ปฎิทินอบรม-สัมมนา ประจำปี 2564

สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)

จัดโดย บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร


หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65525 เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ 6 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
5 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65120 เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน 9 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65441 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างครบวงจร 21 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
26 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65052 ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ (Leadership) 6 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65493 การมอบหมายและควบคุมงานขาย 26 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65202 การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร 10 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65462 เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน 7 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
1 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65053 ทักษะการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้พนักงานในองค์กร (Coaching & Mentoring technique) 12 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ลงทะเบียน
65443 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล 19 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65531 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วย คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 19 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65532 สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย 20 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65248 การเขียนแผนและบริหารโครงการ 29 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65435 หัวหน้าแนวคิด New Normal : หัวหน้ามืออาชีพยุคปัจจุบัน 5 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65056 ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques) 17 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
64997 ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ 26 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
21 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การโค้ชชิ่ง

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65200 เทคนิคการสอนและแนะนำเพื่อพัฒนาคนให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (Teach-Train-Coach-Suggest) 7 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การขาย

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65664 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ 28 มิถุนายน 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65440 การขายอย่างมืออาชีพ (ทั้งออกไปพบลูกค้าและประจำจุดขาย) 29 มิถุนายน 2564
09:00 - 16:00 น.
28 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65528 สุดยอดนักขายเชิงรุก ( proactive Sales ) 28 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
64981 สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals) 21 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
22 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65432 เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ 10 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การตลาด

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65512 การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ 24 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65450 การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า CRM-CEM 14 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65484 การตลาดสุดขีดที่ได้ผลในยุค 4.0 21 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65490 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด 6 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การบริหาร

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65526 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง 25 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
24 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65064 บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR 23 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65067 การบริหารความเสี่ยง : Risk Management 15 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65449 การบริหารความเสี่ยง : Risk Management 15 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > งานธุรการ เลขานุการ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65533 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 2 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65530 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) 6 กรกฎาคม 2564
07:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65498 สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง 13 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
10 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65467 การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 18 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
11 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65456 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) 16 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65199 เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ 2 วัน 8 ตุลาคม 2564 - 9 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 6,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65453 ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ 20 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65254 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ 21 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65516 การจัดระบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผล ในยุค 4.0 (Filing Management : Hard copy and Soft File) 12 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65474 เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล 16 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
20 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การวางแผนเชิงกลยุทธ์

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65436 การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร 4 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65438 การคิดเชิงกลยุทธ์ : Strategic Thinking 10 สิงหาคม 2564
07:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65249 การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือความสำเร็จ 26 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การบริการ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65272 บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า (Win Customer's Heart with Service) 6 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
25 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65518 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ 5 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65233 การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management) 10 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65252 วิธีสือสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ 17 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65511 การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 16 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
64991 การบริการ 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์ 12 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65495 การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า 14 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > ฝ่ายบุคคล

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65256 การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ 16 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
5 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65475 การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน 6 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65451 การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง 20 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
19 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65258 HRD for New HRD Staff 10 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65466 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร 24 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65444 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP 8 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65459 ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 22 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > บัญชี การเงินและภาษี

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65278 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล 14 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > โลจิสติกส์

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65568 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) 5 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65570 กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management) 13 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65502 การบริหารการจัดส่ง-ขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ 20 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
17 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65527 การจัดการ Supply Chain - Logistic อย่างมีประสิทธิภาพ 14 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65203 การจัดส่ง-ขนส่งสินค้า / เอกสาร วางบิล รับเช็ค ที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริการ 6 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > ระบบมาตรฐานและคุณภาพ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65482 เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน-ความสูญเปล่าในการทำงาน 2 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
12 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65471 คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN 14 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
24 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65205 Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 7 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65501 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัย 7 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65517 TPM (Total Productive Maintenance) การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิต 9 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > คลังสินค้าและจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65567 การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing) 5 กรกฎาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65562 การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning) 6 กรกฎาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65510 เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า 8 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
9 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65665 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management) 10 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65563 หลักสูตร การบริหารจัดการ Spare Part ให้มีประสิทธิภาพ 13 กรกฎาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65578 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management) 14 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65569 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม 15 กรกฎาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65513 การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุน 17 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65454 ทำอย่างไรจะทำให้การตรวจรับ-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 9 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65311 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง (Modern Warehouse Management) 7 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65485 การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า 19 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การพัฒนาตนเอง

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65571 ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen for Work Improvement) 6 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65437 EQ & Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 9 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
15 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65121 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน 16 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65469 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน 16 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65535 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน และการใช้แนวคิด Zero Defect , 7 Wastes ในกระบวนการทำงาน 6 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65273 เทคนิคการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 11 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65234 The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 20 สิงหาคม 2564 - 21 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 6,600.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65476 การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย 24 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65497 การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน 3 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65457 การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 9 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65445 ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mind map 17 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65431 เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล 24 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การพัฒนาทีม

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65576 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation) 15 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65274 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Coordination Techniques) 21 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65447 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 9 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > งานจัดซื้อ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65547 นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement) 13 กรกฎาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
29 มิถุนายน 2564
10:00 - 15:30 น.
31 กรกฎาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,900.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65553 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) 14 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
30 มิถุนายน 2564
09:00 - 12:00 น.
3 สิงหาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,200.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65551 การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional) 16 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
2 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
4 สิงหาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,200.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65543 เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job) 30 กรกฎาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
12 กรกฎาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
28 มิถุนายน 2564
10:00 - 15:30 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,900.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ อสังหาริมทรัพย์ > พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65046 การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 8 กรกฎาคม 2564 - 9 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: ห้องอบรม ซอยลาดพร้าว 8 7,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การตลาด/การขาย > การตลาด / การตลาดออนไลน์

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65232 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม 13 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
11 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65433 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในงานขายผ่าน e-mail และสื่อออนไลน์ 14 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
16 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65208 การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า 18 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65448 กลยุทธ์การตลาด และการขาย รับมือสถานการณ์วิกฤต 27 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
23 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65434 เพิ่มพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 15 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การพัฒนาตนเอง > การพัฒนาบุคลิกภาพ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65446 บุคลิกภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า-ผู้ติดต่อ 15 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
23 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65255 บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี 23 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การพัฒนาตนเอง > การพัฒนาความคิดเชิงบวก

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65496 คิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีในการทำงาน 2 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
18 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65500 สร้างพลังความคิด คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร 5 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65455 สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ 8 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การพัฒนาตนเอง > การพัฒนามุมมอง

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65236 กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปัญหาเรื่องคน (People Management 101) 18 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
22 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65442 เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN 19 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65235 การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (3 Effective Thinking Techniques) 26 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การพัฒนาตนเอง > การจัดการเวลา

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65251 การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
4 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ ไอที เทคโนโลยี > โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access)

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65514 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ Excel Advanced 19 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ สำหรับองค์กร > การผลิต

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65572 การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC) 7 กรกฎาคม 2564
09:00 - 12:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65561 หลักสูตร ลีนในสำนักงาน : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 14 กรกฎาคม 2564
13:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,500.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน

หมวดหมู่ การตลาด/การขาย > การขาย

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร วันที่/เวลา รูปแบบการจัดงาน ราคา
65439 ขายอย่างไร ให้ชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์ (โต้แย้ง – ต่อรอง- ปิดการขาย-งานหลังขาย) 30 มิถุนายน 2564
09:00 - 16:00 น.
29 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65555 งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) 1 กรกฎาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
2 สิงหาคม 2564
10:00 - 15:30 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 1,900.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65460 สร้างโอกาส กับการขายการตลาดแนวคิด New Normal 23 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
27 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65483 การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน 29 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
30 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
64980 การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies) 30 กรกฎาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
25 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65277 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ที่ได้ผลสำเร็จ 22 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65430 สร้างพลัง-เสริมทักษะการขาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร 29 กันยายน 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65472 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรุก(Proactive selling) 27 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ 2,700.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65207 เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา 28 ตุลาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน
65524 สุดยอดนักขาย 4.0 29 พฤศจิกายน 2564
09:00 - 16:00 น.
31 สิงหาคม 2564
09:00 - 16:00 น.
บรรยายในห้อง: มายโฮเต็ล ซีเอ็มวายเค (Myhotel CMYK) 3,800.00฿
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน