เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

ดร.แอน

ดร.ธารทิพย์  พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจ, งานอุตสาหกรรม, งานช่าง / วิศวกรรม)

จำนวนเข้าชม 3087 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประวัติการศึกษา

Doctorof Philosophy Program in Environmental Management (Inter-DepartmentalProgram in Environmental Management), ChulalongkornUniversity, 2010 (GPA. 3.83)

DissertationTopic: Co-processing of Grinding Sludge asAlternative Raw Material in Cement Production

Master ofScience in Environmental Management (Inter-DepartmentalProgram in Environmental Management), ChulalongkornUniversity, 2005 (GPA. 3.44)

DissertationTopic: Stabilization of Contaminated Soil inCoal Mining Area by Municipal Solid Waste Fly Ash (MWFA) and Cement Kiln Dust(CKD)

Bachelor ofScience in Environmental ScienceSilpakornUniversity, 2002 (GPA. 3.05)

High Schoollevel MahidolWittayanusorn High School, 1998

ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience): 17 ปี (2546-2563)

ที่ปรึกษา  (Executive Advisor)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีมพาวเวอร์ คอนซัลแตนท์ จํากัด

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ทีเค ไวซ์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัทเบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย ดร.แอน ดร.ธารทิพย์ พันธ์เมธาฤทธิ์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »