ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
สัมมนา พลิกชีวิตกับเส้นทางสู่เถ้าแก่น้อยธุรกิจอสังหาฯ 100+ ล้าน
5500บาท
สุดยอดเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ในรูปแบบ Business Model ของอสังหาฯ ที่ทำให้เงิน 6 แสน เป็น 100 ล้านได้จริง
HOT DEAL
สัมมนา รวยฟ้าผ่า 30 ล้าน ใน 30 เดือน จากการลงทุนที่ดิน
4500บาท
เรียนรู้การทำกำไรจากการลงทุนซื้อ-ขายที่ดิน สอนเทคนิคจากประสบการณ์จริง ซื้อขายที่ดิน 30 แปลง กำไร 30 ล้าน
HOT DEAL
Intensive Workshop เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ใน 30 วัน
27,000บาท
เนื้อหาเข้มข้น 3 วันเต็ม ที่จะสอนกระบวนการวางแผนและลงมือปฏิบัติในการสร้างอพาร์ตเมนต์ตั้งแต่เริ่มต้น
หลักสูตร มนุษย์เงินเดือนรวยด้วยอสังหาฯ
3500บาท
การบรรยายจะเป็นการพูดเกี่ยวกับวิธีการและเคล็ดลับที่ผู้บรรยายนำมาใช้ในการลงทุนโดยจะบรรยาทีละสเต็ปเริ่มจากการเตรียมความพร้อมในการลงทุนจนถึงการขายทรัพย์
โปรโมชั่นนาทีสุดท้าย CCNA เฉพาะรอบเดือนตุลาคม วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2557 ลดราคา 50% ราคาปกติ 10,500 บาท ลดเหลือ 5,250 บาท
5250บาท
รูปแบบการอบรมจะเน้นการใช้อุปกรณ์จริงในการทำ LAB 100% ทุก LAB เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้งานในระบบ Network จริงๆ ให้ได้มากที่สุด ตลอดระยะเวลาอบรม 5 วัน เต็ม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
900บาท
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภทต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerCoaching จุดพลังในตัวคุณและทีมงาน
2500บาท
เป็นหลักสูตรที่สร้างพลังและแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ชัดเจน และเสริมพลังให้กับทีมงาน
การบริหารการขายสำหรับนายหน้า
8000บาท
ก้าวแรกของการเป็นนายหน้า เทคนิควิธีการบริหารการขายแบบมืออาชีพ สำหรับสอบใบอนุญาตนายหน้า
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
3,500บาท
หลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสียงต่อการเสียชีวิต และละค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลในองค์กรอีกด้วย
กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ำ (Below – the – Line Marketing)
4,500บาท
ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่สดใส พลังงานมีราคาแพง กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอยแต่การแข่งขัน ทางการตลาดไม่ลดความรุนแรง ในทางตรงกันข้ามกับทวีความเข้มข้นเพื่อช่วงชิง และรักษาส่วนแบ่งตลาด นักการตลาดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ และวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ส่งผลโดยตรงต
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
4,500บาท
การวางแผนนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การคิดและการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ถึงวิธีการกระทำที่จำเป็นและสมควรจะต้องปฏิบัติ อีกทั้งเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ
เทคนิคการกล่าวต้อนรับ การบริการ และการสนทนาภาษาอังกฤษ
4,500บาท
ในทุกๆ บริษัท ทุกๆ อาชีพ ทุกคนที่ทำงานมักจะมีความคุ้นเคยกับการมีผู้มาเยือนทั้งในแบบที่นัดไว้ และไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า การเรียนรู้วิธีต้อนรับผู้มาเยือนอย่างถูกต้อง ถูกกาละเทศะและสุภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะการสื่อความหมายได้ถูกต้องตามความตั้งใจโดยยึด
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่มีต่องานบริการ
4,000บาท
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การทำให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือจำหน่าย แต่ในยุคปัจจุบัน จากการที่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจากที่ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
3,103บาท
ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจะนำกรณีศึกษามาเล่าหรืออธิบายให้เห็นเพื่อสามารถนำไปใช้ในหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเกี่ยวกับปัญหาบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานของท่านอย่างเต็มที่
จิตสำนึกในคุณภาพ
3500บาท
หลักสูตรนี้เสนอวิธีการทำงานและการให้บริการอย่างมีความสุข มีคุณภาพ สามารถครองใจลูกค้า แก่ผู้ปฏิบัติงาน จนสามารถสร้างคุณภาพที่เป็นเลิศจากการทำงาน มีบริการที่น่าประทับใจ และผู้ทำงานก็มีความสุขในการปฏิบัติงาน
เทคนิคการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
3500บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลแสดงบทบาทเหมือนนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง เพราะยังมีวิธีการอื่นอีกหลายวิธีให้พิจารณาก่อนรับบุคคลเข้าทำงาน
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
3500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ให้บริการลูกค้า ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล
สู่ความเป็นเลิศทักษะ
3500บาท
การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ
โคตรเซล ปิดการขาย แบบเบ็ดเสร็จ (โปรโมชั่น 1 แถม 1 )
4,900บาท
สุดยอดสัมมนาที่จะทำให้คุณ ดูดเงิน..จากกระเป่าคนอื่นมาแบบไม่ยั้ง เสกเงิน..ได้ทุกที่ตามใจปราถนา
Strategic Center จัดอบรม หลักสูตร Competitive Sales & Marketing Strategy (วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57)
5800บาท
เรียน รู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงกา
Strategic Center จัดการอบรม :  12 Models - Marketing Analysis (วันอังคารที่ 25 พ.ย.57)
5800บาท
การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลาก