การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Forensic Accounting

จำนวนคนดู 1389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น  Introduction to Forensic Accounting
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ท่านรู้หรือไม่ว่าการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญ ความเสียหายจากการทุจริตของพนักงานและกรรมการ สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อธุรกิจ บางกิจการถึงขั้นต้องปิดตัวไปเพราะปัญหานี้ การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ หรือการบัญชีนิติเวชเป็นศาสตร์แขนงใหม่ ที่ใช้ในการตรวจสอบ สืบสวนและสอบสวนข้อมูลทางการเงินเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อหาหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตโดยเฉพาะ
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. บัญชีนิติวิทยาศาสตร์
  2. ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ (Knowledge, Skills and Abilities Needed by Forensic Accountant) 
  3. การตรวจหาทุจริตในงบการเงิน (Detecting Fraud in Financial Reporting) 
  4. พนักงานทุจริต การใช้ทรัพย์สินองค์กรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (Employee Fraud: The Misappropriation of Assets) 
  5. เทคนิคการตรวจหาทางอ้อม ( Indirect Methods of Reconstructing Income) 
  6. การฟอกเงิน (Money Laundering) 
  7. การจัดการหลักฐานที่เหมาะสม (Proper Evidence Management) 
  8. การสืบสวบข้อมูลทางอิเลคโทรนิค (Investigation of Electronic Data) 
  9. ตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Forensic Accounting, บัญชีนิติวิทยาศาสตร์, บัญชีนิติเวช, Fraud, Auditor, CPD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด