ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

ดร.แอน

ดร.  พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ, งานอุตสาหกรรม, งานช่าง / วิศวกรรม)

จำนวนเข้าชม 808 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

Doctorof Philosophy Program in Environmental Management (Inter-DepartmentalProgram in Environmental Management), ChulalongkornUniversity, 2010 (GPA. 3.83)

DissertationTopic: Co-processing of Grinding Sludge asAlternative Raw Material in Cement Production

Master ofScience in Environmental Management (Inter-DepartmentalProgram in Environmental Management), ChulalongkornUniversity, 2005 (GPA. 3.44)

DissertationTopic: Stabilization of Contaminated Soil inCoal Mining Area by Municipal Solid Waste Fly Ash (MWFA) and Cement Kiln Dust(CKD)

Bachelor ofScience in Environmental ScienceSilpakornUniversity, 2002 (GPA. 3.05)

High Schoollevel MahidolWittayanusorn High School, 1998

ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience): 17 ปี (2546-2563)

ที่ปรึกษา  (Executive Advisor)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีมพาวเวอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ทีเค ไวซ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทเบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

กฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์บริษัทเพื่อความยั่งยืน

ESG development

Corporate Sustainability 

GRI standard

การสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ ขยะ 

เทคโนโลยีสะอาด

กฎหมายการจัดการขยะอุตสาหกรรม

Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน และติดตามงาน

ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร        1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” ง...

ดูรายละเอียด

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »