สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน

EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา

       ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะในเขตจังหวัดระยองและใกล้เคียง

       ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญ และโอกาสในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ธุรกิจทั้งในระดับมหาภาค และจุลภาคอันเกิดจากการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

       ๓. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก

       ๔. เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดระยองได้มีโอกาสซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก นำไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันไปสู่ Thailand ๔.๐


 

วันที่จัดงาน
วันที่จัดงาน

       วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

  สถานที่ดำเนินงาน

       ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

วิทยากร
องค์ปาฐก

ดร. อุตตม สาวนายน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) 

บรรยายพิเศษ

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)

ผู้ร่วมสัมมนา (Panel)

๑. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

๒. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล

ผู้ดำเนินรายการ

๑. คุณปรัชญา อรเอก (คุณฟิล) พิธีกรจากเดอะเนชั่น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
สถานที่ดำเนินงาน

       ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
 


เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม รุ่นที่ ๓ ร่วมกับสำนักพิมพ์ เดอะเนชั่น และสมาคมนักธุรกิจจังหวัดระยอง
ชื่อผู้ติดต่อ:วรรณี สนั่นวัฒนานนท์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0917506130

หากท่านต้องการสมัคร EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย :อนาคตใหม่ที่ยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้