สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับท่านที่กลุ้มใจทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนองาน หรือขณะนำเสนองานคนในที่ประชุมไม่มีใครสนใจที่จะฟังเราหรือจะอธิบายอย่างไรดีกับข้อมูลอัดแน่นให้ตรงประเด็นและทันเวลา ดังนั้น ในหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ การอบรมจะช่วยให้ท่านได้รับ Understand (ความเข้าใจ) การวางแผนในการนำเสนอ การจัดระบบข้อความและการวางโครงเรื่องเพื่อนำเสนอ (Material Setting) การเตรียมตัวในการนำเสนอตั้งแต่ทั้งด้านการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การกำหนดเป้าหมายในการนำเสนอ (Objective Setting) นอกจากนี้ การอบรมในหลักสูตรยังช่วยพัฒนา Skill (ทักษะ) ด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอเป็นรายบุุคคล เพื่อฝึกวิธีนำเสนออย่างถูกวิธี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ การปรากฏตัว ความมั่นใจ การลดความประหม่าตื่นเต้น การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการนำเสนอ การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis) การจัดเตรียมเอกสารและสื่อ (Hand-Out & Visual Aids Preparation) รวมถึง สร้าง Attitude (ทัศนคติ) ที่ถูกต้องในการเตรียม Presentation เพื่อให้สามารถลำดับเนื่้อหาได้ตรงประเด็นและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ซึ่งท่านจะได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา น้ำเสียง สายตา ท่าทาง การสื่อสารอย่างมีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายโดนใจผู้บริหารและทีมงานอย่างมืออาชีพขั้นเทพ
วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline :

    • What is Presentation ?
    • ความสำคัญของการนำเสนอ
    • รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
    • การวิเคราะห์ผู้ฟังและขั้นตอนการนำเสนอ
    • การเตรียมในการนำเสนอ / เตรียมความพร้อม มากกว่าเตรียมความแพ้
    • การลดความประหม่าและเทคนิคการขจัดอาการประหม่า
    • การเตรียมแผนและเป้าหมายโครงสร้างการนำเสนอ
          - การวางโครงเรื่องและการจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
          - การเตรียมเนื้อเรื่องและการค้ดเลือกเนื้อหา
          - การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีและบทสรุปที่ดี
    • ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
           - การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
           - การใช้นำเสียง สายตาและภาษาท่าทาง
           -  ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
           - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
    • ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
          - เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
          - การเรียงลำดับหัวข้อและสร้างเสน่ห์ให้น่าสนใจ
          - การใช้ลูกล่อลูกชน ในการนำเสนอ
          - การเกริ่นนำ/การลำดับเนื้อหา/การสรุปและการปิดการนำเสนอ
    • ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
          - รูปแบบการนําเสนอ Power Point ขั้นเทพ
          - ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
          - ลักษณะสื่อที่ดีน่าดึงดูดตรงประเด็นของมืออาชีพ
          - การวางแผนออกแบบ Presentation Pitch
    • 2 Presentation Technique
          - DOME
          - Pitch
    • 2 สูตรเคล็ดลับในการ Presentation
           - PESOS
           - P4P
    • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
           - การถามตอบ
           - เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Negotiation Skill, Selling Process, Selling Skill, Power Closing, Sales Management, Coaching, Course for Success and etc.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ฝ่ายต่างๆ, ผู้จัดการ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าฝ่ายขาย, การตลาด, สื่อสารองค์กร, พัฒนาธุรกิจ, วางแผนกลยุทธ์, ผู้สนใจในการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ

สถานที่จัดงาน
โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


ราคา 3,900 บาท

*สมัครตั้งแต่ 2 ท่านลดเหลือท่านละ 3,700 บาท

*สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro (สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร)

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail : fitprodb@hotmail.com

LINE : fitprodb

Facebook : https://web.facebook.com/benja.honwakprayul.5


Link 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/plg/presentation-a1

Link 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.วิทยากร.net

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ชื่อผู้ติดต่อ:Admin FIT Pro
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :(086) 981-1584

หากท่านต้องการสมัคร Presentation Skill : การนำเสนออย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
กฎแห่งการเจรจาต่อรอง ที่นักเจรจาต้องรู้ พื้นฐานการเจรจาและแนวคิดในการต่อรอง องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดบทสรุปแห่งการเจรจา เทคนิคการเจรจาโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม
7900บาท
หลักสูตร อบรม presentation skill ทักษะการนําเสนอ คือ การอบรมเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยในการอบรมท่านจะได้รับ Knowledge (ความรู้) หลักการนำเสนอ Presentation Skill เพื่อให้ท่านสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในหลักสูตรท่านจะได้รับ Understand (คว
7000บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดอย่างไร คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
7500บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
3900บาท
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ ทำงานด้านงานบริการ และต้องการออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้อง ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษติดต่อในการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบมืออาชีพ พนักงานโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับทั่วไป
2900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ก.พ..61 พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
4280บาท
เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับในโลกธุรกิจ ใครทำให้ไอเดียที่มีอยู่ในหัวเป็นที่ยอมรับได้ คนนั้นคือ WIN!!
2,000บาท
คลาสนี้เรียนวันเดียวจบ เน้นการเป็นพิธีกรเพื่อพรีเซนต์สินค้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากหารายได้จากการรับงานMC เปิดตัวสินค้า พรีเซนต์สินค้า จำหน่ายสินค้า หรือแม้แต่การขายของผ่านทาง Facebook live