สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic และ ISO 22716 พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic   และ ISO 22716  พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่จัดงาน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง สำหรับผู้เริ่มต้น (Start up) และผู้ที่จัดทำแล้ว 

2. ขั้นตอน/แนวทางในการจัดทำระบบมาตรฐานในธุรกิจเครื่องสำอาง  

3. โครงสร้างของข้อกำหนด แนวทาง และวิธีการดำเนินการตามข้อกำหนด 

4. แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบธุรกิจ และกระบวนการผลิต 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากทำระบบมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic / ISO 22716 และ  ISO9001:2015

 

ลงทะเบียน !!!https://goo.gl/forms/8bXIQIXAetmKmAUy1

วิทยากร
วิทยากรจากบริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง/ตัวแทนฝ่ายบริหาร/คณะทำงานด้านระบบมาตรฐาน/ผู้สนใจทั่วไป


สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,200.00 บาท


พิเศษสมัคร 

ก่อน 31 พฤษภาคม 2561 เหลือเพียง 2,700 บาท


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ซิสเต็ม เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชรี ปิดเมือง
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-355-7990

หากท่านต้องการสมัคร ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic และ ISO 22716 พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
30000บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายทีมีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้ก
4500บาท
การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิต ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก จนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือกลุ่มเป้าหมายนั่นคือ กา
3900บาท
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยังต้องบริหารคนในหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาดความมีวินัยเมื่อใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้จัดกา
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3500บาท
เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการต่างทราบดีว่าสิ่งที่สำคัญในการดำเนินการทางธุรกิจคือต้นทุน ซึ่งต้นทุนนั้นเป็นปัจจัยหลักในการชี้วัดผลของการดำเนินการธุรกิจ และสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ