แพลตพอร์มจัดหา

IN-HOUSE TRAINING RFQ

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร ครอบคลุมทุกเนื้อหา จากวิทยากรมืออาชีพกว่า 1,000+ ท่าน

In-house Training RFQ

   ตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน ด้วยระบบจัดหาหลักสูตร กิจกรรมและวิทยากรคุณภาพ จากหลากหลายสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ช่วยประหยัดทั้งด้าน เวลา และราคา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและผลลัพธ์ที่สามารถประเมินผลได้

โดยรับจัดทุกหลักสูตร คลอบคลุมเนื้อหาด้าน Soft Skills การขาย, การตลาด, การบริการ, จิตวิทยาการขาย, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การขายทางโทรศัพท์, การบริการ Service Mind, ทักษะหัวหน้างาน, Coaching, ทรัพยยากรบุคคล, HR HRD HRM, การสัมภาษณ์งาน, การทำ JD, ไคเซน Kaisen, Six Sigma, ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต, IMDS, Zero Defect, 7waste, TQM, หรือไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ บัญชี กฎหมาย เลขานุการ วิชาชีพเฉพาะทาง

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่คุณต้องการ

เปรียบเทียบใบเสนอราคา

เครือข่ายผู้ให้บริการกว่า 200+ บริษัท จะนำส่งใบเสนอราคา และรายละเอียดหลักสูตรเพื่อให้เปรียบเทียบ

ตกลงจ้างและชำระเงิน

บริษัทสามารถเลือกและติดต่อผู้เสนอราคาได้โดยตรงเพื่อว่าจ้างและชำระเงินค่าบริการ

ตัวอย่างคำขอใบเสนอราคา

หากคุณคือผู้จัดสัมมนา/วิทยากร ? เริ่มต้น ค้นหาคำขอใบเสนอราคา

WHY CHOOSE US ?

ที่เดียว...จบ!

เราช่วยลดทุกขั้นตอนในการค้นหาหลักสูตร บริษัท และวิทยากร สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร เพียงแค่คุณกรอกความต้องการและรอรับใบเสนอราคาจำนวนมากได้เลย

หลักสูตรตรงความต้องการ

กำหนดความต้องการที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริการของเราได้ทำความเข้าใจและช่วยออกแบบหลักสูตรและคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กร

เปรียบเทียบได้หลากหลาย

ใบเสนอราคาจะประกอบไปด้วย เนื้อหา วิทยากร และราคา ซึ่งทางผู้ประสานงานขององค์กรสามารถนำไปใช้นำเสนอกับทางผู้บริหารได้ทันที เพื่อใช้เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ข้อมูลของคุณเป็นความลับ

ข้อมูลการติดต่อของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับทางผู้ให้บริการแต่อย่างใด เฉพาะบริษัทที่คุณเลือกเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นข้อมูลการติดต่อของคุณได้ จึงรับรองได้ว่าไม่มีเมล์ SPAM แน่นอน

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา