การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 กรกฎาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

คำนำ

          ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษ คือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย ประหม่า หวาดกลัวจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่างๆ 

          ดังนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่างๆ ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคง่าย ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้พูดยังคงกังวที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้ สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม 

          แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว “ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษ” จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา 

          การอบรมครั้งนี้ จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่ายๆ ที่ผู้เข้าอบรมคุ้นเคย มาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

          3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วๆ ไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

          วันที่หนึ่ง 

            ความเข้าใจ “การใช้ภาษาอังกฤษ” 

          - ความสำคัญ 

          * เป้าหมาย (ประสิทธิผล) หลัก 

          - Pre – Test 

            มาตรฐานการพัฒนา 

          - ประเมิน “องค์ประกอบที่ต้องคำนึง” 

          - สรุป “สูตร” ศักยภาพผู้สื่อสาร 

            แนวทางการเสริมสร้าง “เชิงปฏิบัติ” 

          - แสดง “เป้าหมายที่ต้องการ” 

          - ประเมิน “ประเด็นปัญหา” / วิเคราะห์ 

          - กิจกรรมกลุ่ม 

          * กรณีศึกษา (แบบทดสอบ) 

           “ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ” 

          - เฉลย 

           วันที่สอง

           กระบวนการฝึกทักษะการสื่อด้านการพูด (Speaking) และการฟัง (Listening) ด้วยภาษาอังกฤษ (เชิงปฏิบัติ) 

            ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ 

            1. ฝึกการสนทนาที่ 1 : การทักทายและการต้อนรับด้วยความสุภาพและกันเอง 

             (Welcoming and Greeting) 

            2. ฝึกการสนทนาที่ 2 : การสอบถามความต้องการ ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ 

            (Asking for Information) 

          - การสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น 

          - คำถามเจาะประเด็นความต้องการ 

          - คำถามชี้แนะความเหมาะสมความต้องการ 

            3. ฝึกการสนทนาที่ 3 : การอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน สุภาพ 

            (Expressing in a Good Word) 

          - การแนะนำรายละเอียด 

          - การบอก 

          - การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ 

          - การเสนอทางออกและทางเลือก 

            4. ฝึกการสนทนาที่ 4 : การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจประเด็นสำคัญ 

             (Review and Reminding) 

          - การทบทวน 

          - การย้ำทำความเข้าใจ 

          - การยืนยันความถูกต้อง

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,800 บาท

สมาชิก ท่านละ 7,000 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 6,400 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 5,800 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ (การพูด-การฟัง)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การเสริมสร้างทักษะด้วยภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, การพูดภาษาอังกฤษ, การฟังภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด