แพลตพอร์มจัดหา

IN-HOUSE TRAINING RFQ

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร ครอบคลุมทุกเนื้อหา จากวิทยากรมืออาชีพกว่า 1,000+ ท่าน

In-house Training RFQ

   ตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน ด้วยระบบจัดหาหลักสูตร กิจกรรมและวิทยากรคุณภาพ จากสัมมนาดีดี เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ช่วยประหยัดทั้งด้าน เวลา และราคา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและผลลัพธ์ที่สามารถประเมินผลได้

โดยรับจัดทุกหลักสูตร คลอบคลุมเนื้อหาด้าน Soft Skills การขาย, การตลาด, การบริการ, จิตวิทยาการขาย, เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ, การขายทางโทรศัพท์, การบริการ Service Mind, ทักษะหัวหน้างาน, Coaching, ทรัพยยากรบุคคล, HR HRD HRM, การสัมภาษณ์งาน, การทำ JD, ไคเซน Kaisen, Six Sigma, ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต, IMDS, Zero Defect, 7waste, TQM, หรือไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ บัญชี กฎหมาย เลขานุการ วิชาชีพเฉพาะทาง

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่คุณต้องการ

รอรับใบเสนอราคา

ทางสถาบันดำเนินการคัดเลือกวิทยากรและหลักสูตรที่ตรงความต้องการมากที่สุด เพื่อนำส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดหลักสูตร

ตกลงจ้างและชำระเงิน

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือยืนยันว่าจ้างได้ผ่านระบบ

หากคุณคือวิทยากร? ร่วมงานกับเรา

WHY CHOOSE US ?

ที่เดียว...จบ!

เราช่วยลดทุกขั้นตอนในการค้นหาหลักสูตรและวิทยากร สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร เพียงแค่คุณกรอกความต้องการและรอรับใบเสนอที่ตรงทั้งงบประมาณและเนื้อหาได้เลย

หลักสูตรตรงความต้องการ

กำหนดความต้องการที่ชัดเจน เพื่อให้เราช่วยออกแบบหลักสูตรและคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการขององค์กรมากที่สุด

วิทยากรที่หลากหลาย

ทางสัมมนาดีดีคัดเลือกวิทยากรคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ข้อมูลของคุณเป็นความลับ

ข้อมูลการติดต่อของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ได้ถูกเปิดเผยให้กับ third-Party แต่อย่างใด จึงรับรองได้ว่าไม่มีเมล์ SPAM และปลอดภัย 100% แน่นอน

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา