สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
post free
registration steps
newsletter signup
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
HOT DEAL
สัมมนาฟรี เผยเคล็ดลับนำเข้าสินค้าจากจีนและลงโฆษณาขายในเฟสขั้นเทพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กลับมาครั้งนี้ไฉไลกว่าเดิม กับการรวมตัวของสุดยอดสัมมนา 2 หัวข้อ ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้แบบคุ้มค่าสุดๆ
HOT DEAL
สัมมนาฟรี นำเข้าสินค้าจากจีนผ่าน Taobao.com
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเวป taobao.com จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและการขายออนไลน์
HOT DEAL
สัมมนา เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า
5900บาท
สูตรลับในการให้เช่าทรัพย์ทุกประเภท เปลี่ยนทรัพย์ที่ดูไร้ค่า สู่อสังหาให้เช่าทำเงินล้าน ให้รวยแบบเสือนอนกิน ไม่มีวันหมด!!
HOT DEAL
สัมมนา ชี้ช่องรวยกับการขายสินค้าแบบพรีออเดอร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พรีออเดอร์ Pre-Order คือ การลงขายสินค้าก่อน โดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าและลูกค้าต้องโอนเงินก่อน เราจึงจัดการสั่งซื้อและจัดส่งให้ลูกค้า
HOT DEAL
สัมมนา สร้าง 100 ให้เป็น ล้าน ด้วย Finance
7,900บาท
พบกับสัมมนาที่แม้แต่คุณเป็นหนี้อยู่ ก็สามารถลงทุนได้ พร้อมเส้นทางลัดของนักลงทุนแบบไม่ต้องใช้เงินลงทุนด้วยการคิดนอกกรอบ สู่ความสำเร็จ
HOT DEAL
สัมมนา มองอย่างเซียน
5900บาท
คอร์สที่จะมาบอกเทคนิคการเริ่มต้นลงทุนของทุกอสังหาฯ ต้องมีเทคนิคนั้นก็คือ"ทำเล" การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ เนื้อหาเข้าใจง่าย รอบรู้ทำเล360องศา คัดสรรและวิเคราะห์ทำเลอย่างมืออาชีพ
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตร กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
3500บาท
การปิดการขาย : เมื่อเปรียบเทียบขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการขายแล้ว ขั้นปิดการขายเป็นขั้นที่มีการเข้าใจผิด และกลัวมากที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วควรจะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด น่าสนุกที่สุด และเป็นส่วนที่น่าพอใจที่สุด
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ความสำคัญกับพนักงาน
3500บาท
สำหรับ พนักงานระดับหัวหน้า และผู้จัดการ ทั้งส่วนงานปฏิบัติการ และส่วนงานสนับสนุน
หลักสูตร EVENT MARKETING เพื่อพัฒนานักการตลาดยุคแข่งขันสูง
3700บาท
“การตลาดเชิงกิจกรรม” ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากตัวเลข อุตสาหกรรม NICHE มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นติดกันมาเป็นระยะเวลาหลายปี บริษัทหลายแห่ง จึงนิยมนำการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการตลาดเชิงรุก ไปยังผู้บริโภคให้เข้าถึงง่าย ตอบ
อบรม การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM
3,745บาท
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงปัจจัยแห้งความสำเร็จของการบริหารงานลูกค้า สัมพันธ์
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
อบรม การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
3,745บาท
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และยังเป็นการรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือสถานประกอบการ ของท่าน
อบรม การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,424บาท
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐาน
อบรม การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้า
3,959บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้
อบรม เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3,745บาท
เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์
อบรม การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
3,745บาท
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน
อบรม การจัดทำ ตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3,745บาท
เข้าใจถึงวิธีการในจัดทำ KPI เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สัมมนา หลักสูตรกลยุทธ์การขายเชิงรุก  (Proactive Professional Selling Skill Through NLP Techniques)
3,300บาท
เรียนรูแนวทางและกระบวนการขายในการขายเชิงที่ปรึกษาแนวทางของ NLP โดยเริ่มจากการเตรียมพรอมเขาสูความสําเร็จในการขาย การสรางความเขาใจ การแกปญหา การคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคาและการใหคําปรึกษา
NLP Workshop
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมไขความลับว่าอะไรที่หยุดยั้งคุณจากความสำเร็จ
Powerful Presentation with NLP
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมค้นหากลยุทธ์การนำเสนอและการสื่อสารโดยหลักการของ Neuro-Linguistic Programming (NLP)
การคิดเชิงกลยุทธ์ Startgic Thainking
3,500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือและหลักคิดค้านการคิดเชิงกลยุทธ์
อบรม เปิดและปิดการขายแบบอาเซียนด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา
3,700บาท
ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตรนี้
New Media Marketingยุทธศาสตร์การตลาดสื่อยุคใหม่
3,700บาท
หลักสูตรนี้คลอบคลุม New Media ทุกรูปแบบทั้ง อีเมล์,เว็บไซต์,โมไบล์ และสื่อที่มาแรงอย่างSocial Media โดยมุ่งให้เกิดความเข้าใจภาพรวมเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้บริหารการตลาดในปัจจุบันอย่างได้ผล
อบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid &CPR) รุ่นที่ 15
3,900บาท
หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย
หลักสูตร เทคนิคการสือสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ
3200บาท
วิธีการ ด้วยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและทักษะในการสื่อสาร ด้วยการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ : บรรยาย ภาพยนตร์ บทสรุป ระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม เกม ฝึกปฏิบัติสำหรับ …บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี
หลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี
3,300บาท
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3,200บาท
ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ
หลักสูตร การขายอย่างมืออาชีพ เพื่อผลสำเร็จในการขาย
3,300บาท
สร้างทักษะให้แกร่ง ปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นำคู่แข่ง พัฒนาความรู้ และทักษะในงานขาย
อบรม การจัดการงานซื้อเชิงรุก
3,500บาท
ช่วยให้พนังงานที่ปฏิบัติงานจัดซื้อภายในองค์กรของท่านปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี เข้าใจระบบการทำงาน ทราบถึงขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
หลักสูตร การจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังขายอย่างมืออาชีพ
3,700บาท
เพื่อช่วยหัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เพิ่มเติมทักษะของเขาอย่างต่อเนื่องไปอีก
อบรม รวยด้วยอสังหา เป็นนายหน้าสร้างเงินล้าน
2,900บาท
อสังหาริมทรัพย์ ด้วยสาระความรู้อันเข้มข้นในธุรกิจโดยเนื้อหาจะ มุ่งเน้นไปที่ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มอสังหาฯในปัจจุบัน โอกาสทางธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน ระบบงาน
สัมมนาและ Workshop Amazon Kindle รวยด้วย eBook แค่เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ก็รับรายได้จากทั่วโลกได้
3,600บาท
ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้ สำหรับหนังสือ หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
อบรม ค่ายการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน ENGLISH CAMP YOUNG LEADERSHIP 2014
6,900บาท
เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางสังคม การใช้ชีวิตร่วมกันในค่าย และใกล้ชิดกับธรรมชาติ
อบรม Presentation Like Steve Jobs ทักษะการนำเสนองานขั้นเทพ
5,500บาท
เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ผู้นำเสนอมืออาชีพ” ต่อไป
สัมมนา เศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ Property Millionaire
1,950บาท
เรียนรู้วิธีการซื้อคอนโดฯที่สร้างเสร็จแล้ว แต่คุณสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าราคา Presale
อบรมฟรี An Introduction to Millionaire Camp
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้การเปลี่ยนโชคชะตาด้านการเงินของคุณไปตลอดกาล