การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA : Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)

รหัสหลักสูตร: 62624

จำนวนคนดู 2128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
รายละเอียดหลักสูตร:

MSA ฉบับที่ 4 ได้ทำการประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน เดือน มิถุนายน 2553 โดยคู่มือ MSA ฉบับที่ 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมอย่างชัดเจนสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดและการใช้สถิติในการศึกษาระบบการวัดให้ชัดเจนมากขึ้น

โดยหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้ความรู้และสามารถ นำความรู้สำหรับการวิเคราะห์ระบบการวัดได้แก่ Bias, Linearity, Stability, Variable GR&R และ Attribute GR&R ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้การบรรยายควบคู่ไปกับการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนโดยการกล่าวถึงเครื่องมือหลักการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009ได้แก่ MSA เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

เข้าใจกระบวนการสำหรับการตรวจติดตามด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่และการดำเนินการเป็นอย่างดี

เข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านควรมีพื้นฐานด้านความเข้าใจสำหรับข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน IATF 16949:2016

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร :

•แนะนำหลักสูตร (Course Overview)

•รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของคู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัดฉบับใหม่

         (New change items for MSA manual)

•ระบบการสอบเทียบ (Calibration system)

•อธิบายภาพรวมและรายละเอียดของ MSA: ทำไมต้องทำ MSA? (Overview MSA: Why MSA?)

•ชนิดของการวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความเที่ยงตรง (Accuracy)

-Bias, Linearity and Stability

•ชนิดของการวิเคราะห์ระบบการวัดด้านความแม่นยำ (Precision)

-Variable & Attribute Gage R&R)

•วิธีการทำการวิเคราะห์ระบบการวัดแต่ละประเภท

        (Method for Measurement System Analysis of each type)

•ถาม- ตอบ (Questions – Answer)

กำหนดการฝึกอบรม :

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ


Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ชัยมงคล ศิลธร (อาจารย์ดล)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานอุตสาหกรรม, ธุรกิจเคมี,พลาสติก,วัสดุอุตสาหกรรม, ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจการผลิต)

ผู้เชี่่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 , IATF 16949, ISO/IEC 17025, GMP/HACCP และระบบคุณภาพอื่น ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA