สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

ทำเนียบวิทยากร

รวมทำเนียบวิทยากร โค้ช อาจารย์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั่วเมืองไทยในเวปเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านการบริหาร วิทยากรด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น การเงิน โดยจัดหมวดหมู่ตามความถนัดในแต่ละด้านไว้ที่นี่แล้ว
1227 โค้ชที่ค้นพบ เรียงลำดับ


จิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง
นายจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี
พิชญ์พจี สายเชื้อ
สำหรับองค์กร
นางสาวพิชญ์พจี สายเชื้อ
วุฒิชัย              อินแสง
พัฒนาธุรกิจ SME
คุณวุฒิชัย อินแสง
ประดิพล เครือแก้ว
สำหรับองค์กร
ประดิพล เครือแก้ว
พรชนก ประภากรสกุล
สำหรับองค์กร
พรชนก ประภากรสกุล
กิตติยา อุปถัมภ์
สำหรับองค์กร
กิตติยา อุปถัมภ์
ปิยะพร เลยภัย
สำหรับองค์กร
ปิยะพร เลยภัย
ศิวรุฒิ ธรรมรงค์
สำหรับองค์กร
ศิวรุฒิ ธรรมรงค์
ธีรภัทร เหล่าภัทรเกษม
สำหรับองค์กร
ธีรภัทร เหล่าภัทรเกษม
ชลทิตย์ นาคปรางค์
สำหรับองค์กร
ชลทิตย์ นาคปรางค์
พิชามญชุ์ จันทรภักดี
สำหรับองค์กร
พิชามญชุ์ จันทรภักดี
รัตปภา กระแสสินธุ์
สำหรับองค์กร
รัตปภา กระแสสินธุ์