ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
สัมมนา อายุน้อย 100 ล้าน จากตึกแถว
6200บาท
เป็นสัมมนาเกี่ยวกับการพลิกชีวิต จาก “อดีตนักศึกษาเรียนไม่เก่ง” สู่ “นักสร้างตึกแถว 100 ล้าน” ได้ด้วยวัยเพียงแค่ 25 ปีเท่านั้น
HOT DEAL
สัมมนา รวยฟ้าผ่า 30 ล้าน ใน 30 เดือน จากการลงทุนที่ดิน
6200บาท
เรียนรู้การทำกำไรจากการลงทุนซื้อ-ขายที่ดิน สอนเทคนิคจากประสบการณ์จริง ซื้อขายที่ดิน 30 แปลง กำไร 30 ล้าน
อบรม เรื่อง เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 20
1990บาท
รู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพืชและโรคที่เกี่ยวกับมะนาวและมะกรูด
อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น  (Basic ICD-10) ประจำปี 2558
4900บาท
เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรคในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ด้านการให้รหัสโรค
อบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการทำงาน รุ่น 1
3000บาท
เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร
อบรม  เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
200บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาให้มีตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerCBM DAY 2015 ครั้งที่ 8
2000บาท
งานสัมมนาที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร กรณีศึกษาจากภาคโรงงานจริง และนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยี และ อุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร
การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับขนานแท้
8,900บาท
หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่เคยเข้าครัว แต่ใฝ่ฝันอยากทำอาหารญี่ปุ่นเองได้ เราสามารถสร้างฝันนี้ให้เป็นจริง !!
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3700บาท
ความเข้าใจด้านเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการดูแลเอาใจใส่ในงานมากขึ้น ลดความเสียหาย
ศักยภาพการบริหารงาน...สู่...“เป้าหมายองค์กร”
3700บาท
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเรียกย่อๆ ว่า MBO เป็นกระบวนการร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์และการควบคุมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการเชื่อมหน้าที่ทางการบริหารระหว่างการวางแผน และการควบคุมเข้าด้วยกัน
7Q การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
3700บาท
การเรียนรู้สำคัญสำหรับชีวิต แต่ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตและการงานได้อย่างสูงสุด
“Yes, I Can ชุด เจรจาจัดซื้อแบบอินเตอร์”
ุ6200บาท
เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาธุรกิจสากล ดังนั้นความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อจัดหาสิ่งที่องค์กรต้องการจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ
ตะลุยสูตรและฟังค์ชั่นในExcel กับ Excel Advance Functionsรุ่นที่ 13 อบรมเชิงปฏิบัติการ
3120บาท
เรียนรู้การใช้ฟังค์ชั่น และผูกสูตรต่าง ๆ ในโปรแกรม Excel เพื่อการทำงานในระดับ Advance
อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
3120บาท
ประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประยุกต์ใช้ ต่อยอดได้ชัวร์ ไม่ยากอย่างที่คิด
อบรม เลขานุการกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 8
3120บาท
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการเมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คนรักไวน์2015
9900บาท
ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกรรมวิธีการผลิตจากการบ่มผลไม้ การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของไวน์ในหลากหลายมิติ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
การวางแผนภาษีธุรกิจขนาดSME
8900บาท
การเสียภาษีอากรถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการเสียภาษีทุกครั้งต้องตรงตามประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและนำส่งอย่างถูกต้องเสมอ
อบรมธุรกิจออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ Google AdWords วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557
2500บาท
เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์ (e-Commerce) ให้ประสบความสำเร็จ และการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
305บาท
โรงเรียนฝึกอบรมอาชีพ ม้วนบำรุงศิลป์ ลาดพร้าว 71 เปิดอบรม windoes7 Word2010 Excel2010 Internet 200 ชั่วโมง ค่าสมัคร 305บาท
การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
3500บาท
หากฝ่ายบริหารมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าเหมายและความสำเร็จ