สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4

บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของต้องการเรียนรู้ ศึกษา และสามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้ หลักสูตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4 นี้ จึงเป็นหลักสูตรที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งในเนื้อหา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ บัญชี ภาษี อากรสแตมป์ แบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติในการกรอกเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบัญชี ภาษี แล้ว วิทยากรยังเสริมในเรื่องประกันสังคม ในเรื่องการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบต่าง ๆ 

เรียนแล้วจะทำให้คุณ..เข้าใจบัญชี สำหรับผู้ประกอบการ

บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการในการจัดทำบัญชี

มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ

วันที่จัดงาน
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
บัญชีเบื้องต้นที่ควรทราบ

 • บัญชีคืออะไร ทำไมต้องจัดทำบัญชี 
 • เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และ ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 • หลักการในการจัดทำบัญชี 
 • มารู้จัก งบการเงิน และ รายละเอียดงบการเงิน ที่ผู้บริหารต้องทราบ 
 • ภาษีที่เกี่ยวข้อง 

            ** รู้จักภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • ประเภทเงินได้ 
 • การหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเงินได้ 
 • การหัก ลดหย่อน ที่สรรพากรให้สิทธิ 
 • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 • อัตราภาษี และตัวอย่าง การยื่นแบบภาษี 
 • จุดไหน ที่ต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจ ในรูปแบบ นิติบุคคล 
 • ประโยชน์ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 • ความต่างของค่าใช้จ่ายทางบัญชี กับ ค่าใช้จ่ายทางภาษี 
 • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ การบริหารภาษี 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีกลางปี (ภงด 51) 
 • การจัดทำข้อมูล และ ยื่นแบบ ภาษีสิ้นปี (ภงด 50) 

ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)

 • ความหมายและหลักการ ของภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 
 • ประเภทและ อัตราของภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 
 • วิธีการคำนวณภาษี 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีหัก ณ. ที่จ่าย และ การยื่นแบบ ภงด 3 ,53 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • ความหมายและหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • ประเภทธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 • เอกสารและแบบรายงานภาษีที่ใช้ 
 • ภาษีซื้อต้องห้าม /ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้/ ภาษีซื้อไม่ขอคืน 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่น ภพ.30 

ภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ

 • ความหมายและหลักการของภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • ประเภทธุรกิจที่ต้องเข้าระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 • อัตราภาษี และ รายงานภาษีที่ใช้ 
 • ตัวอย่างการกรอกแบบ และการยื่นภธ.40 

** สรุปภาพรวมของภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

** สรุปการยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

** การคำนวณเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีไม่ได้ยื่นแบบ / ยื่นล่าช้า / ยื่นเพิ่มเติมในแต่ละแบบภาษี

วิทยากร
อ.สุรภา แจ่มแจ้ง 

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี ด้านบัญชี ม.สยาม 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท ด้าน บัญชีการเงิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA 
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ให้แก่บริษัท เอกชน หลายแห่ง 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางระบบบัญชีบนโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ รวมถึง ERP 
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี 22 ปี 
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในองค์การเอกชน รวม 14 ปี 
 • ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจมากกว่า 200 บริษัท 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
1. ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่จดทะเบียน ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษีที่จะเกี่ยวข้องกับบริษัทและองค์กรของตน รวมถึงต้องการเรียนรู้และสามารถทำเอกสารบัญชี ภาษี เบื้องต้นเองได้

2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับบัญชีและภาษี ก่อนการเริ่มต้นกิจการ

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,638.00 บาท สมัครเรียนและโอนเงินภายในเดือน ธันวาคม 2560

*** รับส่วนลด 15 % จากราคาปกติ 4,280 บาท จ่ายเพียง 3,638 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Bkkservebiz
ชื่อผู้ติดต่อ:98/38
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :063-193-9955

หากท่านต้องการสมัคร บัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 4
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


4815บาท
ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
9630บาท
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้
4815บาท
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
5029บาท
เรียนรู้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ เพื่อยกระดับงานบัญชี และการปรับใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
3700บาท
พิเศษทุกที่นั่ง ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,700 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตร หลังจบสัมมนาทันที +++
4000บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวการวิเคราะห์เพื่อใช้กําหนดแผนการดําเนินงานในอนาคตที่เหมาะสม
4280บาท
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินปัจจุบันการรับ-จ่ายชำระค่าสินค้าบริการด้วยเงินสดมีแนวโน้มการใช้งานในวงจรธุรกิจการค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ระบบการชำระเงินด้วยเครื่องมืออิเล็ก