ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
อบรม ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
เข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผล จากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลิก
HOT DEAL
อยากเป็นวิทยากร หลักสูตรบริการ ไม่ยาก
2,500บาท
โครงการกิจกรรมทำดี Tommy TOP COACH เล่าเรื่อง ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวัง ให้ผู้ที่สนใจวิชาชีพวิทยากรด้านการบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะ โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง ประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
HOT DEAL
สัมมนา รู้เขา รู้คอนโด ซื้อ 100 ห้อง กำไร 100 ห้อง
6200บาท
สุดยอดสัมมนาคอนโดที่คุณห้ามพลาด สอนโดยผู้ลงทุนคอนโดมากกว่า 100 ห้อง จะมาเผยแนวคิดและวิธีการให้แบบหมดเปลือก
Men's Attitudes รุ่น 3
ไม่ระบุราคา
สัมมนาทางความคิด สำหรับ "ผู้ชาย" เท่านั้น... ถ้าต้องการพัฒนาตนเอง ทำไม... งานสัมมนาอย่างเดียวไม่พอ ?
อบรม Embedded System เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5000บาท
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการ ทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลง ตามสภาพการใช้งานของภาระ
วิชาแก้จนของคนอยากรวย
6500บาท
งานสัมมนาที่รวมสุดยอดเทคนิค Trick การทำกำไรในตลาด Forex พร้อมพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerเตรียมความพร้อม สู่ ธุรกิจอสังหาริมทรพย์
ไม่ระบุราคา
เตรียมความพร้อม สู่ ธุรกิจอสังหาริมทรพย์ จะช่วยให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน
หลักสูตรการใช SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล รุน 11
2500บาท
ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาตองมีการทํา วิทยานิพนธ ปริญญา นิพนธ งานวิจัย Thesis หรือ Dissertation เพื่อนําเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ใน สถาบันที่ศึกษาอยู ตลอดถึงการทําวิจัยของนักวิจัยที่อยูในหนวยงานตาง ๆ
ศิลปะการพูดในงานบริการ
2000บาท
ศิลปะการพูดในงานบริการ เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ
อบรม หลักสูตรโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เบื้องต้น
4,500บาท
ปัจจุบันระบบควบคุมอัตโนมัตินับเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม ต่างๆ ซึ่งระบบควบคุมอัตโนมัตินั้นสามารถใช้อุปกรณ์ควบคุมได้หลายชนิด PLC ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบ
ผู้นำยุคใหม่หัวใจโค้ช
5,000บาท
สัมนาที่ท่านจะได้คำตอบว่าเพราะเหตุใดผู้นำจึงต้องเป็น “โค้ช” และการเป็น “โค้ช”ที่ดีต้องทำอย่างไร
อบรม ทำสบู่ หลักสูตรการทำสบู่และเบสกลีเซอรีนธรรมชาติ
3,500บาท
การทำสบู่สมุนไพรจากกลีเซอรีนธรรมชาติ โดยสบู่มีหลากหลายรูปแบบ หลายชนิด ขึ้นอยู่กับสมุนไพรที่นำมาผสมกับกลีเซอรีน ทำให้ได้สบู่ตามที่ต้องการ วิธีการทำสบู่จากกลีเซอรีน ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิว โดยการนำสมุนไพรธรรมชาติมาผสม
สัมมนา หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 10
5,350บาท
ปัจจุบันเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน (sustainable architecture) หรืออาคารเขียว (green building) เป็นแนวทางที่สถาปนิกทุกคนต้องให้ความสำคัญ การสร้างสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนไม่อาจสร้างได้โดยง่าย และมีองค์ประกอบหลายอย่าง การสัมมนาที่จะมีขึ้น “นวัตกรรม
สัมมนา หลักสูตร“การอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาองค์กร”
3700บาท
ปัจจุบันการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจซึ่งส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและการนำเข้าของน้ำมันดิบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2,900บาท
คุณจะได้เคล็ดลับ และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ การอบรม และกิจกรรมแนวใหม่ เน้นปรับเปลี่ยนทัศนคติจากภายในสู่ภายนอก ด้วยกระบวนการสร้างสุข
คอร์สพื้นฐาน เพื่อการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
6000บาท
สอนการลงทุนเบี้องต้นความรู้เรื่องหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อัตตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ น้ำมัน ทองคำ ความเข้าใจเรื่องเมนู โปแกรมและเครื่องมือการใช้งาน
วิธีการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์
8900บาท
ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จำเป้นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนระบบการชำระภาษี
อบรมการตลาดผ่าน Facebook ปฏิบัติจริงด้วย Facebook Ads Workshop วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2500บาท
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ ให้จับใจลูกค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ISO/TS 16949:2009
3500/คนบาท
หลักสูตรฝึกอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารระดับสูง และบุคคลากรที่อยู่ในทีมหรือเกี่ยวข้องกับการนำ ISO/TS16949: 2009 ไปประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการคุณภาพที่ตนรับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรม โครงการอบรม The Future Marketing Program # 4 (วันที่ 28 ก.พ. 58 – 14 มี.ค.58)
16900บาท
หลักการและเหตุผล การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภา
รู้ละ ทำไงต่อ (รู้จักตน ค้นพบทุกสิ่ง 2)
6,900บาท
V Happiness เสนอวิธีการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสำคัญ ที่คุณจะได้เข้าไปทำความรู้จักกับคนสำคัญ