ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning รุ่น 3

จำนวนคนดู 790 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนร่วมกันด้วย Sale and Operation Planning  รุ่น 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลายองค์กรเจอปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร ยิ่งโครงสร้างองค์กรเป็นลักษณะ Silo แล้วยิ่งพบว่าแต่ละแผนกไม่เคยคุยกัน หรือไม่มีการวางแผนร่วมกัน เช่นฝ่ายขายไม่คุยกับฝ่ายผลิต เป็นต้น ส่งผลให้รับ Order มาแล้วฝ่ายผลิตและคลังสินค้าไม่รู้ กว่าจะรู้ก็ถึงวันที่ต้องส่งงานแล้ว Order กับกำลังการผลิตไม่สัมพันธ์กันไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามเวลาที่กำหนด


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?

2.ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้

3.สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนทำ(Sales and Operation Planning: S&OP) 

4.การพยากรณ์ยอดขาย (Demand Planning )

5.Work Shop การพยากรณ์ยอดขาย

6.การคำนวณหากำลังการผลิต

7.การคำนวณหาสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock

8.การนำข้อมูลใส่ตาราง S&OP

9.Work Shop S&OP

มีไฟล์โปรแกรม Excel ให้

Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )

รวยเร็วเป็นไปได้ แต่รวยง่าย ไม่มีอยู่จริง อาวุธที่จะช่วยให้นักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จได้คือ " การเรียนรู้ "

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: S&OP, การวางแผนการขายและปฏิบ้ติการ
VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 7,000 บาทเท่านั้น หลักสูตร 2 วัน พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจบสัมมนาทันที
PDCA & 8Ds
3900บาท
พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป รับราคาสมาชิกทุกที่นั่งทันที พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนา
Coaching Skills for Manager
4000บาท
การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างก
5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน  (5S and Kaizen in Office)
3900บาท
เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ
กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ
3,900บาท
งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
3800บาท
การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2500บาท
การฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ