Up to date 2562 3 กฎหมายสำคัญ ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้!!

จำนวนคนดู 717 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Up to date 2562   3 กฎหมายสำคัญ ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้!!
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

3 พรบ กฎหมายฉบับสำคัญ ได้แก่ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน ศึกษาปัญหาและวิธีปฏิบัติ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

หัวข้ออบรมสัมมนา

กฎหมายแรงงาน Update ปี 2562

1.เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ค่าอะไรบ้าง ?

2.ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดเพิ่มต้องเสียเงินเป็นล้านดูตรงไหน ?

3.รวมกิจการกันลูกจ้างไม่ไป นายจ้างเก่าต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าไม่อยากจ่ายจะทำอย่างไร ?

4.รับลูกจ้างเก่ามาแล้ว นายจ้างใหม่ถูกเรียกเงินเพิ่มต้องจ่ายเพิ่มเป็นล้านเพราะอะไร ?

5.ลากิจได้ค่าจ้าง 3 วัน กรณี่ใดควรได้ค่าจ้าง ไม่ได้ค่าจ้างกำหนดอย่างไร ?

6.ลูกจ้างขอลากิจมา นายจ้างจะจัดพักร้อนแทนได้ไหม ?

7.ลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด รวมลาคลอดได้ 98 วัน นับอย่างไร ?

8.ถ้าลูกจ้างไม่ลาไปตรวจครรภ์สิทธิลาไปตรวจครรภ์ตัดทิ้งเหลือ 90 วันเดิมได้ไหม ?

9.ค่าชดเชยจ่ายวันไหน เขียนเชคเดือนละ 1 ใบไป 10 ก็ได้ ต้องทำอย่างไร ?

10.ย้ายโรงงานไปไกล ลูกจ้างตามไปไม่ได้ต้องทำอย่างไร ?

11.เกษียณแล้วจ้างต่อ หรือ จ่ายเงินก่อนแล้วจ้างใหม่ อะไรดีกว่ากัน ?

12.แก้ข้อบังคับใหม่ ทำอย่างไรพนักงานจึงจะยินยอมให้แก้ไขได้ ?

กฎหมายประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน Update ถึงปี 2562

1.สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 70 ประเด็นสำคัญ มีอะไรบ้าง ?

2.สรุปสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 15 ประเด็นสำคัญ มีอะไรบ้าง ?

( สรุปเป็นภาษาคนธรรมดา ที่เข้าใจง่าย )

3.เจ็บป่วยหรือตายในงาน หรือ เป็นเจ็บหรือตายส่วนตัว ดูตรงไหน ?

4.ถ้าเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างหยุดงานรักษาตัวให้หรือไม่ ?

5.การเจ็บขณะทำงาน ที่กองทุนไม่จ่าย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่าย มีเรื่องอะไรบ้าง ดูกฎหมายตรงไหน ?

6.แม่บ้านแวะซื้อกาแฟ ขนม ผลไม้มาไหว้ศาลพระภูมิ มาเตรียมรับแขก แต่ถูกรถชนตายที่ตลาด ก่อนการสแกนนิ้ว ..เป็นการเสียชีวิตส่วนตัว หรือ หรือในงาน ?

7.ตะโกนเล่นกับเพื่อนว่าตนเองเป็น “ไอ้แมงมุม” ขณะทำงานไต่อยู่บนที่สูงแล้วลื่นตกลงมาตาย เป็นการตายนอกงาน หรือ ตายในงาน ?

8.ลูกจ้างมาขอว่าไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคม เพราะเขาประกันตนเองตามมาตรา 39 อยู่แล้ว นายจ้างต้องหักส่งหรือไม่ ?

9.ทำงานวันเดียวแล้วออก ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมไหม ?

10.ทำงานวันเดียวแล้วบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

11.นายจ้างให้ลูกจ้างไปซ่อมไฟฟ้าที่บ้านส่วนตัว แล้วถูกไฟฟ้าช๊อตตาย เป็นการตายส่วนตัวหรือตายเนื่องจากการทำงาน

12.พ่อ แม่ ตายหมดแล้ว เหลือพี่น้องสองคนเป็นโสดทั้งคู่ พี่สาวตาย น้องสาวจะได้เงินสงเคราะห์ทายาทจากประกันสังคมหรือไม่

13.โรงพยาบาลบอกว่าโรคมะเร็งใช้สิทธิไม่ได้ จึงจ่ายเงินเอง มารู้ทีหลังว่า สปส.รักษาฟรีได้ จะเบิกเงินคืนได้หรือไม่ ?

14.ลูกจ้างต้องการได้รับการรักษาที่สูงกว่าประกันสังคม ประกันสังคมจึงให้ทำสัญญาสละสิทธิประกันสังคม จะไปเบิกประกันสังคมอีกได้หรือไม่ ?

15.โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม รักษาโรคทางสมองไม่ได้และไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความเร่งรีบเพื่อรักษาชีวิตผู้ประกันตน ญาติจึงย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนั้น ประกันสังคมต้องจ่ายหรือไม่..??

16.ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าโรงพยาบาลใกล้ที่สุดจนอาการปลอดภัยแล้ว จึงย้ายไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคมบอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิก็ผ่าตัดได้ การไปที่ลูกจ้างไปที่อื่นเองเช่นนี้..ต้องจ่ายเอง ใช่หรือไม่ ?

17.บาดเจ็บระหว่างแข่งกีฬากับบริษัทอื่นวันหยุด แข่งในนามบริษัท ถือเป็นเจ็บส่วนตัวหรือเจ็บในงาน ?

18.พนักงานที่ป่วยจากการทำงาน นายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?

19.ขั้นตอนที่นายจ้างต้องทำ ก่อนการเลิกจ้างลูกจ้างที่ป่วยมาก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

20.ตายส่วนตัว กับ ตายในงาน อะไรมากกว่ากัน ?


Sponsored
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชาญโดยตรง" จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เริ่ม 10...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฏหมายแรงงานใหม่, อบรมหลักสตรกฎหมายแรงงานใหม่, กองทุนประกันสังคม, กฎหมายประกันสังคม, การเกษียณอายุ การจ้างงาน การจ่ายค่าชดเชย, สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)