สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
HOT DEAL
สัมมนาฟรี อยากตั้งตัวไว ต้องไป CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ด้วยธุรกิจส่งออกออนไลน์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาที่จะแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าออนไลน์ไปประเทศจีน และ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่จะช่วยต่อยอดหรือเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอย่างมหาศาล สามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดาย
HOT DEAL
สัมมนาฟรี สอนคุณรวยด้วย DROPSHIP สินค้าจากจีน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาที่จะสอนคุณรวยด้วยการ Dropship ที่ไม่ต้องสต็อคสินค้า ไม่ต้องแพ็คสินค้า ไม่ต้องส่งสินค้าเอง สามารถจัดเวลาของตัวเองได้ แต่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
HOT DEAL
สัมมนาฟรี ปั้นแบรนด์ร้อยให้ได้ล้าน (ฉบับโกอินเตอร์)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จากธุรกิจขนาดเล็กยอดขายไม่ถึง 1 ล้านบาท/ปี ปั้นแบรนด์ขายออนไลน์โกอินเตอร์ไปทั่วโลกแล้ว
HOT DEAL
สัมมนา นักประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี
6500บาท
สัมมนาที่สอนการปรมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี เพื่อหาของดี ราคาถูก สามารถทำกำไรหลักแสนหลักล้าน
HOT DEAL
สัมมนาฟรี นำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน Taobao.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
HOT DEAL
สัมมนา เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า
5900บาท
สูตรลับในการให้เช่าทรัพย์ทุกประเภท เปลี่ยนทรัพย์ที่ดูไร้ค่า สู่อสังหาให้เช่าทำเงินล้าน ให้รวยแบบเสือนอนกิน ไม่มีวันหมด!!
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Basic Smart Excel ใช้ Excel อย่างสมาร์ทฉลาดยกกำลัง 2
3}900บาท
หลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรูการใช้งานโปรแกรม Excel รวมถึงเทคนิคที่น่าสนใจ ช่วยลดเวลา ไม่ซับซ้อน (โดยทางสถาบันมีเทคนิคการสอนที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดความเข้าใจได้ง่ายและเร็ว) เพื่อประยุกต์ใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือได้อย่างชาญฉลาด
Powerful Presentation with NLP
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมค้นหากลยุทธ์การนำเสนอและการสื่อสารโดยหลักการของ Neuro-Linguistic Programming (NLP)
หลักสูตร  เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,952บาท
เรียนรู้และเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยใช้กระบวนการ Target Selection อย่างมีประสิทธิภาพ
MAGICAL PRESENTATION & COMMUNICATION SKILLS WITH NLP & HYPNOSIS
8,000บาท
มหัศจรรย์แห่งการนำเสนอและการโน้มน้าวใจโดยหลักการของ NLP และการสะกดจิต
สัมมนาฟรี พลิกมุมคิด พลิกกระแสธุรกิจ ครั้งที่2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โมเดลที่ต่อยอดธุรกิจ ไอเดียที่แตกต่าง ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เหล่านี้คือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของคุณ โตสวนกระแส ในยุคเศรษฐกิจท้าทายนี้
หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3500บาท
การปิดการขาย : เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด และเป็นส่วนที่น่าพอใจที่สุด
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงาน
3500บาท
สำหรับ พนักงานระดับหัวหน้า และผู้จัดการ ทั้งส่วนงานปฏิบัติการ และส่วนงานสนับสนุน
หลักสูตร EVENT MARKETING เพื่อพัฒนานักการตลาดยุคแข่งขันสูง
3700บาท
“การตลาดเชิงกิจกรรม” ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวเลข อุตสาหกรรม NICHE มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นติดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี บริษัทหลายแห่ง จึงนิยมนำการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการตลาดเชิงรุก ไปยังผู้บริโภคให้เข้าถึงง่าย ตอบ
อบรม การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3,745บาท
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัจจัยแห้งความสำเร็จของการบริหารงานลูกค้า สัมพันธ์
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
อบรม การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,424บาท
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน
อบรม การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้า
3,959บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้
อบรม เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3,745บาท
เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์
อบรม การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3,745บาท
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน
อบรม การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3,745บาท
เข้าใจถึงวิธีการในจัดทำ KPI เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การขายเชิงรุก  (Proactive Professional Selling Skill Through NLP Techniques)
3,300บาท
เรียนรูแนวทางและกระบวนการขายในการขายเชิงที่ปรึกษาแนวทางของ NLP โดยเริ่มจากการเตรียมพรอมเขาสูความสําเร็จในการขาย การสรางความเขาใจ การแกปญหา การคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคาและการใหคําปรึกษา
NLP Workshop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมไขความลับว่าอะไรที่หยุดยั้งคุณจากความสำเร็จ
Powerful Presentation with NLP
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมค้นหากลยุทธ์การนำเสนอและการสื่อสารโดยหลักการของ Neuro-Linguistic Programming (NLP)
การคิดเชิงกลยุทธ์ Startgic Thainking
3,500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือและหลักคิดค้านการคิดเชิงกลยุทธ์
อบรม เปิดและปิดการขายแบบอาเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3,700บาท
ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
New Media Marketingยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่
3,700บาท
หลักสูตรนี้คลอบคลุม New Media ทุกรูปแบบทั้ง อีเมล์,เว็บไซต์,โมไบล์ และสื่อที่มาแรงอย่างSocial Media โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจภาพรวมเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้บริหารการตลาดในปัจจุบันอย่างได้ผล
อบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid &CPR) รุ่นที่ 15
3,900บาท
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย
หลักสูตร เทคนิคการสือสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3200บาท
วิธีการ ด้วยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและทักษะในการสื่อสาร ด้วยการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ : บรรยาย ภาพยนตร์ บทสรุป ระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม เกม ฝึกปฏิบัติสำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี
หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
3,300บาท
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3,200บาท
ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ
หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จในการขาย
3,300บาท
สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำคู่แข่ง พัฒนาความรู้ และทักษะในงานขาย
อบรม การจัดการงานซื้อเชิงรุก
3,500บาท
ช่วยให้พนังงานที่ปฏิบัติงานจัดซื้อภายในองค์กรของท่านปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี เข้าใจระบบการทำงาน ทราบถึงขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
หลักสูตร การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
3,700บาท
เพื่อช่วยหัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพิ่มเติมทักษะของเขาอย่างต่อเนื่องไปอีก
อบรม รวยด้วยอสังหา เป็นนายหน้าสร้างเงินล้าน
2,900บาท
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยสาระความรู้อันเข้มข้นในธุรกิจโดยเนื้อหาจะ มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มอสังหาฯในปัจจุบัน โอกาสทางธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ระบบงาน