ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน

จำนวนคนดู 65 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
-เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจที่จำเป็นและนำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงในที่ทำงาน

-เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ

-เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ ตัวอย่างประโยคของภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาการ ใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ใช้วลีและสำนวนเชิงธุรกิจได้หลากหลาย


หัวข้ออบรมสัมมนา
-การออกเสียงตั้งแต่พื้นฐาน ของพยัญชนะแต่ละตัวและเทคนิคการผสมเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงการรวบเสียง

-ฝึกทักษะการฟังจากสื่อต่างๆ เพื่อต่อยอดในการพูด

-สำนวน (idiom) และ phasal verb ต่างๆที่ควรทราบ ทั้งในด้านเชิงธุรกิจ และชีวิตประจำวัน

-เทคนิคการสร้างประโยคที่ชับซ้อนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการและการใช้ประโยคให้เหมาะสมกับกาลเวลา

-แก้ปัญหาความไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกและจุดอ่อนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้จริง

-เพิ่มความกล้าฝึกทักษะการนำมาใช้จริงของแต่ละสถานการณ์

-ศึกษาการใช้ภาษาที่เป็นทางการในเชิงธุรกิจและติดต่อทางธุรกิจกับชาวต่างชาติ

-บทสนทนาที่พร้อมนำมาใช้ และคำศัพท์ที่ควรทราบในสำนักงาน

-ความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในธุรกิจและชีวิตประจำวัน


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาษา, อังกฤษ, สำหรับคนทำงาน