สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล บริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคาร และภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ทาง พพ. จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ” ให้สถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


วันที่จัดงาน
รุ่น 3 : (รุ่นต่างจังหวัด)

อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 9 ต.ค.60

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

กลุ่ม 9 วันที่ 10-11 ต.ค.60

กลุ่ม 10 วันที่ 16-17 ต.ค.60

กลุ่ม 11 วันที่ 18-19 ต.ค.60

กลุ่ม 12 วันที่ 24-25 ต.ค.60

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อวิชาฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน

 

-  ความรู้พื้นฐานด้านระบบหม้อไอน้ำ

-  เครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับระบบหม้อไอน้ำ

-  การตรวจวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานและเกณฑ์ เปรียบเทียบ 

-  การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบหม้อไอน้ำ

-  การตรวจหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบหม้อไอน้ำ

-  กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระบบหม้อไอน้ำ และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

-  การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ และตัวอย่างรายงานการตรวจวิเคราะห์


วิทยากร
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- เป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ของสถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อุตสาหการ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ผ่องอำไพ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :085-177-7054

หากท่านต้องการสมัคร โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


5000บาท
The program will also address the issues such as Information access pattern, Research Collaboration and research quality.
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดมุมมองเส้นทางอนาคตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากกูรูชื่อดังและเจ้าของแฟรนไชส์ที่ปนะสบความสำเร็จ
2300บาท
หลักสูตรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทับทิม ไพลิน รวมทั้งคุณสมบัติต่างๆ อย่างหมดเปลือก
45,000บาท
ระยะเวลาของการฝึกอบรม ระยะเวลาดำเนินการเปิดการอบรมระหว่าง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – 24 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ยุค 4.0 ที่มีเนื้อหาครบถ้วนมากที่สุด โดย "วิทยากรที่สามารถขยายตลาด สร้างยอดขายในออนไลน์ได้มากกว่า 100 ล้านบาททั้งในไทยและต่างประเทศ"
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่อง HI-Speed Extractor, HI-Nutrion Evaporator, HI-Yield Spray Dryer
19500บาท
เสริมทักษะภาษา English ธุรกิจเชิงปฏิบัติการ : แปล ร่างสัญญา ตรวจและแก้ไขสัญญา เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้า ASEAN ที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นในการร่างสัญญาและตรวจสัญญาภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากฎหมาย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่จะเข้ามาธุรกิจออนไลน์ ได้พบการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีและมีลูกค้า ทำให้ มียอดขายเพิ่มขึ้น และ ซื้อซ้ำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้ที่จะเข้ามาธุรกิจออนไลน์ ได้พบการ วันที่จัดงาน วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน 12.30 น. เริ่มเรียน เวลา 13:00-16:00น.