ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
MILLIONAIRE COURSE - เส้นทางสู่อสังหาฯ 100 ล้าน
5,000บาท
สุดยอดเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ในรูปแบบ Business Model ของอสังหาฯ ที่ทำให้เงิน 2 แสน เป็น 100 ล้านได้จริง
HOT DEAL
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานต้อนรับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
3,800บาท
เพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
HOT DEAL
ตะลุยสูตรและฟังค์ชั่นในExcel กับ Excel Advance Functions
3,900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแข็งแกร่งวิธีใช้สูตรและฟังค์ชั่นโปรแกรม Excel มากกว่าใครในปฐพี เน้นการเจาะลึกฟังค์ชั่นและสูตรต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือแก้ปัญหากับข้อมูลต่างๆ รวมถึงประยุกต์ใช้งานใน Excel ที่ซับซ้อน ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
HOT DEAL
หลักสูตร  เทคนิคการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์
4,066บาท
เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
HOT DEAL
อบรม หลักสูตรการสั่งซื้อและบริหารคลังสินค้ารุ่นที่ 11
3,900บาท
สร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาการสั่งซื้อสินค้าคำนวณการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมา Stock ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมปริมาณสินค้าได้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าได้
HOT DEAL
หลักสูตร  เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,952บาท
เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการ Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerHOT DEAL
อบรม การสอนงานขายแบบโค้ชที่มีประสิทธิภาพ
3,952บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็น”โค้ช”สอนงานขายให้กับพนักงานขายใหม่
HOT DEAL
MAGICAL PRESENTATION & COMMUNICATION SKILLS WITH NLP & HYPNOSIS
8,000บาท
มหัศจรรย์แห่งการนำเสนอและการโน้มน้าวใจโดยหลักการของ NLP และการสะกดจิต
HOT DEAL
หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3500บาท
การปิดการขาย : เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด และเป็นส่วนที่น่าพอใจที่สุด
HOT DEAL
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงาน
3500บาท
สำหรับ พนักงานระดับหัวหน้า และผู้จัดการ ทั้งส่วนงานปฏิบัติการ และส่วนงานสนับสนุน
HOT DEAL
หลักสูตร EVENT MARKETING เพื่อพัฒนานักการตลาดยุคแข่งขันสูง
3700บาท
“การตลาดเชิงกิจกรรม” ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวเลข อุตสาหกรรม NICHE มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นติดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี บริษัทหลายแห่ง จึงนิยมนำการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการตลาดเชิงรุก ไปยังผู้บริโภคให้เข้าถึงง่าย ตอบ
HOT DEAL
อบรม การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3,745บาท
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัจจัยแห้งความสำเร็จของการบริหารงานลูกค้า สัมพันธ์
HOT DEAL
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
HOT DEAL
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
HOT DEAL
อบรม การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,424บาท
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน
HOT DEAL
อบรม การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้า
3,959บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้
HOT DEAL
อบรม เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3,745บาท
เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์
HOT DEAL
อบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid &CPR) รุ่นที่ 15
3,900บาท
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย
HOT DEAL
สัมมนา  THE MILLIONAIRE MIND INTENSIVE  คิดอย่างไรให้รวย
4,900บาท
คุณกำลังจะได้เรียนรู้ความลับเกี่ยวกับวิธีคิดแบบเศรษฐีเงินล้านที่คนทั่วไปไม่รู้ในหลักสูตร Millionaire Mind เข้มข้น 3 วัน
HOT DEAL
อบรม ค่ายการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน ENGLISH CAMP YOUNG LEADERSHIP 2014
6,900บาท
เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกันในค่าย และใกล้ชิดกับธรรมชาติ
HOT DEAL
สัมมนา การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,200บาท
เรียนรู้ระบบการทำงานทำงานในปัจจุบันจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ