การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง The Power of Negotiation รุ่น 27

จำนวนคนดู 2817 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง  The Power of Negotiation รุ่น 27
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 6 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 63 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตาม ทักษะหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ “ทักษะการเจรจาต่อรอง” เหตุผลก็เพราะว่า “ทุกคนมีเป้าหมาย” “ทุกองค์กรมีข้อจำกัด” และ “ทุกฝ่ายต้องการได้เปรียบ” ซึ่งบ่อยครั้ง หรือด้วยจำนนต่อสถานการณ์โดยปริยาย ที่เราต้องยอมเสียเปรียบ ยอมให้ และพ่ายแพ้ เพียงเพราะ “ไม่รู้” “ไม่ชำนาญ” และ “ไม่มียุทธวิธี” ในการเจรจาต่อรอง จึงทำให้ต้อง “ตกเป็นเหยื่อ” หรือ “เบี้ยล่าง” ในทุกคราวที่มีการเจรจาต่อรอง แต่ถ้าหากเราได้ “เรียนรู้” และ “ฝึกฝน” ก็ย่อมเชื่อมั่นได้ว่า “เทคนิคการเจรจาต่อรอง” ถือเป็น “เครื่องมือ” ที่ทำให้ผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองครั้งใหม่ ท่านไม่ “ตกเป็นรอง” อีกต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.ความเหมือนที่แตกต่างของ… 

-Bargain คืออะไร

-Negotiation คืออะไร

2.เคล็ดลับแห่ง “ชัยชนะ” ในการเจรจาต่อรอง

-Type of Power

-Source of Power

-Power Grid 


3.  20 ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองสู่ชัยชนะ

1.ยุทธวิธีเล่นลูกต่ำ             11.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 3

2.ยุทธวิธีเล่นลูกสูง             12.ยุทธวิธี 15 ค่ำ เดือน 11

3.ยุทธวิธี Limited              13.ยุทธวิธีสับขาหลอก

4.ยุทธวิธี Urgent               14.ยุทธวิธีพระเอก/ผู้ร้าย

5.ยุทธวิธีรอคอย                15.ยุทธวิธีอันธพาล

6.ยุทธวิธีแย่กับแย่กว่า         16.ยุทธวิธีให้และขอกลับ

7.ยุทธวิธีเปลี่ยนเกียร์          17.ยุทธวิธีปลาตอด

8.ยุทธวิธีเปลี่ยนตัว             18.ยุทธวิธีISO

9.ยุทธวิธีแยกชิ้นส่วน          19.ยุทธวิธีเผยความลับ

10.ยุทธวิธีรวมเหล่า            20.ยุทธวิธีมุ่งอนาคต


4.กฎการเจรจาต่อรองที่ได้ผล

5.ข้อควรจำในการเจรจาต่อรองที่ห้ามฝ่าฝืน 5 ประการ

6.คำพูดติดปากสำหรับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

7.จิตวิทยา : อ่านภาษากายและการจับพิรุธของคู่เจรจา

8.สรุปและตอบคำถาม


วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานขาย พนักงานการตลาด พนักงานจัดซื้อ พนักงานบัญชี ผู้จัดการทุกสายงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณอรัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0866183752
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง The Power of Negotiation รุ่น 27
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ์Negotiation Skills, การเจรจาตอ่อรองอย่างมีชั้นเชิง, การต่อรองในงานขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ แนะนำการปฎิบัติงานให้เป็นไปอยางถูกต้องและปลอดภัย คอยควบคุมป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงาน ถ้าหัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจในหลักก
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)