การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA : Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)

จำนวนคนดู 817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA : Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

รายละเอียดหลักสูตร:

MSA ฉบับที่ 4 ได้ทำการประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน เดือน มิถุนายน 2553 โดยคู่มือ MSA ฉบับที่ 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมอย่างชัดเจนสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดและการใช้สถิติในการศึกษาระบบการวัดให้ชัดเจนมากขึ้น

โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ความรู้และสามารถ นำความรู้สำหรับการวิเคราะห์ระบบการวัดได้แก่ Bias, Linearity, Stability, Variable GR&R และ Attribute GR&R ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้การบรรยายควบคู่ไปกับการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนโดยการกล่าวถึงเครื่องมือหลักการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009ได้แก่ MSA เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

เข้าใจกระบวนการสำหรับการตรวจติดตามด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่และการดำเนินการเป็นอย่างดี

เข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านควรมีพื้นฐานด้านความเข้าใจสำหรับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน IATF 16949:2016

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร :

•แนะนำหลักสูตร (Course Overview)

•รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของคู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัดฉบับใหม่

         (New change items for MSA manual)

•ระบบการสอบเทียบ (Calibration system)

•อธิบายภาพรวมและรายละเอียดของ MSA: ทำไมต้องทำ MSA? (Overview MSA: Why MSA?)

•ชนิดของการวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความเที่ยงตรง (Accuracy)

-Bias, Linearity and Stability

•ชนิดของการวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความแม่นยำ (Precision)

-Variable & Attribute Gage R&R)

•วิธีการทำการวิเคราะห์ระบบการวัดแต่ละประเภท

        (Method for Measurement System Analysis of each type)

•ถาม- ตอบ (Questions – Answer)

กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ


วิทยากร

ชัยมงคล ศิลธร

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949 และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ค่าสัมมนาราคาท่านละ 3500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 3 ท่านๆ ละ 3,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA : Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด