สัมมนาอบรม จัดซื้อ

หลักสูตรอบรม จัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจัดซื้อ ลดต้นทุนการจัดจ้าง
ดูหมวดหมู่ย่อย สัมมนาอบรม จัดซื้อ
48 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้