เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาที่จัดโดยองค์กรชั้นนำ

เวปรวบรวมและใช้ค้นหา อบรม สัมมนา สัมมนาฟรี อบรมฟรี คอร์สออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ คอร์สออนไลน์ฟรี สัมมนาออนไลน์ฟรี ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar Training จากทั่วประเทศไทย เรานำทั้งหมดมาไว้ในเวปแห่งนี้เพื่อให้ท่านได้เลือกสมัครได้ทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษจากโปรโมชั่น HOT DEAL ของเรา
637 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนาออนไลน์ : เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุคภาวะวิกฤต COVID-19
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำการตลาด 4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างผสมผสานและต่อเนื่องตอบโจทย์รับมือกับภาวะวิกฤต (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
1500บาท
ด่วน !!! อบรม ออนไลน์ (สอนสดผ่าน Line หรือ Skype) เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)
อบรมพิเศษฟรี เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 4)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียด สิ่งที่จะได้รับ จากการเข้าอบรมรอบพิเศษ - เห็นภาพสถานการณ์อสังหาฯปัจจุบัน - มองเห็นปัจจัยหลัก(หัวใจ)ในการลงทุนอสังหาฯ - เข้าใจเทคนิคการประเมินค่าอสังหาฯ และ การวิเคราะห์ทำเล เบื้องต้น - ทำ Workshop การประเมินอสังหาฯ เพื่อการลงทุน อย่างง่าย -เข้
สัมมนาออนไลน์ : การสื่อสารแบบภาวะผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต (Leader Communication in Crisis Management)
1500บาท
เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้น
สัมมนาออนไลน์ : การสร้างทัศนคติเชิงบวกฝ่าวิกฤตการขาย (Positive Attitude with Want to Sell and Successful in Sales)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นประโยชน์ของการมีทัศนคติเชิงบวก ฝ่าวิกฤตการขาย เกิดแรงบันดาลใจและช่วยส่งผลลัพธ์ที่ดีต่องานขาย
เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแ
เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ให้ได้ประสิทธิผลและเกิดผล
2500บาท
ยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การมีบทบาทและอิทธิพลสูงของไอที เทคโนโลยี ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่ปีต่อปี แต่เป็นวินาทีต่อวินาที ซึ่งทำให้มึผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมทั้งของผู้บริโภคเอง และ พฤติกรรมในด้านการบริหารก
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เรียนออนไลน์  ไม่ต่างอบรม   ในหลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่
2500บาท
ห้ามพลาด #เรียนออนไลน์ ไม่ต่างอบรม เข้าใจลึก ลงมือทำได้ สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่" >> Interview for The Right Fit ฟรี ฟรี ฟรี !!!! รับทันทีหนังสือเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ใช่ (ไม่มีวางขาย)
สัมมนา  Online รุ่นที่ 1 หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
1500บาท
เรียนผ่าน Program Zoom พร้อมชำระค่าสัมมนาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น ราคาก่อน Vat 7%
สัมมนาออนไลน์  เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ
1500บาท
พิเศษเพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้น พร้อมรับ Certificate of learning จากสถาบัน
Professional HRD   นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
2500บาท
เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาส เข้าอบรมครบทุกครั้ง สอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับ Certificate of learning จากสถาบันฝึกอบรม
เรียนรู้เบื้องต้นของการทำงานของตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯ และมีรายได้อย่างรวดเร็วถ้าเรียนเรียนรู้อย่างถูกวิธี
คอร์สสอนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับท่านที่สนใจอาชีพนายหน้านายหน้าอสังหาฯ ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นความรู้ระดับพื้นฐานในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
เปิดรับสมัครแล้ว เรียนรู้การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
54900บาท
เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานการประกอบอาหารไทย **ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้**
เชิญเข้าร่วมสัมมนาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์พื้นฐาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็วถ้าเรียนเรียนรู้อย่างถูกวิธี
สร้างรายได้ ด้วยอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็วถ้าเรียนเรียนรู้อย่างถูกวิธี
สัมมนาออนไลน์ : เกิดผลกระทบจากโควิด 2019 นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR  บริหารจัดการ และรับมืออย่างไร
1500บาท
เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปบริหาร-จัดการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันทำงาน-เปลี่ยนแปลงวันหยุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้องค์กรประคองการประกอบธุรกิจต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
สัมมนาออนไลน์ : กฎหมายแรงงาน ONLINE
1500บาท
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
สัมมนาออนไลน์ : การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING)
2500บาท
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการคิดประเภทต่างๆ เสริมสร้างการนำเครื่องมือและเทคนิคของแต่ละเครื่องมือมาใช้งานในกิจกรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching เรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี
สัมมนาออนไลน์ : การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้ มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย
เรียนออนไลน์ รุ่น 1 OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
1990บาท
1) OKRs คืออะไร 2) ภาพรวมแนวคิดของ OKRs ในการตั้งเป้าหมายขององค์กร 3) หลักการในการตั้ง OKRs ( Objective and Key Results) 4) 4. การเตรียม OKRs และเชื่อมโยง OKRs กับ Mission & Vision ขององค์ก 5) หากต้องการจะเปลี่ยนจาก KPI ที่ใช้อยู่ในองค์กรมาเป็น OKR ต้องท
หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั
สัมมนาออนไลน์ : การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
2500บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
สัมมนาออนไลน์ : พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารสู่การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ
1700บาท
ปูพื้นฐานการเป็นพิธีกรด้วยทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสารของพิธีกร ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน
Basic for Canva Application
100บาท
แต่งภาพได้ง่ายๆ ภายใน 5 นาที ให้มีความแต่งต่าง ผู้คนจดจำ ทำให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (Customs duty incentives)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สัมมนาออนไลน์ : การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530)
สัมมนาออนไลน์ : การกำหนดราคาศุลกากร (Customs Valuation)
1500บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีขององค์การค้าโลก (WCO หรือ GATT Customs Valuation) และแนวทางของศุลกากรไทย

วิทยากรชั้นนำของเมืองไทย

รวมทำเนียบวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย โค้ช อาจารย์ กูรู ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทั่วเมืองไทยในเวปเดียว ไม่ว่าจะเป็นวิทยากรด้านการตลาด วิทยากรด้านการบริหาร วิทยากรด้านการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น การเงิน โดยจัดหมวดหมู่ตามความถนัดในแต่ละด้านไว้ที่นี่แล้ว

คุณคือ วิทยากร โค้ช กูรู อาจารย์ ครูผู้สอน หรือเมนทอร์ ใช่หรือไม่?

ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

ผู้นำการพัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรมทางความคิด

ตรัย อาจหาญ

ที่ปรึกษาคุณภาพเพื่อ SMEs

ประจิน พลังสันติกุล

ผู้คร่ำหวอดในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C มากก...

อินทิรา สิทธิเวช

วิทยากรพัฒนาหัวหน้างานและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน...

นันทนาพร วงศ์ใหญ่

อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่ วิทยากรและที่ปรึกษาด...

ดร.รัชชุมา หุตายน

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบการให้บริการ ...

เศกสันติ เสือสาคร

Executive Coach ที่จะนำท่านสู่การเป็นผู้บริหารที่ย...

อนงค์นาถ ทนันชัย

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กฤษฎา เฉลิมสุข

นายกสมาคม สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, วิทยากร UX/UI ให้บ...

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก

ที่สุดของบทความกับบทความที่โค้ช/วิทยากรเป็นผู้เขียนฝากบอกไปถึงผู้อ่านทุกท่าน ท่านจะได้รับความแน่นๆแบบไม่มีกั๊กแน่นอน

1 เม.ษ. 63

สิ่งต้องห้าม 7 ประการในการรับข้อร้องเรีย...

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
สิ่งต้องห้าม 7 ประการในการรับข้อร้องเรียนซักฟอกหรือสอบสวนลูกค้าถามในสิ่งที่ไม่จำเป็นลูกค้าโทร. : ไปปรึกษาศูนย์บริการเรื่องตู้เย็นทำงานผิดปกติพนักงาน : คุณซื้อตู้เย็นที่ไหนค่ะลูกค้า  : แจ้งสถานที่ซื้อพนักงาน  : คุณซื้อรุ่นไหนค่ะลูกค้า  : แจ้งรุ่นที่ซื้อพนักงาน ...
อ่านต่อ »

1 เม.ษ. 63

การบริหารผู้รับข้อร้องเรียน

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
มีเวลาหยุดให้พัก รับประทานขนม มีเพลงให้ฟัง มีโทรทัศน์ให้ดูต้องให้กำลัง...
อ่านต่อ »

1 เม.ษ. 63

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้รับข้อร้องเรียน

DSmart Training
1. การฟังเป็นทักษะแรกที่จำเป็น แต่พนักงานรับข้อร้องเรียนหลายคนไม่มี ไม...
อ่านต่อ »

1 เม.ษ. 63

การวัดประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน

DSmart Training
การวัดประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน        &nbs...
อ่านต่อ »

รูปบรรยากาศงานสัมมนา

ประมวลภาพบรรยากาศการสัมมนาภายในงาน
23 ก.พ. 2563

Infographic with Canva

สถานที่จัด : TOO FAST TO SLEEP @KU (ห้อง ประชุม W 10 ชั้น 2 อาคาร TOO FAST TO SLEEP)
วิทยากร : ขวัญ​แก้ว พึ่งเป็นสุข

8 พ.ย. 2562

กลยุทธ์การจัดการและกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า (สำหรับผู้ประกอบการ)

สถานที่จัด : เดอะ คอนเน็คชั่น (The Connecion)
วิทยากร : ยศพัทธร์ ปรมัตถ์กิจการ

28 ก.ย. 2562

จัด“ร้าน” ให้ได้ “1,000,000” ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

สถานที่จัด : ม.เกษตร บางเขน
วิทยากร : บวรศักดิ์ อัตถโกศล

17 ส.ค. 2562

เรียนการทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณด้วยเครื่องหอมไทย สูตรต้นตำรับชาววัง

สถานที่จัด : สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทย
วิทยากร : บังอร โพธินิ่มแดง

9 พ.ย. 2562

สัมมนาระบบทำกำไรอัจฉริยะ ตอบโจทย์ทุกปัญหาของการเทรด forex

สถานที่จัด : Indy Trader Center
วิทยากร : ธิติวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง

13 ก.ค. 2562

Grand Opening "สัมนาฟรี สร้างเศรษฐีเงินล้านกับนวัตกรรมแฟรนไชส์ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร​ "

สถานที่จัด : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี (ห้อง จูปิเตอร์ 12-13 ชั้น 1 อาคาร ชาเลนเจอร์)
วิทยากร : เฉลิม ทองสุข