สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า

สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจรุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านราคาและการบริการ ทำให้หลายบริษัทที่ไม่ปรับตัวไม่สามารถแข่งขันได้ หลายบริษัทต้องปิดกิจการไปเนื่องจากต้นทุนที่สูงกว่า  ทำแล้วไม่มีกำไร บางบริษัททำแล้วขาดทุนติดต่อกันหลายปี ก็ต้องปิดกิจการไปแนวทางหนึ่งที่หลายโรงงานทำคือการลดต้นทุน และต้นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เจอคือ ต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนี้หลักสูตรนี้จะเป็นการเพิ่มความรู้ให้หัวหน้างานคลังสินค้าเพื่อให้สามารถนำไปลดต้นทุนในองค์กรของท่านได้


วันที่จัดงาน
1,2,8,9,15,16 ,22,23 ก.พ. 2561 และ 8,9 มี.ค.2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์

วันที่ 2  การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยเครื่องมือ  ABC Analysis ,การกำหนดจุดสั่งซื้อ (ROP),การกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock )

วันที่ 3 การจัดการคลังสินค้า (ต่อ)  ระบบทันเวลาพอดี Just in time และแนวทางการปรับปรุงและลดต้นทุนคลังสินค้า

วันที่ 4 การจัดการคลังสินค้า (่ต่อ) การวางแผนกำลังคน ,KPI

วันที่ 5 เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา

วันที่ 6 Lean Warehouse 

           Lean Concept การค้นหาความสูญเปล่าในคลังสินค้า

วันที่ 7 Lean Warehouse(ต่อ)

          5 ส ในงานคลังสินค้าและการปรับปรุงงาน

          การปรับปรุงสำนักงาน

วันที่ 8 Lean Warehouse (ต่อ)

          การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN

วันที่ 9 Lean Warehouse (ต่อ)

          งานมาตรฐาน

วันที่ 10 การนำเสนอและการโค้ชชิ่งลูกน้อง

          การนำเสนอและการโค้ชชิ่ง

วิทยากร
อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และลีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
  1. หัวหน้าคลังสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  3. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
ศูนย์สัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น @MRT ลาดพร้าว
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 25.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียน 30,000 บาท

ชำระก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2561

ลดทันที 5,000 บาท

คงเหลือ 25,000 บาทต่อท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-7128050

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามี
3500บาท
ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และ นำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงินพิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3200บาท
"สร้างสรรค์การส่งออก สร้างโอกาสทองในมือคุณ" คุณคงไม่ปล่อยโอกาสนี้ หลุดมือไป มาเรียนรู้ เรื่องนี้ได้ที่นี้
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
3900บาท
ช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ
3500บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีข