สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล บริหารการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภารกิจที่ดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้โรงงาน อาคาร และภาคส่วนต่างๆ มีการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ทาง พพ. จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ” ให้สถานประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


วันที่จัดงาน
รุ่น 3 : (รุ่นต่างจังหวัด)

อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 9 ต.ค.60

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้ 

กลุ่ม 9 วันที่ 10-11 ต.ค.60

กลุ่ม 10 วันที่ 16-17 ต.ค.60

กลุ่ม 11 วันที่ 18-19 ต.ค.60

กลุ่ม 12 วันที่ 24-25 ต.ค.60

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อวิชาฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 1 วัน

 

-  ความรู้พื้นฐานด้านระบบหม้อไอน้ำ

-  เครื่องมือวัดที่จำเป็นสำหรับระบบหม้อไอน้ำ

-  การตรวจวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานและเกณฑ์ เปรียบเทียบ 

-  การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบหม้อไอน้ำ

-  การตรวจหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบหม้อไอน้ำ

-  กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในระบบหม้อไอน้ำ และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

-  การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ และตัวอย่างรายงานการตรวจวิเคราะห์


วิทยากร
ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
- เป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ของสถานประกอบการ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารธุรกิจ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อุตสาหการ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ผ่องอำไพ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :085-177-7054

หากท่านต้องการสมัคร โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะกับเป็นบุคลากรที่ดูแลและรับผิดชอบการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ประโยชน์ที่ได้รับ วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก พพ. คู่มือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ดัชนี และศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน สถานประกอบการทุกแห่งจะต้องนำเสนอมาตรการอนุรั
5000บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 29 วันที่ 25-27 กันยายน 2560
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
7000บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อในการใช้งานระบบ Internet ในองค์กร บนระบบปฏิบัติการ Windows Server รุ่นที่ 3
3900บาท
(เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!พร้อมอุปกรณ์การฝึกเพื่อการอบรม
7500บาท
เชิญอบรมหลักสูตร AutoCAD รุ่นที่ 14 วันที่ 25-27 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4500บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การทดสอบและเครื่องมือวัดระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง รุ่นที่ 8
5000บาท
เชิญอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC) รุ่นที่ 27 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560
2800บาท
การวาง Business Concepts เมื่อเริ่มคิดทำธุรกิจหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคิดให้ลงตัวได้เร็วที่สุด คือ การสร้าง Concept ให้กับผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์ที่มี Concept เป็นของตัวเองจะง่ายต่อการจดจำและนำไปสู่การสร้าง BRAND โดยเฉพาะในยุคนี้การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี