ปฎิทินอบรม-สัมมนา ประจำปี 2564 - 2565

สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)

จัดโดย บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

-


หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65964 หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง 30 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การขาย

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65813 การสร้าง Sales Mindset เพื่อบรรลุเป้าหมายการตลาดและการขายในยุควิกฤต (์New Normal Sales Mindset) 25 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 3,000.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65761 สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน) 27 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65968 การบริหารทีมงานขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายแบบยั่งยืน ( ครึ่งวัน ) 28 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65763 เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์ใน 7 นาที (7-Minutes Tele-sales/Telemarketing Techniques) 29 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65960 เทคนิคปิดการขายในยุค New Normal 29 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65555 งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales) 1 ตุลาคม 2564
10:00 - 15:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,100.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65862 เทคนิคปิดการขายและบริหารเป้าหมายสินค้าวิศวกรรมสำหรับ Sales Engineer (Techniques for closing sales and managing engineering product goals for Sales Engineer) 3 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65837 เทคนิคกระตุ้นการตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Motivate the Purchase Decision) 21 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
4 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65841 ปลุกพลังนักขายและเทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Awakening salespeople and sales techniques to achieve goals) 9 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65863 เทคนิคการขายประกันสุขภาพแบบมืออาชีพ (Health Insurance - Selling Expert) 10 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65864 เทคนิคการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบมืออาชีพ (Credit Life Insurance – Selling Expert) 10 ตุลาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65840 การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales) 13 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65931 เทคนิคปิดการขายแบบตัวแทนมืออาชีพ 15 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65836 เทคนิค SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (SPIN Selling Technique to Close the Sales) 15 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65839 กลยุทธ์การขายให้ลูกค้าบริษัท (Business Selling Strategies) 17 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65838 เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach Techniques) 28 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > ทักษะความชำนาญทั่วไป

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65930 ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร 27 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > งานธุรการ เลขานุการ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65752 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 27 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65750 การบริหารและจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบดิจิทัล (E-Document Management) 18 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การบริการ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65903 หลักสูตร ทักษะการพูดและการบริการลูกค้าให้ประทับใจ (Speaking Techniques and Customer Service Excellent) 22 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65904 หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE พนักงานต้อนรับมืออาชีพ 22 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65900 กลยุทธ์การบริการทางโทรศัพท์เหนือระดับ เพื่อตอบรับยุค New Normal 30 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > กฎหมาย

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65866 เทคนิคโน้มน้าวลูกหนี้สำหรับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Debt Persuasion Techniques for Debt Collector) 7 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > ระบบมาตรฐานและคุณภาพ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65961 หลักสูตร การประเมินวัฏจักรชีวิตและประเด็นสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Assessment: LCA) 22 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > คลังสินค้า

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65569 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม 25 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
16 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การพัฒนาตนเอง

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65437 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 15 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การพัฒนาทีม

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65963 หลักสูตร : การบริหารทีมงาน (Team Management) 29 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > กฎหมายแรงงาน การจ้างงาน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65755 Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564 28 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,900.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > งานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65547 นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement) 21 กันยายน 2564
10:00 - 15:00 น.
5 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
21 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
3 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,100.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65551 การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional) 22 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,600.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65865 ธุรกิจแข็งแกร่งได้ด้วย..งานจัดซื้อ (Business Strong with Purchasing Job) 24 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
8 มกราคม 2565
09:00 - 12:00 น.
17 มกราคม 2565
13:00 - 16:00 น.
8 กุมภาพันธ์ 2565
09:00 - 12:00 น.
26 กุมภาพันธ์ 2565
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,600.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
66021 การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ 8 ตุลาคม 2564
10:00 - 15:00 น.
25 ตุลาคม 2564
10:00 - 15:00 น.
10 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
29 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
7 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
23 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,100.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65860 นักจัดซื้อ..มืออาชีพ (Professional Purchasing Officer) 20 กันยายน 2564
10:00 - 15:00 น.
6 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
20 มกราคม 2565
10:00 - 15:00 น.
2 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
14 กุมภาพันธ์ 2565
10:00 - 15:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,100.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65553 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) 22 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
6 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
20 ตุลาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
7 มกราคม 2565
09:00 - 12:00 น.
24 มกราคม 2565
13:00 - 16:00 น.
4 กุมภาพันธ์ 2565
09:00 - 12:00 น.
21 กุมภาพันธ์ 2565
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,600.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65954 เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับฝ่ายจัดซื้อ (เน้นการพูดต่อรอง) 27 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
12 มกราคม 2565
09:00 - 12:00 น.
24 กุมภาพันธ์ 2565
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65543 เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job) 30 กันยายน 2564
09:00 - 15:00 น.
13 มกราคม 2565
13:00 - 16:00 น.
25 มกราคม 2565
09:00 - 12:00 น.
10 กุมภาพันธ์ 2565
09:00 - 12:00 น.
25 กุมภาพันธ์ 2565
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,600.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ พัฒนาธุรกิจ SME > การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65879 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 22 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
14 ตุลาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การผลิต

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65572 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC) 25 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
16 ตุลาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65685 เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 29 กันยายน 2564
13:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65953 AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ และทรงพลังในยุคดิจิทัล 29 กันยายน 2564
09:00 - 12:00 น.
สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การตลาด/การขาย > การขาย

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65430 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร 29 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน