เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร Road to Purchasing & Supply Professional

จำนวนคนดู 129 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร Road to Purchasing & Supply Professional
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ทุกกิจการจำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้การงานดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ งานจัดซื้อจัดหาที่ปฏิบัติอย่างมืออาชีพย่อมทำให้กิจการราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้เปรียบคู่แข่ง มีผู้ประมาณการเอาไว้ว่าสิ่งที่จัดซื้อจัดหาเข้ามาใช้ในกิจการนั้นอยู่ที่ 50-60% ของรายรับของบริษัท ค่าใช้จ่ายก้อนนี้ถ้าปล่อยให้ดำเนินการโดยใครก็ไม่รู้เห็นทีว่ากิจการบริษัทคงอยู่ในฐานะลำบาก การจัดซื้อจัดหาอย่างมืออาชีพจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกบริษัทต้องให้ความใส่ใจให้มาก

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

oทำไมฝ่ายจัดซื้อจัดหาของบางบริษัทจึงยังทำงานแบบเสมียนในฝ่ายธุรการ

oจัดซื้อจัดหาแบบกลยุทธ์แตกต่างอย่างไรกับแบบปฏิบัติการ

oงานสำคัญของนักจัดซื้อจัดหาคือการหาแหล่งขายอย่างมียุทธศาสตร์

oการจัดซื้อเชิงรับ แตกต่างจากการจัดซื้อเชิงรุกอย่างไร

oทำไมจึงควรซื้อจากซัพพลายเออร์สองรายควบกันและทำไมในบางกรณีควรซื้อจากรายเดียว

oการบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์

oการเจรจาต่อรองแบบลูกทุ่งเปรียบเทียบกับแบบมืออาชีพ

oข้อคิดเมื่อจะสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักจัดซื้อเข้ามาร่วมงานด้วย


วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วิทยากร, Trainer, กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัดประวัติการทำงาน - ปัจจุบันประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นคณะทางานจัดทาระบบEDI (Electronic Data Interchange) ในระบบงานจัดซื้อชุดก่อตั้งแรกเริ่มของประเทศไทย เป็นบรรณาธิการวารสารรายเดือนสองภาษาไทย-อังกฤษวิทยายุทธจัดซื้อและบริหารพัสดุ(Purchasing, Logistics & Supply Chain Digest) โดยได้รับการสนับสนุนด้านเนื้อหาจากสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งชาติ (NAPM - National Association of Purchasin...

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,300.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:Aranya Chaidejsuriya
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร Road to Purchasing & Supply Professional
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet

คำค้นประกาศนี้ Tags: เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร Road to Purchasing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด