สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน

จำนวนคนดู 1413 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอดจนทราบแนวคิดการพัฒนาสร้างสมดุลย์ความสุขและความสำเร็จทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น 

2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวก

3. เพื่อให้ทราบแนวคิดการพัฒนาสร้างสมดุลย์ความสุขและความสำเร็จในชีวิตด้วย 6Qs


หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร   

1 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์

2 เรียนรู้สร้างสุข ... ด้วยการเข้าใจตนเองและผู้อื่น

       เรารู้จักตนเองในด้านใดบ้าง

       วิธีที่จะทำให้เกิดความเข้าใจตนเอง

       การเข้าใจตนเองและผู้อื่นโดยการพิจารณาจริต

       กิจกรรมทดสอบความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

3 การพัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงานด้วย 6Qs

       [ IQ  ,  AQ  .  MQ  ,  SQ  ,  HQ  ,  FQ  ]

4 การเห็นคุณค่าในความแตกต่างของผู้อื่น

5 ทัศนะต่อตนเองและผู้อื่น

6 เทคนิคการจัดการพลังลบ เพิ่มพลังบวก เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความสำเร็จในการทำงาน

7 กิจกรรมฝึกคิด พิชิตอุปสรรคและปัญหา


วิธีการ   ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย Workshop


วิทยากร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: happy, ความสุข, ความสำเร็จ
บุคลิกภาพที่ดี สร้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
3500บาท
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สูงขึ้น บุคลิกภาพที่ดี คือภาพลักษณ์ของตัวคุณที่จะฉายออกไป และมีผลต่อการเสริม
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา 26 กันยายน 2017
3000บาท
ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ แต่อยู่ที่ทัศนคติในการทำงานต่างหาก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวกเราจะสามารถโอนถ่ายความรู้สึก พลังงาน และควา
Professional  Super Secretary
3000บาท
เพื่อฝึกทักษะในการเป็นผู้ช่วยฝ่ายผู้บริหารและสามารถเป็นผู้ประสานงานอย่างมืออาชีพ
ฟังให้ได้ยิน Listen with your Heart
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการคิด ภาษา และพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ และช่วยทำให้การสื่อสาร ระหว่างกัน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น