สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Finance for Sales

Finance for Sales
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน

เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน

มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

วันที่จัดงาน
24 พฤษภาคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล

อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย

การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย

การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน

การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น

อัตราการทำกำไรในการขาย

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน

Work shop

สรุปคำถาม-คำตอบ

 

วิทยากร
 

วิทยากร: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

·ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

·ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก

·ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7.00 บาท 7,900.- ก่อน vat ก่อนหัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อมยิ้ม ศิริพรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร Finance for Sales
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
3900บาท
พิเศษ ทุกที่นั่ง จะได้รับใบ Certificate พร้อมกันทุกท่านในวันสัมมนานะคะ และรับราคาพิเศษ เพียงท่านละ 3,900 บาท
5029บาท
เจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่ายอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contact ค่าใช้จ่าย Shipping ค่าขนส่ง การกระทบยอด เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ฯลฯ พร้อมวิธีการแก้ไข
5029บาท
เรียนรู้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ เพื่อยกระดับงานบัญชี และการปรับใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
4000บาท
เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
4815บาท
ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
3500บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกสัญญาจ้าง