สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การ cycle count ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

การ cycle count ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันคลังสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มักประสบกับปัญหานานับปการ เช่นสินค้าหาย สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าจัดเก็บไม่ตรงตาม location รวมถึงพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท หรือ ISO ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น และการให้พนักงาน Cycle count สินค้า ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้าให้ครบตามจำนวนจริง ก่อนการตรวจนับสินค้าประจำปี หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ หลักสูตร “ การ Cycle count อย่างถูกวิธี... และการทำงานทีมีประสิทธิภาพ ” จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มีความรู้ และความเข้าใจระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และการ Cycle count อย่างถูกวิธี รวมถึงยังช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความละเอียดรอบครอบ และตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพที่มีต่อองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนด


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

ความสำคัญของคลังและการทำงานภายในคลังสินค้า

กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

ความสำคัญของ Cycle Count

ขั้นตอนในการจัดทำ Cycle Count

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในคลัง และการ Cycle count

วิธีการตรวจนับสินค้าจาก Cycle Count

ปัญหาจากการทำ Cycle Count และการตรวจนับ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจาก Cycle Count

การบริหารเวลาที่ถูกต้องเพื่อ Cycle Count และการสื่อสาร

การปฏิบัติตามระบบ ISO

การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย PDCA

การจัดทำ KPI ความสำคัญ และการปฏิบัติตาม KPI

การปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ และการทำคนเดียว

แนวคิดและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และ Cycle Count

การแก้ไขปัญหาเฉพาะในการปฏิบัติงาน


วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 


คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร การ cycle count ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3900บาท
สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
8000บาท
ผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต, Freight Forwarders, บริษัทท่าเรือเอกชน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานการทำงานแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับรองเนื้อหาโดย IMO และ สมาคมทิฟฟ่า
25,000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีหัวหน้าคลังสินค้า และต้องการยกระดับพนักงานเพื่อให้สามารถลดต้นทุนในองค์กรได้
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3800บาท
ในปัจจุบันคลังสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มักประสบกับปัญหานานับปการ เช่นสินค้าหาย สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าจัดเก็บไม่ตรง