registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning รุ่น 3

จำนวนคนดู 625 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning  รุ่น 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายองค์กรเจอปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร ยิ่งโครงสร้างองค์กรเป็นลักษณะ Silo แล้วยิ่งพบว่าแต่ละแผนกไม่เคยคุยกัน หรือไม่มีการวางแผนร่วมกัน เช่นฝ่ายขายไม่คุยกับฝ่ายผลิต เป็นต้น ส่งผลให้รับ Order มาแล้วฝ่ายผลิตและคลังสินค้าไม่รู้ กว่าจะรู้ก็ถึงวันที่ต้องส่งงานแล้ว Order กับกำลังการผลิตไม่สัมพันธ์กันไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามเวลาที่กำหนด


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?

2.ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้

3.สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำ(Sales and Operation Planning: S&OP) 

4.การพยากรณ์ยอดขาย (Demand Planning )

5.Work Shop การพยากรณ์ยอดขาย

6.การคำนวณหากำลังการผลิต

7.การคำนวณหาสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock

8.การนำข้อมูลใส่ตาราง S&OP

9.Work Shop S&OP

มีไฟล์โปรแกรม Excel ให้

วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: S&OP, การวางแผนการขายและปฏิบ้ติการ
การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ที่ได้ผล
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
2900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบติดต่อสำรองที่นั่งนะคะ
การจัดส่ง – ขนส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
3800บาท
การจัดส่งสินค้าในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในธุรกิจ logistic และทุกๆองค์กรที่มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการจัดส่ง-ขนส่งนอกจากระบบในการจัดส่งที่ดีแล้ว พนักงานจะต้องรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สินค้าถูกต้องไม่สูญหายและปล
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
หลักสูตร การบริหารงานขายได้ใจได้งาน Smart Management
4500บาท
หลักสูตร Smart Management จะชี้ชัดถึงคุณภาพในการสร้างความสำเร็จและสามารถทำให้ผู้บริหารยุคใหม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพที่ซ้อนอยู่ในตนเอง หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้คุณมีแนวความคิดที่แตกต่างจากเดิม
Excel  Advanced  for Special Functions
2900บาท
พร้อมรับราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสมัครสำรองที่นั่งด่วน
Work Improvement  ปลดล็อค ปัญหา เข้าใจหลักการ เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
3800บาท
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเ
เทคนิคและจิตวิทยาการบริหารทีมงานแบบมืออาชีพ
3800บาท
องค์กรที่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น และหัวหน้างานจะเป็นบุคคลสำคัญมากที่จะนำทีมงานในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในก