สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

  •         เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติวิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษี       อากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่จัดงาน
2559   เวลา  09.00 -16.30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน

4. เขตปลอดอาภร

5. เขตประกอบการเสรี

6. การส่งเสริมการลงทุน

7. การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

8.  สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( Special Economic Zone : SEZ )  
วิทยากร

·      อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข

ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

สำนักกฎหมายกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

2.           

3.           

4.           บุคคลทั่วไป

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

·      3,300บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

·       Early bird  3,000 บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ต้องชำระไม่เกิน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559

            ราคานี้รวมอาหารกลางวัน1 มื้อ อาหารว่าง  2  มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
ชื่อผู้ติดต่อ:พิมพ์รภัช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :027427851

หากท่านต้องการสมัคร “ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เรียนรู้ข้อควรตระหนักในการค้าด้วย L/C กฎมาตรฐานที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ IMPORT SECTION และ EXPORT SECTION และได้เรียนรู้การการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนส่งออก และหลังส่งออก กฎระเบียบในงานเอกสาร L/C ที่สำคัญสูงสุด มีความยุ่งยากซับซ้อนมากสุด...
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3900บาท
สามารถนำไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการทำงานแบบองค์รวมทั้งระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ หรือการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมฟังสัมมนาพร้อมการทำ workshop business plan ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8000บาท
ผู้ส่งออก – ผู้นำเข้า, ผู้ผลิต, Freight Forwarders, บริษัทท่าเรือเอกชน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายให้มีมาตรฐานการทำงานแนวทางเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับรองเนื้อหาโดย IMO และ สมาคมทิฟฟ่า