สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Finance for Sales

Finance for Sales
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

สำหรับการขายและผู้จัดการที่ไม่ได้เป็นบัญชีและการเงินที่จะเข้าใจความรู้พื้นฐานในด้านการเงิน

เพื่อความเข้าใจและการอ่านงบการเงิน

มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

มีความรู้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

วันที่จัดงาน
24 พฤษภาคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

อธิบายในรายละเอียดสำหรับรายการในงบดุล

อธิบายรายละเอียดสำหรับรายการกำไรและการสูญเสีย

การขายและการวางแผนค่าใช้จ่าย

การขายและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงิน

การจัดการบัญชีลูกหนี้และการขายวันที่โดดเด่น

อัตราการทำกำไรในการขาย

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายในตัวแปร

การตัดสินใจในระยะเวลาของจุดคุ้มทุนและกำไรส่วนเกิน

งบประมาณเงินสดสำหรับการขายและการทำงาน

Work shop

สรุปคำถาม-คำตอบ

 

วิทยากร
 

วิทยากร: อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

·ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

·ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

·ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)

·ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก

·ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

สถานที่จัดงาน
โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ วิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7.00 บาท 7,900.- ก่อน vat ก่อนหัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อมยิ้ม ศิริพรรณ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-336-2702

หากท่านต้องการสมัคร Finance for Sales
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4280บาท
ปัจจุบันการรับ-จ่ายชำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสดมีแนวโน้มการใช้งานในวงจรธุรกิจการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กำลังกลายเป็นทางเลือกหลักในธุรกรรมทางธุรกิจการค้า
3900บาท
รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
2300บาท
หลักสูตรนี้จะตอบคำถามทุกคนถามที่ท่านสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างดี มีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น
3638บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่ต้องเรียนรู้หลักการบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
8560บาท
สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
7,900บาท
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
2900บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี และการนำไปใช้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากท่านวิทยากรโดยตรง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี
3000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ (เน้น Workshop และการนำไปใช้งานจริง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี)