ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
อบรม Ebay Workshop สอนขายสินค้าในอีเบย์แนวใหม่ หากินได้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 3
8500บาท
อบรม 2 วันเต็ม ที่จะให้คุณเรียนรู้การขายในอีเบย์แบบทำกินได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา คู่แข่งและการตัดราคา
HOT DEAL
สัมมนา พลิกชีวิตกับเส้นทางสู่เถ้าแก่น้อยธุรกิจอสังหาฯ 100+ ล้าน
4500บาท
สุดยอดเคล็ดลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ในรูปแบบ Business Model ของอสังหาฯ ที่ทำให้เงิน 6 แสน เป็น 100 ล้านได้จริง
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาวะผู้นำในศตรวรรษที่ 21: แนวทางการพัฒนาและประสบการณ์จากผู้บริหาร รุ่นที่ 2 (วันที่ 8-22 พฤศจิกายน 2557)
16,900บาท
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำ
ลงทุนธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงแสนรักง่ายๆ
35,000บาท
อบรมเพียง 3 วัน คุณจะสามารถเย็บได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี  (Effective Talent Management)
3,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่องลูกน้องอย่างแท้จริง
สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา
3,700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ผู้เข้าอบรม และผู้บริหารที่รู้สึกว่าต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการมีเวลามากขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerการคิดวิเคราะห์ อย่างมีชั้นเชิง (Analytical Thinking)
3,700บาท
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์นี้ ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล การคิดที่มีโครงสร้างและความสัมพันธ์ อันจะเป็นการพัฒนาด้านความคิดของผู้เข้าอบรม
โคตรเซล ปิดการขาย แบบเบ็ดเสร็จ
4,900บาท
สุดยอดสัมมนาที่จะทำให้คุณ ดูดเงิน..จากกระเป่าคนอื่นมาแบบไม่ยั้ง เสกเงิน..ได้ทุกที่ตามใจปราถนา
ต่อยอดความคิด และ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking & Planning)
3,700บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ วิธีในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม..ทางธุรกิจ (CSR)
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงเหตุผล และความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ CSR รวมถึงเรียนรู้การทำCSR ในทุกกระบวนการ
ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน  และการติดตามควบคุมงาน
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการสอนงานและประเมินผลงานพนักงานได้อย่างเป็นระบบ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น...ก่อนถึงมือแพทย์ (First Aid: From Basic to Practical)
3,900บาท
ลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
สูตรสำเร็จ..การขจัดข้อโต้แย้ง และเจรจาต่อรองในงานขาย
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ
สุดยอดนักรบแห่งการขาย  Sale Warrior In you 18-19 ตุลาคม 2557
5500บาท
สัมมนาที่ทำให้ท่านเป็นนักขายขั้นเทพไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าลูกค้าหรือหน้าจอคอม
Sales Management  (สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานขาย)
4,500บาท
อเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทัศนคติของผู้บริหารทีมขาย ที่มักจะทำงานคนเดียว มองผลประโยชน์ของชีวิตในระยะสั้น ให้มองเห็นถึงความก้าวหน้าของตนเอง มองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่จะได้ในการทำหน้าที่ในตำแหน่ง “หัวหน้าทีมขาย” และตระหนักในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
Finance for Non-Finance
3,900บาท
จจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
บุคลิกภาพกับการเพิ่มมูลค่าการสร้างสรรค์งาน
3,900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนทั้งภายนอกและภายใน เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้าอบรมให้มีมาดนักธุรกิจ
Super Boss  for Gen X and Gen Y
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้พฤติกรรมและการบริหารลูกน้อง Gen X และ Gen Y ให้อยู่มือ เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ
Professional Selling Skill (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จใจงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง
เขียนให้ดังแบบมืออาชีพ
ไม่ระบุราคา
สัมมนาที่จะทำให้งานเขียนของคุณเป็นงานเขียนแบบมืออาชีพ การเขียนที่จะทำให้คุณค้นพบว่าหนังสือคือทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าที่คุณคิด
พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า