สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ -ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Productivity and Quality in Service-Omotenashi)

การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ  -ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Productivity and Quality in Service-Omotenashi)
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
            ธุรกิจการบริการมีการเติบโต และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่กล่าวกันว่า แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้ว อย่างญี่ปุ่น ก็ยังมีประสิทธิภาพ (Productivity) ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเอง ถึงแม้ว่า ธุรกิจการบริการจะมีขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ ภาคอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพได้ค่อนข้างสูง

            ดังนั้น จึงเห็นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะนำเอาทฤษฎี และ กรณีศึกษา ใหม่ๆ เข้ามา เพื่อ ให้ธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการหลักของไทย สามารถที่พัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ก็จะนำเสนอให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพของการบริการ กับ การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการนั้น ไม่ได้ขัดแย้งกัน สามารถที่จะเกื้อกูลกัน และดำเนินไปด้วยกัน เพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจบริการนั้นๆ ในการสัมมนานี้ จะ มีการนำเสนอตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ จากญี่ปุ่น (Omotenashi) และอื่นๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

เวลา 13.30-16.30 น.

วิทยากร
ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

อาจารย์พีรยา เศรษฐพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถานที่จัดงาน
ห้อง A601 อาคาร A สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ระหว่างซอยพัฒนาการ 37 และ 39)
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

**Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ:รุจารินทร์ จิตต์แก้ว
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :027632760

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ -ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Productivity and Quality in Service-Omotenashi)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กั
9400บาท
เรียนรู้เทคนิคการบริหารงานขายสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3500บาท
วัฒนธรรมการบริการที่ดี และพนักงานมีแรงจูงใจก็ต้องเริ่มจากความเข้าใจในการบริการที่ดีของผู้บริหารและผู้ให้บริการต้องมีนโยบายที่ส่งเสริมกัน
3800บาท
กิจกรรมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดที่ไม่มีองค์กรไหนจะหลีกเลี่ยงไม่ทำได้แล้วในยุคปัจจุบัน แต่ในแนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ การตลาดได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องมีการวัดผลที่แม่นยำเช่นกัน  ดังนั้นการวางแผนกิจกรรมการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
3500บาท
จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย