สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา ดังนั้น ในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ การอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การวางแผนในการนำเสนอ การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) นอกจากนี้ การอบรมในหลักสูตรยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการเตรียม Presentation เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมืออาชีพขั้นเทพ
วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

    • What is Presentation ?
    • ความสำคัญของการนำเสนอ
    • รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
    • การวิเคราะห์ผู้ฟังและขั้นตอนการนำเสนอ
    • การเตรียมในการนำเสนอ / เตรียมความพร้อม มากกว่าเตรียมความแพ้
    • การลดความประหม่าและเทคนิคการขจัดอาการประหม่า
    • การเตรียมแผนและเป้าหมายโครงสร้างการนำเสนอ
          - การวางโครงเรื่องและการจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
          - การเตรียมเนื้อเรื่องและการค้ดเลือกเนื้อหา
          - การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีและบทสรุปที่ดี
    • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
           - การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
           - การใช้นำเสียง สายตาและภาษาท่าทาง
           -  ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
           - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
    • ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
          - เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
          - การเรียงลำดับหัวข้อและสร้างเสน่ห์ให้น่าสนใจ
          - การใช้ลูกล่อลูกชน ในการนำเสนอ
          - การเกริ่นนำ/การลำดับเนื้อหา/การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    • ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
          - รูปแบบการนําเสนอ Power Point ขั้นเทพ
          - ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
          - ลักษณะสื่อที่ดีน่าดึงดูดตรงประเด็นของมืออาชีพ
          - การวางแผนออกแบบ Presentation Pitch
    • 2 Presentation Technique
          - DOME
          - Pitch
    • 2 สูตรเคล็ดลับในการ Presentation
           - PESOS
           - P4P
    • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
           - การถามตอบ
           - เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ฝ่ายต่างๆ, ผู้จัดการ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าฝ่ายขาย, การตลาด, สื่อสารองค์กร, พัฒนาธุรกิจ, วางแผนกลยุทธ์, ผู้สนใจในการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ

สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


ราคา 3,900 บาท

*สมัครตั้งแต่ 2 ท่านลดเหลือท่านละ 3,700 บาท

*สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : fitprodb@hotmail.com

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5


Link 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/plg/presentation-a1

Link 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :(086) 981-1584

หากท่านต้องการสมัคร Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษ
3,200บาท
เสริมทักษะรอบด้านและเทคนิคงานแปลจีน ในงาน Workshop เส้นทางสู่นักแปล (จีน) มืออาชีพ
4500บาท
คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่? ที่เรียนภาษาอังกฤษมานานจากหลายสถาบัน และหลายวิธีแต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งฝึกพูดหรือฝึกเขียน แต่หากเป็นหลักสูตร คิดไทยพูดอังกฤษ ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ (The Cross Program) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักการไม้กางเขนแล้ว จะทำให้สา
6800บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
4900บาท
โลกใบนี้ต้องการผู้นำที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลา คุณจะได้เรียนรู้จิตวิญญาณแห่งผู้นำภายในตัวคุณ เห็นทิศทางการทำงานร่วมกับทีมงานอย่างมีพลัง ให้ได้ทั้งใจ และผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในเวลาที่จะอยู่ร่วมกันใน 5 ชั่วโมงนี้
3,900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ
4800บาท
หลักสูตรนี้จึงออกแบบเพื่อให้ท่านพัฒนาสามารถนำความรู้ ความสามารถ และความชำนาญของท่าน โดยผสมผสานเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
4,200บาท
“การพูด” เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานบริการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะส่งเสริมทักษะตลอดจน เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดการข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองที่ประยุกต์ขึ้นใ