เทคนิคการบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า-กลยุทธ์การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน

รหัสหลักสูตร: 64863

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความสำคัญ

ยอดขายที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะมีกำไรมากขึ้นเสมอไป หากการอนุมัติเครดิตหรือสินเชื่อทางการค้าไม่มีระบบหรือมาตรการที่รัดกุมพอ เมื่อลูกหนี้มีปัญหา นอกจากจะเก็บเงินไม่ได้แล้วยังต้องสูญเสียสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย การตัดไฟเสียแต่ต้นลมจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ศิลปะการติดตามหนี้ก็นับเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่ากันเพราะการเจรจาต่อรองที่พลาดนิดเดียวอาจทำให้หนี้สูญได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

การวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่ออนุมัติสินเชื่อ/เครดิตทางการค้า

    1) ระบบประสานงานระหว่าง ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ – เครดิต ฝ่ายบัญชี – การเงิน ฝ่ายติดตามหนี้ เพื่อความคล่องตัวและรัดกุมในการดำเนินงาน

    2) การวิเคราะห์ลูกหนี้และประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อหรือเครดิต

    3) กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการให้สินเชื่อหรือเครดิตแก่ลูกค้า

- การให้เครดิต

- การวิเคราะห์สินเชื่อหรือเครดิต

- กำหนดเงื่อนไขของเครดิตหรือสินเชื่อ

- วงเครดิตหรือสินเชื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ละราย

- ระยะเวลาที่จะให้เครดิตและเงื่อนไขส่วนลดเงินสด


กลยุทธ์การติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้สิน

    1) ขั้นตอนแต่ละขั้นของการติดตามหนี้เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

    2) การจัดชั้นลูกหนี้เพื่อความรัดกุมและลดความเสี่ยงในการบริหารลูกหนี้

    3) เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บและมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วขึ้น

    4) สัญญาเตือนบอกเหตุว่าลูกหนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง

    5) เทคนิคการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อเริ่มเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้

    6) เทคนิคการเจรจาต่อรอง หาทางออกและข้อยุติให้กับลูกหนี้ที่ได้ผลและไม่เสียประโยชน์

    7) การใช้โทรศัพท์ติดตามหนี้ หรือเร่งรัดหนี้สิน

    8) แก้ปัญหาลูกหนี้ หนีหนี้ ย้ายที่อยู่ ผิดนัด บ่ายเบี่ยง เหนียวหนี้ มีอิทธิพลหรืออันธพาล

    9) มาตรการขั้นเด็ดขาด ขั้นตอนทางกฎหมาย การสรุปและรวบรวมหลักฐานที่รัดกุมที่ลูกหนี้ดิ้นไม่หลุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการบริหารสินเชื่อ, เครดิตทางการค้า, กลยุทธ์การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน, เร่งรัดหนี้สิน, บริหารสินเชื่อ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด