Service Mind การบริการด้วยหัวใจ

จำนวนคนดู 3449 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Service Mind การบริการด้วยหัวใจ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะด้านการบริการ ในหลักสูตรจะให้องค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ (Knowledge) ด้านหลักเกณฑ์พื้นฐานและทฤษฎีในด้านการบริการด้วยหัวใจ  สร้างความเข้าใจ (Understand) ด้านการบริการที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะ (Skill) ด้านการบริการแบบมืออาชีพ และสรา้งทัศนคติ (Attitude) ที่ดีในการบริการ รวมไปถึง การพัฒนาทักษะด้านการบริการแบบเชิงรุกเพื่อให้เกิดการบริการแบบเหนือความคาดหมายจากการบริการด้วยหัวใจบริการที่ถูกใจลูกค้าและโดนใจผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline : 1 Day Training
 • What is Service Mind ?
 • นิยามและความหมายของ Service Mind
 • ความหมายของการบริการ
 • นิยามของการบริการ
 • การบริการลูกค้า คือ อะไร ?
 • ลูกค้า คือ ใคร ?
 • คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
 • หน้าที่ของผู้ให้บริการ
 • มาตรฐานของการบริการที่ดี
 • การบริการด้วยหัวใจของการบริการ
 • การบริการที่ประทับใจ
 • มาตรฐานของการบริการ
 • การบริการเหนือความคาดหมาย
 • สูตรแห่งความสำเร็จในการบริการ
วิทยากร
ดูประวัติ

วัฒนา วาทะพล (อ.วัฒนา)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาบุคลิกภาพ)

อาจารย์วัฒนา วาทะพล เป็นที่ปรึกษาด้านระบบ Competency และ KPI เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ ชนะเลิสศการพูดสุนทรพจน์ ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและรางวัลนักโต้วาทีดีเด่น Talk Show ก้าวแกร่งแห่งนักขาย Talk Show อนาคตธุรกิจไทย Thailand 4.0 ปัจจุบัน HRM & HRD Manager สถาบันฝึกอบรม FIT Pro ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาองค์กร (Organization Development Advisor) Junsuwan Moji วิทยากรรับเชิญบรรยายในภาครัฐและเอกชน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Service Mind, หลักสูตร การบริการด้วยหัวใจ, Service Mind การบริการด้วยหัวใจ, อบรม Service Mind, สถาบันฝึกอบรม FIT Pro, การบริการด้วยหัวใจ