สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

เทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ

เทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

 

ดังนั้นสหกรณ์บริการ ม.อ. ได้เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่องค์กรจะได้รับ จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ  “เทคนิคสร้างคุณภาพในงานบริการ” ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้เรียนรู้ถึงหลักการวางแผนปฏิบัติงานบริการอย่างเป็นระบบ  วิธีประยุกต์ใช้เครื่องมือการวัดคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมการทำความรู้จักกับลูกค้าหลักขององค์กร เข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ นำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ

วันที่จัดงาน

1. เรียนรู้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานบริการ 

2. เรียนรู้นำเครื่องมือวัดคุณภาพ SERVQUAL มาปรับใช้กับงานบริการในองค์กร

3. เข้าใจถึงมุมมองความคาดหวังของลูกค้าและตอบสนองการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

    พนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม

4. องค์กรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและสามารถยกระดับบริการให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริการใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา
*การวางแผนกลยุทธ์แผนปฎิบัติงาน

*กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

*เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน

*เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดคุณภาพ

*การวัดและประเมินผลความสำเร็จ

วิทยากร
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์  

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานบริการและพัฒนาบุคลิกภาพเชิงบวก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะตนเอง

ห้วหน้า / ผู้จัดการ / ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างคุณภาพงานในองค์กร

สถานที่จัดงาน
โรงแรมนิวซีซั่น แสควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท

. ลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

! เหลือเพียง ท่านละ 3,200 บาท  เมื่อลงทะเบียนก่อนวันที่ 10 ก.พ. 60 2 ท่านขึ้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:M
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :074282315

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสร้างคุณภาพงานบริการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


18900บาท
“การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร” เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ ผู้จัดการทุกระดับผู้บริหารโครงการ หรือผู้รับผิดชอบด้านการเงิน
3900บาท
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยว
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวม
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รว
3900บาท
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยว
21,900.00บาท
หลักสูตร Train the Trainer ด้านการเป็นวิทยากรที่พัฒนาทางด้านความจำและเพิ่มพลังสมองได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากทั่วโลกมาแล้ว หลักสูตรนี้ถูกจัดขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มพลังสมองของท่านให้มากที่สุดแต่ท่านยังได้รับลิขสิทธ์และเทคนิคในการนำไปสอนต่อได้อีกด้วย
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รว
3900บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ รวม
9900บาท
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี