สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร

        1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน

        2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด

        3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

        4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร


วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน

“หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ”

      1. แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ

                 ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล

      2.  ประโยชน์และความสำคัญของการมอบหมายงานที่มีต่อหัวหน้างานและลูกน้อง (ผู้ปฎิบัติงาน)

      3.  ความคิด - คำพูด ที่สร้างปัญหาเมื่อมอบหมาย - ติดตามงาน

      4.  สิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะมอบหมายงาน

      5.  กระบวนการมอบหมายงาน : เตรียมการมอบหมาย - การสื่อสารระหว่างมอบหมาย - การติดตามผลงาน

      6.  เทคนิคต่างๆที่ทำให้การมอบหมายงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

      7.  การควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย

                  การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อติดตามงาน

                  การกำหนดมาตรฐานและประเมินผลงาน

                  การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน

                  การควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์

      8.  วิธีกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ทำงาน  “ให้ได้งาน” และสำเร็จตามเป้ามหาย

               หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี  มิใช่เป็นพียงผู้สั่งการ

               เลือกวิธีการนำเพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม


วิทยากร
อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

ราคาทั่วไป  3,500 บาท ( บวก VAT 7% = 3,745บาท )  

ราคาสมาชิก  3,000 บาท ( บวก VAT 7% = 3,210 บาท ) คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
1.TELESALES/TELEMARKETING เครื่องมือการขายสมัยใหม่ 2.การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า 3.การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 4.เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ 5.เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
3900บาท
เหมาะสำหรับ พนักงานบริหารงานบุคคล พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเรียนต่อ
3500บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด ความล่าช้า และอุบัติเหตุ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือ การไม่ได้รับการสอนงาน และแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงานที่ดี ขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน
3900บาท
เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารที่ดีทั้งการสื่อสารภายในและการสื่อสารภายนอกองค์กร ได้เห็นความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร
1600บาท
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ HR ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรในอนาคต นี่เป็นหลักสูตรขั้นแรกของการทำงานสายงาน HRD ที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด
4000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปปฏิบัติ
3900บาท
เรียนรู้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศที่เป็นสากล การคำนวณต้นทุนและเงื่อนไขการขนส่ง การขนส่งแบบเต็มตู้สินค้า ไม่เต็มตู้สินค้า และการขนส่งร่วม ภาคปฏิบัติพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับการคำนวณค่าระวางขนส่ง ทุนประกันภัย เรื่องทุนประกัน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในตัว...
3800บาท
การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง