สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน 
 2. เพื่อสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และงานที่ทำได้อย่างดีในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้าเพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมาย  
วันที่จัดงาน
15 มีนาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.   เรียนรู้ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน และการใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2.   เรียนรู้ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการสื่อสารในองค์กร 
 3.   เรียนรู้ประเภทของการสื่อสารในองค์กร 
 4.   เรียนรู้อุปสรรคทางการสื่อสารในการทำงาน 
 5.   เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 6.   เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคน และการสื่อสารแบบสันติเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย 
 7.   เรียนรู้การฝึกทักษะ เคล็ดลับ การพูด การฟังทั้งกับบุคคลในองค์กรและลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพ 
 8.   เรียนรู้สภาพปัญหาของการสื่อสารในองค์กร 
 9.   เรียนรู้การสื่อสารในการประชุมได้อย่างถูกต้องและเป็นตามเป้าหมาย 
 10.  เรียนรู้การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 11.  เรียนรู้การสื่อสารกับการสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบครบวงจร 
 12.  สรุป ถาม-ตอบ 
วิทยากร
 อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,000.00 บาท 3,500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:People Develop Center
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณฐิตาภา เหมะสิขัณฑกะ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :095-8177859, 02-077-

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
พบกับกลยุทธ์ใหม่แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที
4000บาท
องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กั
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3900บาท
"การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ
2990บาท
"เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรมี !! และเป็นขุมกำลังสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มาเรียนรู้ ปรับวิธีคิด การเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ 4.0"
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3000บาท
ก้าวสู่...MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0 บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อ SOFTWARE ราคาแพง หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหา
3500บาท
1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ และสื่อสารจูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย โดยวิธีการสอนและแนะนำ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสท
3500บาท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลาออกของพนักงานและมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ ณ สถานประกอบการในปัจจุบันโครงสร้างของสำนักงานประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและพรบ.ประกันสังคมที่มีแนวทางหรือระเบียบที่เพิ่มเติมขึ้นทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายธุรกิจต้องศึกษา