สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทำเนียบวิทยากร

รวมทำเนียบวิทยากร โค้ช อาจารย์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั่วเมืองไทยในเวปเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านการบริหาร วิทยากรด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น การเงิน โดยจัดหมวดหมู่ตามความถนัดในแต่ละด้านไว้ที่นี่แล้ว
1746 วิทยากรที่ค้นพบ เรียงลำดับ


วิศิษฎ์  ยินดีสิริวงศ์
คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์

ผู้จัดการ บริษัท โอมิเซะ จำกัด (ประเทศไทย)

ษิญาภา สาเจริญ
นางษิญาภา สาเจริญ

-

ขวัญอรุณ  โอภานนท์
คุณขวัญอรุณ โอภานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทบีบียู จำกัด

ธิดาพร พฤกษมาศวงศ์
คุณธิดาพร พฤกษมาศวงศ์

Joylada Community Manager บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด

พุทธศักดิ์  ตันติสุทธิเวท
คุณพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท

Data Research Manager บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ...

กฤษณะ ยอดแก้ว
กฤษณะ ยอดแก้ว

วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านก...

ชัยรัตน์  คงศุภมานนท์
ชัยรัตน์ คงศุภมานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำก...

ชำนาญ พิมลรัตน์
ชำนาญ พิมลรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ดณัยพงษ์ธัช  เจนศักดิ์ศรีสกุล
คุณดณัยพงษ์ธัช เจนศักดิ์ศรีสกุล

เรียนเพื่อปฏิบัติ ลงมือทำเห็นผลเร็ว

ประพัฒน์ ประเชิญ
แฟร้งประพัฒน์ ประเชิญ

ประสพการณ์เป็นโค้ชและเทรนเนอร์กว่า 6 ปี

สันติ ช่างประดิษฐ์
นายสันติ ช่างประดิษฐ์

เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินส่วนบุคคล FChFP

รภัสสิทธิ์  ศศินนท์ปกรณ์
คุณรภัสสิทธิ์ ศศินนท์ปกรณ์

ประสบความสำเร็จการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเค...