สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER)

รหัสหลักสูตร: 65983

จำนวนคนดู 1583 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

         บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นเพียงผู้สนับสนุนภารกิจประจำวันของผู้บริหารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของบทบาทเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพยุคใหม่นั้น นอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับงานสนับสนุนและการประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในหลายๆ ครั้งต้องสามารถเป็นตัวแทนผู้บริหารได้ ซึ่งการวางตัวอย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดี ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ดังนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการยุคใหม่ จึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการจัดการบริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพื่อความสำเร็จในการเป็น “สุดยอด....เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ” ที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

     2.เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการอย่าง มืออาชีพ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและการวางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

          1.สุดยอด....ของเจ้าหน้าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิบัติ

          2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ

                        - คุณสมบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

                        - บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการ

                        - คุณลักษณะที่ดีของเจ้าหน้าที่ธุรการ

          3.หลักการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิทธิภาพ

                        - การวิเคราะห์การทำงานให้ได้ผลงาน

                        - การสำรวจการสูญเสีย การสิ้นเปลืองการทำงาน

                        - การปรับปรุงานการทำงานอย่างเป็นระบบ

          4.ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

                        - องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร

                        - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

                        - การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

          5.การติดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธุรการ

                        - การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน

                        - การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ

          6.การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับการบริการที่ประทับใจ

                        - มารยาทในการใช้โทรศัพท์

                        - การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ

                        - ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทำงาน

          7.การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และการปรับปรุงงาน

                        - วิธีการใช้เวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของงานธุรการ

                        - การแก้ปัญหาและอุปสรรคของานกับการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพ

                        - การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผู้มาติดต่อ

          8.ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการ มืออาชีพ (SUPER ADMINISTRATIVE OFFICER)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ, SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER