สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised

IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและแนวทางการสร้างโมเดลธุรกิจ รวมทั้งการปรับโมเดลธุรกิจให้ตอบโจทย์อนาคต
  • เพื่อให้ทราบหลักการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
วันที่จัดงาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8:30-16:00 น.


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

  • แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  • แนวคิดและความสำคัญของโมเดลธุรกิจ
  • การสร้างโมเดลธุรกิจ
  • วิธีสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
  • ตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจทั้งในประเทศ และระดับโลก

รับฟรีหนังสือ A Strategy for Corporate Innovation

วิทยากร

วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล   

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ , ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ , Service Innovation ,ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด   จำกัด

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง หรือเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
  • หน่วยงานนวัตกรรม งานพัฒนาธุรกิจ งานด้านกลยุทธ์องค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท

29 Sukhumvit3, Nana Nua, Klongtouey Nua,

Waddhana, Bangkok 10110 Thailand

02 655 4999

http://www.zenith-hotel.com/

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4.00 บาท

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิกMemberNon-Member
ท่านละ (ก่อน VAT 7%)3,7004,000
ปกติท่านละ (รวม VAT 7%)3,9594,280
Pro 1 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท10,91411,877
Pro 2 สมัคร 5 ท่าน/รุ่น/หลักสูตรรับส่วนลดรวม 1,800 บาท17,86919,474
Pro 3 สมัครและชำระล่วงหน้า 5 หลักสูตรรับส่วนลดรวม2,500 บาท/องค์กร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชื่อผู้ติดต่อ:ฝ่ายฝึกอบรม
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-6195500#451-456

หากท่านต้องการสมัคร IM-05 : Business Model Innovation & Improvement (การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ) Revised
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญต่อ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การ และบุคลากรในทีมงานขาย เขาถูกกำหนดให้ใช้ความเป็นผู้นำทีมงาน นำบุคคลในความรับผิดชอบให้ประสบคว
3900บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบกา
5350บาท
- รูปแบบองค์กรทางธุรกิจในปัจจุบัน - กฎหมายกับการทำธุรกิจยุค Digital Economy
149000บาท
หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม เรียนรู้ เข้าใจ หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทุกภาคส่วนของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
4,800บาท
• ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
3800บาท
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ
3900บาท
การบริหารงานขาย เป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้ผลการทำงานที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเชื่อวันของพนักงานขายทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและอยู่ได้ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนผลักดันใ