สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตร Microsoft Access Basic

หลักสูตร Microsoft Access Basic
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรที่สอนการใช้งาน MS.Access ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Access มาก่อนเลย เนื้อหาของหลักสูตรจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ Database การ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access การสร้างเงื่อนไขของ Query เพื่อดึงข้อมูลออกมาตามเงื่อนไขที่ต้องการ การสร้าง Form เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไปเก็บหรือแสดงบนจอ การสร้าง Report เพื่อออกรายงาน การสร้าง Menu เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นใช้งานง่าย เพียงคลิกแค่ปุ่มเดียวก็สามารถใช้งาน Access ได้
วันที่จัดงาน
อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
การใช้งาน Microsoft Access เบื้องต้น

 • ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Access 
 • การสร้างไฟล์ Database 

การใช้งาน Table

 • การสร้างและการออกแบบ Table, Field 
 • การสร้างฟิลด์แบบ Lookup ให้แสดงข้อมูลแบบ Drop List 
 • การกำหนดและการใช้งาน Primary 
 • การจัดการกับข้อมูลใน Table 
 • การจัดเรียงข้อมูลแบบต่าง ๆ 
 • การค้นหาข้อมูลใน Table ด้วย Filter ในลักษณะต่างๆ ทั้งแบบธรรมดาและซับซ้อน 
 • การ Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel มาใช้งาน 
 • การ Export Table จาก Access ไปยัง Excel 
 • ปัญหาและวิธีการแก้ไขเมื่อ Import ข้อมูลจาก Excel เข้ามาใน Access 

การใช้งาน Query

 • การสร้างและแก้ไข Query 
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไน And หรือ Or 
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไน Not หรือ Null 
 • การสร้าง Query โดยใช้เงื่อนไขสำหรับตัวเลข ตัวอักษร และวันที่ 
 • การสร้าง Query แบบ Group ข้อมูลที่เหมือนกันให้เป็นชุดข้อมูลเดียว 
 • การสร้าง Query เพื่อแบบ Expression 
 • การสร้าง Query เพื่อ Join Table 

การใช้งาน Form

 • ประโยชน์ของการสร้าง Form 
 • การป้อนและแก้ไขข้อมูลโดยใช้ Form 
 • Section ต่างๆ ที่สำคัญของ Form 
 • การกำหนดค่า Properties ที่สำคัญของ Form 
 • Control ที่สำคัญในการสร้าง Form 
 • เทคนิคการจัดวาง Control ให้ง่ายและสวยงามอย่างรวดเร็ว 
 • การสร้างสูตรแสดงผลลัพธ์ใน Form 
 • การป้องกันไม่ให้ข้อมูลใน Form ถูกลบ แก้ไข หรือป้อนค่าใหม่ได้ 
 • การสร้างแบบแบบ Form ให้แสดงข้อมูลเพียง 1 เรคคอร์ด 
 • การสร้างแบบแบบ Form ให้แสดงข้อมูลหลายเรคคอร์ดพร้อมกัน 
 • การค้นหาของข้อมูลใน Form 
 • การคำนวณหายอดรวมของท้าย Form 
การใช้งาน Report 

 • การสร้าง Report แบบกำหนดเอง 
 • Section ต่างๆ ของ Report 
 • การใส่ข้อความให้ปรากฏทุกแผ่นของหัวรายงาน 
 • การใส่เลขหน้า และวันที่ใน Report 
 • การคำนวณหาผลรวมของไว้ท้าย Report 
 • การสร้าง Group Report เพื่อสรุปข้อมูลแยกตามกลุ่ม พร้อมทั้งการสร้างสูตรคำนวณหายอดรวมแยกตามกลุ่ม 
 • การสร้างเมนูระบบงาน 
 • การออกแบบ Form ให้เป็น Main Menu 
 • การกำหนดให้ Access เปิด Form ที่เป็น Main Menu โดยอัตโนมัติ และซ่อน Database Window 
 • การสร้างปุ่มให้เปิด Form หรือ Report หรือ Exit จากโปรแกรม

วิทยากร
อ.วสุธันทร์ ชัยสกุลสุรินทร์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้ที่ต้องการเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย Access
สถานที่จัดงาน
ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล๊กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 9 (อยู่ภายในสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,000.00 บาท
 • สมัครพร้อมกับหลักสูตรMicrosoft Access Intermediate ลด 10% 
 • สมัครพร้อมกัน 2 คน ลด 5% เหลือคนละ 6,650 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 3คน ลด 10% เหลือคนละ 6,300 บาท 
 • สมัครพร้อมกัน 4คนขึ้นไป ลด 15% เหลือคนละ 5,900 บาท 
 • สมัครอบรมในนามบุคคล ลดพิเศษ 10% เหลือ 6,300 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ปอ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-380-3421-2

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Microsoft Access Basic
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Access
6000บาท
ปัจจุบันนี้ PLC ได้ถูกนํามาใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและกระบวนการในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย จึงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ PLC เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3000บาท
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างเว็บขายของ E-Commerce Website
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4500บาท
คนไทยอายุ 40 ปีขึ้นไปจะนึกออกทันทีหากมีคนกล่าวถึง วิทยุทรานส์ซิสเตอร์ วิทยุเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารทางเดียวที่หน่วยงานของรัฐใช้กระจายข่าวสู่ประชาชน ซึ่งต่อมาเอกชนก็ไปขอเช่าสัญญาณจากรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ทำสารคดีข่าว ละครวิทยุ และเพลง เป็นต้น อ
4,500บาท
สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นกิจกรรมในการจัดสรรความพร้อมของสินค้าต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมทั้งการประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดซื้อ การผลิตและการกระจายสินค้า เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของตลาด
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7800บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 11 มิ.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 6,800 บาท เท่านั้น..
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel Functions ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
3200บาท
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง POWERPOINT ให้โดนใจผู้ฟัง