การออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์ ゆるいマスコットキャラクター สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจบริการ

จำนวนคนดู 228 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์ ゆるいマスコットキャラクター สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจบริการ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัจจุบันการท่องเที่ยวกำลังประสบกับปัญหาการหยุดชะลอการเดินทางของนักท่องเที่ยว เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 หลายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องปิดตัวลง ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวหลายพื้นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยืน แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราต้องให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังเหตุการณ์โควิด 19 คลี่คลาย หากคนไทยเที่ยวไทยไม่ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ เราก็สามารถที่จะลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการควบคุมโรคโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงการณ์ของรัฐบาลที่ได้มีนโยบายในการเตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยว รองรับชีวิตวิถีใหม่ เน้นการท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

                        ดังนั้น สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรมและศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวชุมชนหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยใช้วิธีการการออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์ เพื่อเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดใจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์


 วัตถุประสงค์

•เพื่อตอบสนองนโยบายในการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบัน

•เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์ สำหรับการท่องเที่ยวชุมชน


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
การออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์ ゆるいマスコットキャラクター สำหรับการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจบริการ
Sponsored
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก โดยในปี 2019 มีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบ...

ดูรายละเอียด
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Tourism Marketing, การออกแบบและการสร้างคาแรคเตอร์, ゆるいマスコットキャラクター