registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 8 “Inventory Management for SMEs”

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สต๊อกลดกำไรพุ่ง  รุ่น 8  “Inventory Management for SMEs”
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 28 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09:30 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 15 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม สต๊อกบวม สินค้าบางรายการไม่เพียงพอในการขาย

และบริหารสต๊อกตามความรู้สึก ส่งผลให้ต้นทุนจม ถ้าท่านเจอปัญหาหลักสูตรนี้เหมาะกับท่าน

หลักสูตร สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 8 “Inventory Management for SMEs”

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความรู้พื้นฐานสินค้าคงคลัง

2.ต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง

3.นโยบายการเติมเต็มสินค้าคงคลัง

4.วัฏจักรของสินค้าคงคลัง

5.หลักการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC Analysis

6.Workshop 1 การจัดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC Analysis

7.หลักการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point)

8.หลักการกำหนดสินค้าเพื่อความปลอดภัย Safety Stock , Stock Day

9.หลักการกำหนด Min – Max  

10.แนวคิดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด EOQ (Economic Order Quantity)

11.การบริหารสินค้าคงคลังแบบ VMI ( Vendor Management Inventory )

12.ตัวอย่างการลดต้นทุนถือครองสินค้าคงคลัง แต่ละประเภทธุรกิจ

13.Workshop 2 การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า ROP (Re Order Point), Min - Max

และสินค้าเพื่อความปลอดภัย ( Safety Stock )

14.KPI หลักที่ใช้วัดในการจัดการสินค้าคงคลัง

เรียน ทฤษฎี + Work Shop (โปรดนำคอมพิวเตอร์มาด้วย)

รบฟรี หนังสือ  Best Seller SE-ED ทำไมบริษัทที่เติบโตมากๆถึงใช้ระบบโลจิสติกส์เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ  

วิทยากร
ดูประวัติ

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

สำหรับองค์กร (การขาย, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,การผลิต , คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้ที่ทำงานหน้าที่ บริหารสินค้าคงคลัง เช่น จัดซื้อ,คลังสินค้า,วางแผนการผลิต,ผู้บริหาร,ทายาทธุรกิจ
สถานที่จัดงาน

ฮ่องกงก๋วยเตี๋ยวสยามสแควร์ (Hongkong Noodle Siam Square)

เขตปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าสมัคร 3,800 บาท

สมัคร 2 คนขึ้นไป เหลือคนละ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ทำน้อยได้มาก จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล
เบอร์โทรศัพท์ :081-7128050

หากท่านต้องการสมัคร สต๊อกลดกำไรพุ่ง รุ่น 8 “Inventory Management for SMEs”
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: สต๊อกลดกำไรพุ่ง, การจัดการสินค้าคงคลัง
108 วิธีจัดการกับคำตำหนิของลูกค้า
4815บาท
• เข้าใจจิตวิทยาในการสื่อสาร และสร้างความพึงพอใจ ประทับใจแก่ลูกค้า • สร้างมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการคําตําหนิของลูกค้า
บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  รุ่น 2 จังหวัด ขอนแก่น
3900บาท
ปัญหาการบริหารคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานคลังสินค้าสูง มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกวัน ลูกค้าร้องเรียนวันเว้นวัน ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่น หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ ด้วยเทคนิค “The Cross” ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
5200บาท
การทำงานในปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเข้มข้นกว่าที่คุณจะคาดคิด หากคุณยังใช้ภาษาอังกฤษไม่คล่องจนเสมือนเป็นภาษาที่สอง คุณอาจจะพลาดโอกาสและไม่สามารถแข่งขัน สร้างผลงานได้อย่างที่องค์กรคาดหวังและพลาดความก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ คุณหรือบุคลากร
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
3400บาท
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค
บริหารและทำงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมายอย่างแท้จริงด้วย OKR
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการใช้ OKR อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKR 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถพัฒนาการตั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และการประเมินผลในองค์กรเพื่อให้องค์กรพัฒนายิ่งข
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร