สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงาน สำหรับผู้นำ

หลักสูตร เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงาน สำหรับผู้นำ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
     ผู้นำที่เก่งคือผู้ที่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาตลอดเวลา การใช้คำสั่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ ให้ผู้ตามมีความกระตือรือร้น ยำเกรง พร้อมใจทำงานอย่างจริงใจ การใช้หลักการสร้างแรงจูงใจ(Motivation) ในการบริหารทีม การโค้ชลูกทีม ให้เขาเหล่านั้นดึงศักยภาพตนเอง ออกมาใช้ในการพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้ให้งานทุกหน้าที่บรรลุผล มีระบบ รวดเร็ว เกิดความสามัคคีเป็น อันหนึ่งอันเดียว งานทุกงานบรรลุเป้าหมายได้โดยง่ายดาย

      หลักสูตร “เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงานสำหรับผู้นำ ( Coaching and Motivation Techniques For Leadership )” นี้ สร้างตัวหลักสูตรขึ้น มาจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรจริง โดยพบว่า หัวหน้างานหรือผู้จัดการส่วนใหญ่ ไม่มีหลักการจูงใจทีมงานที่ดี ขาดเทคนิคการโค้ชสอนแนะที่ถูกต้องแก่ทีม ใช้การออกคำสั่ง(Directing)และการสอน(Teaching)งานทั่วไป ไม่มีวิธีค้นหาศักยภาพลูกทีมแบบโค้ช(Coach)กระตุ้นศักยภาพ ไม่สามารถสร้างภาพความสำเร็จให้เขาเหล่านั้นเดินไปได้ถึงจุดหมาย

      นับเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้นำ หัวหน้า และผู้จัดการทุกภาคธุรกิจ เรียนรู้ เครื่องมือสำคัญในการบริหารจูงใจคนสร้างผลงาน(Performance) ฝึกตนเองให้เป็นผู้นำที่ครองใจคนเมื่อเข้ารับการอบรมแล้ว จักสามารถนำแนวทาง เทคนิคที่ดีเยี่ยมไปใช้ในการบริหารตนเองและทีมงาน

________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมที่

http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/index.php

Download รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_outline_60.php

Download ใบสมัครหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_app_60.php

Download ใบโบร์ชัว

http://www.ophconsultant.com/public_training/moti_mentor_coach/moti_mentor_coach_brochur_60.php

________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

http://www.ophconsultant.com

ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

อีเมล์: ophconsultant@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043,091-436-9887

Line ID : ophconsultant

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

วันที่จัดงาน
วันพฤหัสบดี - ศุกร์ ที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. จิตวิทยาความต้องการมนุษย์ในชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life)

2. บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ(The Excellence Personality )

3. แบบทดสอบค้นหาตัวตน (Psychology Test)

4. เรียนรู้พฤติกรรมบุคคล 9 แบบ (9 Behaviors)

5. เทคนิคการวิเคราะห์หาคนแต่ละแบบ (9 Analysis)

6. พลังแห่งการสร้างแรงจูงใจมนุษย์ (The Power of Motivation)

7. ฝึกฝนการจูงใจบุคคลเชิงบวกและเชิงลบ (Positive and Negative Motivation)

8. เทคนิคการสอนแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ตามแนวทางผู้นำ

9. เทคนิคการสอนแนะโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้มีประสิทธิภาพ

10. ฝึกปฏิบัติการโค้ชเชิงบวกและโค้ชเชิงลบ (Positive and Negative Coaching)

11. เครื่องมือการบริหารความคิด (Thinking Tools)

12. เครื่องมือการบริหารทีมงาน (Management Tools)

13. เครื่องมือการพัฒนาคนเก่ง (Talent Tools)

14. Workshop รายบุคคล ตามธุรกิจองค์กร

วิทยากร
อาจารย์วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ วิทยากร,โค้ชและที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรมทุกภาคธุรกิจ (ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำทีม)  

• ผู้จัดการ

• หัวหน้างาน

• ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญ

• ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน
โรงแรม I-Residence Hotel (Silom) (เดินทางสะดวกติดทางลง BTS ช่องนนทรี)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,200.00 บาท Promotion!!!

วันละ 3,200 บาท 2 วัน ต่อ 1 ท่าน ราคารวม 6,400 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน = 6,400 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 448 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 192 บาท

ยอดชำระสุทธิ = 6,656 บาท

***กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร***

* พิเศษ!! ชำระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขี้นไปมอบส่วนลด 1,000 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (Oriental Phoenix Consultant)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณ ปกรณ์วิชญ์ / คุณ ตุ๊กตา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :091-4369887

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคสร้างแรงจูงใจโค้ชคนให้ได้ผลงาน สำหรับผู้นำ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3,900บาท
การสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควรคุมงาน หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกท่านที่ต้องมีการสั่งงาน มอบหมายงานหรือติดตามผลงานของพนักงานได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
3500บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น