
เนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. เพิ่มโอกาสทำกำไรงามๆ ด้วย Derivative Warrants1.52. ลงทุนให้กำไรไม่แพ้ตลาดลงทุนผ่าน ETFs1.5รวมจำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น3.0*...