สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า

สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจรุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านราคาและการบริการ ทำให้หลายบริษัทที่ไม่ปรับตัวไม่สามารถแข่งขันได้ หลายบริษัทต้องปิดกิจการไปเนื่องจากต้นทุนที่สูงกว่า  ทำแล้วไม่มีกำไร บางบริษัททำแล้วขาดทุนติดต่อกันหลายปี ก็ต้องปิดกิจการไปแนวทางหนึ่งที่หลายโรงงานทำคือการลดต้นทุน และต้นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เจอคือ ต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนี้หลักสูตรนี้จะเป็นการเพิ่มความรู้ให้หัวหน้างานคลังสินค้าเพื่อให้สามารถนำไปลดต้นทุนในองค์กรของท่านได้


วันที่จัดงาน
1,2,8,9,15,16 ,22,23 ก.พ. 2561 และ 8,9 มี.ค.2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์

วันที่ 2  การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยเครื่องมือ  ABC Analysis ,การกำหนดจุดสั่งซื้อ (ROP),การกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock )

วันที่ 3 การจัดการคลังสินค้า (ต่อ)  ระบบทันเวลาพอดี Just in time และแนวทางการปรับปรุงและลดต้นทุนคลังสินค้า

วันที่ 4 การจัดการคลังสินค้า (่ต่อ) การวางแผนกำลังคน ,KPI

วันที่ 5 เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา

วันที่ 6 Lean Warehouse 

           Lean Concept การค้นหาความสูญเปล่าในคลังสินค้า

วันที่ 7 Lean Warehouse(ต่อ)

          5 ส ในงานคลังสินค้าและการปรับปรุงงาน

          การปรับปรุงสำนักงาน

วันที่ 8 Lean Warehouse (ต่อ)

          การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KAIZEN

วันที่ 9 Lean Warehouse (ต่อ)

          งานมาตรฐาน

วันที่ 10 การนำเสนอและการโค้ชชิ่งลูกน้อง

          การนำเสนอและการโค้ชชิ่ง

วิทยากร
อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และลีน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
  1. หัวหน้าคลังสินค้า
  2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  3. ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน
ศูนย์สัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น @MRT ลาดพร้าว
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 25.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียน 30,000 บาท

ชำระก่อนวันที่ 28 ก.พ. 2561

ลดทันที 5,000 บาท

คงเหลือ 25,000 บาทต่อท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :081-7128050

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอดหัวหน้างานคลังสินค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันอย่างมาก ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ท่านมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งของท่านอย่างไรเพื่อให้พร้อม และทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้
HOT DEAL
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
3900บาท
รู้เรื่อง Incoterms แต่ละเทอมเพื่อทราบต้นทุนในการคิดราคาค่าสินค้า และทราบถึงความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงจุดส่งมอบสินค้า และการจัดทำเอกสารได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
3900บาท
เรียนรู้การปฏิบัติงานของบริษัทชั้นนำเพื่อนำแนวทางต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของเรา ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตดีขึ้นต่อเนื่อง บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในที่สุด
3800บาท
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ