ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสัมมนาดีดี ได้ทางช่องทางเหล่านี้

ฝ่าย Customer Service หรือฝ่าย Public Training (ส่งพนักงานมาอบรม)(สัมมนามีค่าใช้จ่าย) 094-489-6364

(สัมมนาฟรี) 097-474-6644

หรือ cs@seminardd.com

ฝ่าย In-house Training (ให้วิทยากรไปอบรมที่บริษัท)097-474-6644 หรือ inhouse@seminardd.com
ฝ่ายบัญชี062-458-4334 หรือ pay@seminardd.com
ฝ่ายดูแลเวปไซต์
แจ้งปัญหาการใช้งาน
097-474-6644 หรือ support@seminardd.com
สมัครงานjob@seminardd.com
ช่องทางอื่นๆ Facebook: seminardd
LINE Official: @seminardd
X (Twitter): seminardd
Pinterest: seminardd