สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ

พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หลักการเเละเหตุผล

บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่การสื่อสารกับลูกค้า ได้แก่ การพูด การใช้น้ำเสียง การฟัง การยิ้มที่ออกมาจากใจ (SMILE BY HEART) เพื่อแสดงความเป็นมิตร และสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ก็มีความสำคัญไม่น้อย หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสำหรับงานบริการ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

เรียนรู้ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

เรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ท่าทาง มารยาทในการบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความประทับใจ

วันที่จัดงาน
วันที่อบรม 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


ความสำคัญของบุคลิกภาพ และการสื่อสารในงานบริการ

บุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ

การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้า ผม สำหรับงานบริการ

กริยา มารยาทในงานบริการ การต้อนรับ การทักทาย การยืน การใช้ท่าทาง การใช้มือ การกล่าวคำลา

กิจกรรมการปรับปรุงบุคลิกภาพในงานบริการ

การสื่อสารในงานบริการ

เทคนิคยิ้มด้วยใจ (SMILE BY HEART)

เทคนิคการพูด การใช้น้ำเสียง เพื่อสร้างความเป็นมิตร

DO & DON’T ของการสื่อสารในงานบริการ

กิจกรรมปรับปรุงการสื่อสารในงานบริการ

สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร
อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่สนใจอบรมสัมมนา


สถานที่จัดงาน
สถานที่อบรม:เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาเพียงท่านละ 3,500 บาท ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:www.inwtraining.com
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสา
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0988209929

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการที่เป็นเลิศ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3200บาท
บุคลิกภาพ เป็นจุดแรกที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในงานบริการ ผู้ให้บริการควรมีบุคลิกภาพภายนอก อาทิ การแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม กริยา มารยาทในงานบริการที่เป็นเลิศ เพราะเป็นจุดดึงดูด สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการ ซึ่งบุคลิกภาพเป็นเพียงภาพลักษณ์ภ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รูปแบบการสัมมนา เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 18 เม.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
3500บาท
เหมาะสำหรับ บุคลากรทุกคนในองค์การ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด,วิธีสื่อสาร และสร้างพฤติกรรมในการสร้างสรรค์ พิ่มสัมพันธภาพที่ดี , ความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างเพื่อนร่วมงาน , ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาอันจะนำไปสู่
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 เม.ย.61 พิเศษสุด!! Special Promotion for Month รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
33000บาท
ฝันไปทำไมสุดมันก็กลายเป็นแค่ความฝัน !!! ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย หรือใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวันๆ ก็มีนะ เป้าหมาย...แต่ก็มีเพราะใครเขาก็มีกัน
2900บาท
เพราะการบริการทางโทรศัพท์ คือ ประตูด่านแรกแห่งความประทับใจ  เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
3900บาท
ละลายพฤติกรรม ICE BREAK ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP) การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการข
4500บาท
ในสภาวะของความเปลี่ยนแปลง (Change) ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ