การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการบริหารทีมงานสู่ความสำเร็จ

รหัสหลักสูตร: 60530

จำนวนคนดู 423 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
  • แบบอย่าง “ผู้นํา” ยุคใหม่ต้องเป็นอย่างไร?
  • “ผู้นํา” เปรียบเสมือน “หางเสือ” ในการทำงาน มีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทีมงาน
  • วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้นำค้นหาจุดแข็ง ขจัดจุดอ่อน เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำอย่างต่อเนื่อง 
  • การทํางานเป็นทีม (Team Work)...สร้างได้อย่างไร? โอกาสและอุปสรรคของทีมงานกับการบริหารความขัดแย้ง
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล

อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน

662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

Part 1

1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)

2. หัวใจสำคัญ? ของ “ผู้นำ” ในการบริหารปกครองทีมงาน

3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นำ” (The Core roles of leadership)

4. คุณลักษณะของ “ผู้นำ” ที่มีประสิทธิภาพ

5. ภาวะผู้นำและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

Part 2

1. ผู้นำทีมกับการเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ ทำใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change / Attitude Changes)

2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)

3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นำทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness)

4. อุปสรรคของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)

5. การเสริมสร้างระบบงานและการทำงานเป็นทีม

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร

- พฤติกรรมของคนภายในทีม

- แนวทางในการสร้างระบบการทำงานเป็นทีม 

Sponsored
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ (4M Change Control & Effective Implementation)

คุณภาพที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการของลู...

ดูรายละเอียด
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำ, บริหารทีมงาน, อบรมผู้นำ, ภาวะผู้นำที่ดี, การเป็นผู้นำ