หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

จำนวนคนดู 325 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


          หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

  2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

  3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

  5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

  6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา


  หัวข้อการอบรม

   - ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

   - ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

   - การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

   - การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

   - การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

   - “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

   - ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

   - ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

   - กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

   - แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

   - แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

      •การปรับปรุงที่ตัวคน

      •การปรับปรุงหน่วยงาน

      •การปรับปรุงตัวงาน

      •การปรับปรุงเทคโนโลยี

   - การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

   - กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

      •แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

      •ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

      •การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

      •ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

      •เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

   - การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

   

     Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

     Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA


Sponsored
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง

รับสอน อบรม สัมมนา การตลาดออนไลน์ประสบการณ์กว่า 15 ปีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ- Mentor...

ดูรายละเอียด
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก โดยในปี 2019 มีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

บริหารการผลิต อุตสาหกรรม คุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

ประสบการณ์ด้านวิทยากร Public Training หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร”QCC Activity organization หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน”Increase machine efficiency by Preventive maintenance

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,บริหารการผลิต,หัวหน้างาน, อบรมสัมมนาบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่, การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE, ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน, การบริหารการผลิตของหัวหน้างานยุคใหม่
Sponsored
คอร์สสอนสด แบบส่วนตัว Private Coaching >> 7 เทคนิค เร่งสปีดให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง
วรพล(โค้ชพล)