สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”

“ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

  •         เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบปฏิบัติวิธีการในการสิทธิประโยชน์ภาษี       อากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่จัดงาน
2559   เวลา  09.00 -16.30 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา

2. การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน

4. เขตปลอดอาภร

5. เขตประกอบการเสรี

6. การส่งเสริมการลงทุน

7. การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก

8.  สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( Special Economic Zone : SEZ )  
วิทยากร

·      อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข

ผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง

สำนักกฎหมายกรมศุลกากร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก

2.           

3.           

4.           บุคคลทั่วไป

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องบุศราคัม  ชั้น 1  โรงแรมอะริสตั้น สุขุมวิท 24
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท

·      3,300บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

·       Early bird  3,000 บาท/คน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ต้องชำระไม่เกิน

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  2559

            ราคานี้รวมอาหารกลางวัน1 มื้อ อาหารว่าง  2  มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล
ชื่อผู้ติดต่อ:พิมพ์รภัช
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :027427851

หากท่านต้องการสมัคร “ หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก ”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3500บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3900บาท
ทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3200บาท
"สร้างสรรค์การส่งออก สร้างโอกาสทองในมือคุณ" คุณคงไม่ปล่อยโอกาสนี้ หลุดมือไป มาเรียนรู้ เรื่องนี้ได้ที่นี้
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
3900บาท
ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน