การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย

รหัสหลักสูตร: 65156

จำนวนคนดู 14 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 27 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 44 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย...!!! คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่...!!!???

1. ทีมขายไม่ตั้งใจขายทั้งๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขายได้...

2. ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ที่ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้

3. ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน

4. ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้

5. ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงาน

6. ทีมขายขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขายทำให้สับสน

7. ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม

8. ปัญหาต่างๆ ในทีมที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในทีมขายได้


นับเป็นที่ทราบกันดีว่า ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง การสร้างยอด การเพิ่มยอด เป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากทีมงานขายที่กำกับและดูแลจากผู้นำการขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะจำหน่ายเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น สินค้าตามฤดูกาล ผู้นำการขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากพนักงานขายของตนเองดังเช่น องค์กรชั้นนำทั่วไป จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำการขาย เพื่อให้ผู้นำการขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมขายของตนเองมีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดี ที่จะสามารถสร้างยอดขาย ซึ่งผู้นำการขายที่ล้มเหลวในองค์กรเพราะองค์กรมีความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขาย เป็นทักษะคนละประเภทกัน ดังนั้นองค์กรชั้นนำจึงมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำงานขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ...


วัตถุประสงค์

1. ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย

2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เข้าใจหลักการวางแผนผังของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานได้จริง

4. สร้างและพัฒนาทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

5. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย...

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

1. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร

2. การสรรหา, การคัดเลือก, การรักษา, บุคลากรทางการขาย

3. การตั้งเป้าหมายและการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมขาย

4. การบริหารเวลา สำหรับทีมขาย

5. การฝึกวิเคราะห์บุคคล (ลูกค้า)

6. การบริหารลูกค้าที่ดี (สร้างตลาดใหม่ได้ไม่รู้สิ้น)

7. การวางแผนในการหาตลาดใหม่

8. การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ

9. การประเมินผลของพนักงานขาย


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหารทีมขาย (Supervisor)

2. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Manager)

วิทยากร

จักรี อัมพรต (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ด้วยประสบการณ์การขายมากกว่า 14 ปี พร้อมรางวัลงานขาย การันตีความสำเร็จมากมาย สู่ความฝันอาชีพวิทยากร จึงใช้ทุกองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อถ่ายทอด นอกจากหลักสูตรการขายแล้ว ยังพัฒนาหลักสูตรการบริหารเวลา หลักสูตรการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย, การบริหารงานขาย, ผู้จัดการทีมขาย, ขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด