หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)

รหัสหลักสูตร: 66021

จำนวนคนดู 9879 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)
รอบที่

1

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

7

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 12:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

      การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจ ด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กร หรือของตัวบุคคล และมันจะได้รับการปกป้อง

     การทำข้อตกลง (Agreement) ทางการค้านั้น เป็นงานสำคัญของนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการจัดซื้อ ถ้ามันเริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง คุณก็รู้ว่าปัญหาจะตามมาไม่ช้าก็เร็ว !

     การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง จึงเรียกได้ว่าเป็น งานหลักที่สำคัญอันหนึ่งของงานจัดซื้อ ที่นักจัดซื้อมือใหม่จะกลัวและกังวล ในทุกครั้งที่ต้องเข้าสู่การเจรจาต่อรอง เพราะมันมีผลประโยชน์ขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง !

    ท่านผู้บริหาร ที่ดูแลหน่วยงานจัดซื้อคงทราบว่า การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในระดับที่ จะมาเป็นผู้ต่อรองผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้นั้น มันไม่ง่ายเลย แต่ถ้าปล่อยให้เรียนรู้กันเอง ผู้บริหารก็จะเสียเวลามาก (ต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงในการเข้าประชุมทุกครั้ง)

     ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ เราจึงได้จัดทำหัวข้อการอบรม เพื่อสร้างทักษะในการเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง เพื่องานจัดซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีชื่อว่า “การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 ” (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)

หมายเหตุ : 2024 หมายถึง ฉบับปรับปรุงสำหรับปี 2024

       หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารใน หน่วยงานจัดซื้อ /ผู้จัดการทั่วไป / ผู้ดูแลระบบคุณภาพ (QMR) และเคยทำให้ทำงานให้กับบริษัทไทย และข้ามชาติ ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว

         ซึ่งจะต้องทำการเจรจาต่อรอง และทำข้อตกลง ที่หลากหลายกับ Supplier ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่งเป็น Leader Auditor ในการคัดเลือก Supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะใน การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลง ให้กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ โดยข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

 • เรียนรู้และเข้าใจถึง เหตุผลและความจำเป็นของการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง รูปแบบของการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาต่อรอง
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ข้อตกลงทางการค้า เริ่มต้นเมื่อไหร
 • เรียนรู้และเข้าใจถึง ข้อตกลงทางการค้า มีกี่ประเภท
 • เรียนรู้เทคนิค และวิธีแก้ปัญหา ด้วยการ Sharing idea & Case study จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านต่างๆ เช่น Purchasing Job / Procurement job / Tax privilege (BOI/19bis) / Import & Export / Logistic (ERP/MRP) / Be QMR for ISO system

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรการอบรมนี้จะมี 2 Parts และแบ่งออกเป็น 9 Topics และ 5 Exercises ดังนี้

Part A : ข้อตกลงเพื่อการจัดซื้อ (Agreement for Purchasing)

1.ข้อตกลงเริ่มต้นกันอย่างไร ? (Agreement Starting) :

 • กระบวนการทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ (Activity of Purchasing Agreement)
 • ข้อมูลสำคัญในใบขอซื้อ (Purchase Request) : Feature and Benefit
 • รายละเอียดในแต่ละกระบวนการ (Process Detail)
 • Exercise A.

2.ข้อตกลงในราคาสินค้า (Price Agreement) :

 • การยืนยันราคา (Price Confirmation)
 • การอนุมัติราคา (Price Approval)
 • การตกลงราคาแบบมีเงื่อนไข (Price Condition)
 • ข้อตกลงในการชำระเงิน (Payment term)

3.ข้อตกลงการค้าอื่นๆ (Trade Agreement) :

 • ข้อตกลงในการส่งมอบ (Term of Delivery) : ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้
 • ข้อตกลงภายใต้ INCOTERMS 2020 : การนำไปใช้
 • แนวทางในการเสนอซื้อ (Purchase offering)

4.ข้อตกลงพิเศษ (Special Agreement) :

 • ข้อตกลงพิเศษทั้ง 6 ข้อ (Tax Privilege / Certificate / Warranty / Operating / Sustainable)

5.รูปแบบข้อตกลงทางการค้า (Agreement Model) :

 • แบบฝึกหัดการทำข้อตกลงทางการค้า : Exercises B.

Part B : การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

6.หลักการพื้นฐาน เพื่อการเจรจาต่อรอง (Principle for Negotiation)

 • วัตถุประสงค์ ของการเจรจาต่อรอง (Objective)
 • แนวความคิดในการเจรจาต่อรอง (Guideline)
 • งานจัดซื้อกับการเจรจาต่อรอง (Purchasing Job & Negotiation)

7.รูปแบบของการเจรจาต่อรอง (Negotiation Model)

 • การเจรจาแบบเสนอเป้าหมายที่สูง (High Goal)
 • การเจรจาแบบเสนอผลประโยชน์ (Beneficial)
 • การเจรจาแบบเสนอนโยบาย (Policy)
 • Exercise C.

8.ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเจรจา (Key Success of Negotiation)

 • ทัศนคติกับการเจรจา (Attitude)
 • ข้อมูลและความเข้าใจ (Data & Understanding)
 • เครื่องมือในการต่อรอง (Tooling)
 • การเตรียมการ (Preparing)
 • กลยุทธ์ในการต่อรอง (Strategy)
 • Exercise D.

9.ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง และทักษะสำคัญที่ต้องมี (Processing & Skill for Negotiation)

 • ก่อนการเจรจาต่อรอง (Pre-Negotiation)
 • ในกระบวนการต่อรอง (On Process for Negotiation)
 • หลังการเจรจาต่อรอง (Post - Negotiation)
 • Exercise E.

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา
 • หัวหน้าแผนก ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น
 • เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ 2024 (Negotiation & Agreement for Purchasing 2024)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมออนไลน์, การเจรจาต่อรอง, เสนอเป้าหมายที่สูง, เสนอนโยบาย, การชำระเงิน, ข้อตกลงในงานจัดซื้อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด