สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้า ทำให้กระทบยอดไม่ทัน หลักสูตร “ แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า” จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

กระบวนการและในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า

การสื่อสารและการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน

การจัดเตรียมเอกสารเข้าระบบ ISO เพื่อการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพ

การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count

การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count

ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ

รูปแบบการตรวจนับ cycle count : นับแบบรายเดือน , นับแบบรายวัน , นับแบบรายสัปดาห์

                                              นับสินค้าทีเคลื่อนไหว , แบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน

การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ

การกำหนดวันในการตรวจนับ

ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา : ทุก 3 เดือน , ปีละ 2 ครั้ง , ปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี

การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์

การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด

การจัดสินค้าประเภทต่างๆ การสินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม

สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ

แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

วิทยากร
อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

ราคาทั่วไป   3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]

 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ] 


คลิกเพื่อสำรองที่   ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที http://form.jotform.me/form/30421077699459

ดูรายละเอียดหลักสูตร กรุณาคลิก  www.trainingbymotiva.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรมโมติวา
ชื่อผู้ติดต่อ:พรประภา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :028827598

หากท่านต้องการสมัคร แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
3900บาท
ทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3800บาท
การตรวจรับ – จ่ายสินค้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพราะการรับถือว่าเป็นด่านแรกของการเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า และการจ่ายก็ถือว่าเป็นกร
3900บาท
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำ
3800บาท
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ ผู้นำเข้า-ส่งออก ไม่เข้าใจในประเด็นหลักๆ ของสิทธิประโยชน์แต่ละประเภท และเลือกใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้า
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3900บาท
ความรู้ความเข้าใจในการส่งออกทั้งระบบ รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำ