สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา (Time Management) ประจำเดือนมกราคม 2560

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา (Time Management) ประจำเดือนมกราคม 2560
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
หากองค์กรของท่านยังประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเวลา ในการทำงาน ของบุคคลกรในแผนก หรือในองค์กร ทั้งบุคคลากรที่ทำงานออฟฟิศในแผนกต่างๆ หรือในส่วนของบุคคลากรที่ทำงานบนเรือ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา ที่อาจกล่าวได้ว่า “เวลา...ไม่เคยพอต่อการจัดการงานหรือชีวิต”หรือ แม้แต่ พนักงานของท่านอาจจะยังไม่รู้จักการบริหารเวลา ในการทำงานให้สมดุลกับการบริหารเวลาของชีวิต

ด้วยเหตุนี้ บริษัท WYNN Schooling จึงจัดการฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง การบริหารเวลา (Time Management) ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการบริหารงาน, การบริหารเวลา, และการบริหารชีวิตของท่าน และพนักงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างดียิ่งเวลาในการฝึกอบรม: 1 วัน 
ใครที่ควรเข้ารับการอบรม: เจ้าหน้าที่แผนก H/R, Crew Department, Operation Dept., Technical Dept., Marketing Dept.,คนประจำเรือ, พนักงานทั่วไป หรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ และน้องๆนิสืตนักศึกษา
วันที่ทำการฝึกอบรม: 24 มกราคม 2560
สถานที่ทำการฝึกอบรม: อาคาร Virgo (ติด ร้านอาหาร 13 เหรียญ บางนา) ชั้น 16, ถ. บางนา-ตราด, บางนา กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม: 3,500 บาท/ท่าน 
Certification: โดย WYNN Schooling
สำรองที่นั่งโทร: (061)9492914 หรือ (089)5343606
วันที่จัดงาน
24 มกราคม 2560
หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา Time Management
-         คุณสมบัติของเวลา
-         ความสำคัญของเวลา
-         ประโยชน์ของการบริหารเวลา
-         สาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียเวลา
-         เทคนิคการบริหารเวลา
-          Time Management Matrix
-         ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการบริหารเวลาได้
วิทยากร
กัปตันสัญญา สันทอง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
เจ้าหน้าที่แผนก H/R, Crew Department, Operation Dept., Technical Dept., Marketing Dept.,คนประจำเรือ, พนักงานทั่วไป หรือหัวหน้างานแผนกต่างๆ และน้องๆนิสืตนักศึกษา
สถานที่จัดงาน
สถานที่ทำการฝึกอบรม: อาคาร Virgo (ติด ร้านอาหาร 13 เหรียญ บางนา) ชั้น 16, ถ. บางนา-ตราด, บางนา กรุงเทพฯ
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท องค์กรที่มีผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 5 ท่านขึ้นไป ลด 10%
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:วินน์ สคูลลิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กัปตันสินธุ
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0895343606

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา (Time Management) ประจำเดือนมกราคม 2560
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของPowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้ เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ในแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ “หัวข้อ” “SmartArt” “Shape” “Pictu
2900บาท
กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย การเพิ่มสิทธิลูกจ้าง จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า
3500บาท
… เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล
2500บาท
ปัญหาคือโอกาส การเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา กล้าเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ กิจกรรมใหญ่ ฝึกเผชิญปัญหาจริง พร้อมแนวทางการแก้ไข
3900บาท
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรู้ - ทำความรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานรวม 20 ฉบับ - ย่อหลักกฎหมายแรงงาน 4 ฉบับที่ผู้บริหารงาน HR พลาดไม่ได้ - หลักการใช้กฎหมายสร้างความเป็นเลิศให้องค์กรอย่างยั่งยืน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน
2900บาท
กฎหมายแรงาน มีการปรับเพิ่มใหม่หลายประเด็น โดยเฉพาะกรณีการกำหนดให้เกษียณ 60 ปีและต้องจ่ายค่าชดเชย จะกระทบต่อการจ้างงาน นายจ้าง ลูกจ้างจึงต้องเตรียมการรับมือล่วงหน้า
3900บาท
ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร