ข้อมูลในเวปของเรามีประโยชน์กับคุณใช่ไหมหล่ะ? รักเราชอบเรา ช่วยกันกดไลค์นะคะ -->
หลักสูตร อบรมฟรี สัมมนาฟรี | hot deal icon โปรโมชั่น HOT DEALS | หลักสูตรฝึกอบรม Public Training | ติดต่อลงโฆษณา
post free
registration steps
newsletter signup
728x90px banner
search now
หลักสูตรอบรมสัมมนา ที่ทางผู้ฝึกอบรมสัมมนาเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรสามารถสมัครเข้าร่วมงานอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำ
HOT DEAL
อบรม ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
เข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผล จากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลิก
HOT DEAL
อยากเป็นวิทยากร หลักสูตรบริการ ไม่ยาก
2,500บาท
โครงการกิจกรรมทำดี Tommy TOP COACH เล่าเรื่อง ปีที่ 2 จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวัง ให้ผู้ที่สนใจวิชาชีพวิทยากรด้านการบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและทักษะ โดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง ประกอบอาชีพได้ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กร
HOT DEAL
สัมมนา รู้เขา รู้คอนโด ซื้อ 100 ห้อง กำไร 100 ห้อง
6200บาท
สุดยอดสัมมนาคอนโดที่คุณห้ามพลาด สอนโดยผู้ลงทุนคอนโดมากกว่า 100 ห้อง จะมาเผยแนวคิดและวิธีการให้แบบหมดเปลือก
Train to be Professional Trainer
19,999บาท
หากคุณมีฝัน ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรนี้ฝึกให้ตั้งแต่พื้้นฐานครับ
สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร
3700บาท
เพื่อตอบสนองให้เลขานุการทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านหนทางสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการยุคใหม่
การวางแผนกลยุทธ HR
4500บาท
ผู้บริหารได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการสื่อสารกลยุทธ์ไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กรสู่แนวทางการบริหาร
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 banner
  • 150x150 bannerพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
3900บาท
สร้างพนักงานต้อนรับให้ทำได้อย่างมืออาชีพและสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างไม่รู้ลืม
คอร์สฝึกอบรมนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ
500บาท
สำหรับผู้สนใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นระบบการทำงาน การเจาะตลาด และ การสร้างธุรกิจ ฝึกวิเคราะห์และคำนวณ ประเมินบ้านและที่ดิน ภาษี และค่าโอนฯ และการถ่ายภาพอสัง หาริทรัพย์ เพื่อให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ
คอร์สฝึกอบรม นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างมืออาชีพ !!!
500บาท
สำหรับผู้สนใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นระบบการทำงาน การเจาะตลาด และ การสร้างธุรกิจ ฝึกวิเคราะห์และคำนวณ ประเมินบ้านและที่ดิน ภาษี และค่าโอนฯ และการถ่ายภาพอสัง หาริทรัพย์ เพื่อให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ
อบรมการตลาดผ่าน Facebook ปฏิบัติจริงด้วย Facebook Ads Workshop วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
2500บาท
การทำธุรกิจให้สำเร็จ จำเป็นต้องทำการตลาดประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สินค้าและบริการ ให้จับใจลูกค้า ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
อบรมธุรกิจออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ Google AdWords วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2500บาท
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
15th Year of Thailand Most Admired Brand 2015
1,500บาท
Brand ที่คงความน่าเชื่อถือในใจผู้บริโภค และ เคล็ดลับ 3 Brand ระดับชาติที่เป็น Most Admired Brand 2015
ISO 9001:2008 Internal Audit
5400บาท
The course is designed for delegates with knowledge of the relevant processes used in their organizations. Previous auditing experience would be beneficial but not essential.
ISO 14001:2004 Internal Audit EMS:03
5,400บาท
หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิชาแก้จนของคนอยากรวย
6500บาท
งานสัมมนาที่รวมสุดยอดเทคนิค Trick การทำกำไรในตลาด Forex พร้อมพื้นฐานสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์
คอร์สฝึกอบรม “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” อย่างมืออาชีพ
500บาท
สำหรับผู้สนใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นระบบการทำงาน การเจาะตลาด และการสร้างธุรกิจ ฝึกวิเคราะห์และคำนวณ ประเมินบ้านและที่ดิน ภาษี และค่าโอนฯ และการถ่ายภาพอสังหาริทรัพย์ เพื่อให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบและเป็
สัมมนาอสังหาความเร็วสูง (Hi-Speed Properties Development)
700บาท
เปิดเผยกลยุทธที่คุณจะนำไปปฏิบัติได้จริงและได้ผลทรงพลัง! รวดเร็ว !! ทันใจ !!! เพราะผ่านการพิสูจน์ จากการวางกลยุทธแตก Cash flow (Cash flow Strategy) กลยุทธการตลาดขั้นเทพฯ การสร้างผลตอบแทนเกิน 600% และอื่นๆ อีกมากมาย
อบรม Embedded System เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5000บาท
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีฟังก์ชั่นการ ทำงานที่ตอบสนอง life style ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มคุณลักษณะการทำงาน (Feature) ต่างๆ ที่หลากหลายเปลี่ยนแปลง ตามสภาพการใช้งานของภาระ
เตรียมความพร้อม สู่ ธุรกิจอสังหาริมทรพย์
ไม่ระบุราคา
เตรียมความพร้อม สู่ ธุรกิจอสังหาริมทรพย์ จะช่วยให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกด้าน
หลักสูตรการใช SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูล รุน 11
2500บาท
ปจจุบันการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาตองมีการทํา วิทยานิพนธ ปริญญา นิพนธ งานวิจัย Thesis หรือ Dissertation เพื่อนําเสนอขอรับปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ใน สถาบันที่ศึกษาอยู ตลอดถึงการทําวิจัยของนักวิจัยที่อยูในหนวยงานตาง ๆ