สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการเรียนรู้ ศึกษา และสามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้ หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 นี้ จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี แล้ว วิทยากรยังเสริมในเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบต่าง ๆ 

เรียนแล้วจะทำให้คุณ..เข้าใจบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการในการจัดทำบัญชี

มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
บัญชีเบื้องต้นที่ควรทราบ

 • บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี 
 • เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 • หลักการในการจัดทำบัญชี 
 • มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ 
 • ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

            ** รู้จักภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • ประเภทเงินได้ 
 • การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้ 
 • การหัก ลดหย่อน ที่สรรพากรให้สิทธิ 
 • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • อัตราภาษี และตัวอย่าง การยื่นแบบภาษี 
 • จุดไหน ที่ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจ ในรูปแบบ นิติบุคคล 
 • ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 • ความต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับ ค่าใช้จ่ายทางภาษี 
 • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ การบริหารภาษี 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีกลางปี (ภงด 51) 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีสิ้นปี (ภงด 50) 

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)

 • ความหมายและหลักการ ของภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 
 • ประเภทและ อัตราของภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 
 • วิธีการคำนวณภาษี 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และ การยื่นแบบ ภงด 3 ,53 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • เอกสารและแบบรายงานภาษีที่ใช้ 
 • ภาษีซื้อต้องห้าม /ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้/ ภาษีซื้อไม่ขอคืน 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภพ.30 

ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

 • ความหมายและหลักการของภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • อัตราภาษี และ รายงานภาษีที่ใช้ 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่นภธ.40 

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

** สรุปการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

** การคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีไม่ได้ยื่นแบบ / ยื่นล่าช้า / ยื่นเพิ่มเติมในแต่ละแบบภาษี

วิทยากร
อ.สุรภา แจ่มแจ้ง 

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี ด้านบัญชี ม.สยาม 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท ด้าน บัญชีการเงิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA 
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ให้แก่บริษัท เอกชน หลายแห่ง 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางระบบบัญชีบนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึง ERP 
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี 22 ปี 
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในองค์การเอกชน รวม 14 ปี 
 • ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่จดทะเบียน ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษีที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทและองค์กรของตน รวมถึงต้องการเรียนรู้และสามารถทำเอกสารบัญชี ภาษี เบื้องต้นเองได้

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ก่อนการเริ่มต้นกิจการ

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,638.00 บาท สมัครเรียนและโอนเงินภายในเดือน ธันวาคม 2560

*** รับส่วนลด 15 % จากราคาปกติ 4,280 บาท จ่ายเพียง 3,638 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Bkkservebiz
ชื่อผู้ติดต่อ:98/38
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :063-193-9955

หากท่านต้องการสมัคร บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่ระบุราคา
สัมมนาหลักสูตรพิเศษนี้ ไม่ยาก ไม่ง่าย เเละพบกับเทคนิคชี้ช่องทางการรวยอย่างไม่เคยรู้มาก่อน ที่นี่มีคำตอบ !!!
3000บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ (เน้น Workshop และการนำไปใช้งานจริง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี)
3638บาท
หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่ต้องเรียนรู้หลักการบัญชีและภาษีที่ถูกต้อง
8560บาท
สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
3900บาท
รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
4280บาท
ปัจจุบันการรับ-จ่ายชำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสดมีแนวโน้มการใช้งานในวงจรธุรกิจการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ กำลังกลายเป็นทางเลือกหลักในธุรกรรมทางธุรกิจการค้า
7,900บาท
ในความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบันความรู้ในด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการการขายที่ไม่ได้ทำงานในฟังก์ชั่นทางการเงิน แต่เป็นฐานความรู้ที่จะเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการปรับปรุงการขายและการควบคุมค่าใช้จ่าย
2900บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี และการนำไปใช้จริง พร้อมให้คำปรึกษาจากท่านวิทยากรโดยตรง เรียนจบตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตามให้คำปรึกษานาน 1 ปี
2300บาท
หลักสูตรนี้จะตอบคำถามทุกคนถามที่ท่านสงสัย ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นอย่างดี มีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องชัดเจนมากขึ้น