หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

รหัสหลักสูตร: 60989

จำนวนคนดู 453 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม


          หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

  2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

  3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

  5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

  6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา


  หัวข้อการอบรม

   - ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

   - ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

   - การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

   - การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

   - การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

   - “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

   - ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

   - ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

   - กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

   - แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

   - แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

      •การปรับปรุงที่ตัวคน

      •การปรับปรุงหน่วยงาน

      •การปรับปรุงตัวงาน

      •การปรับปรุงเทคโนโลยี

   - การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

   - กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

      •แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

      •ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

      •การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

      •ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

      •เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

   - การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

   

     Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

     Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA


Sponsored
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด
แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และอยู่ครบตรงตามระบบ

แนวทางการจัดเก็บสินค้าเพื่อให้สินค้าตรงตาม Location และสินค้าครบตรงตามระบบในยุคปัจจุบัน...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,บริหารการผลิต,หัวหน้างาน, อบรมสัมมนาบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่, การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE, ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน, การบริหารการผลิตของหัวหน้างานยุคใหม่