หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom

รหัสหลักสูตร: 67417

จำนวนคนดู 964 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

           การที่องค์กรต่างๆจะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งการสื่อสารที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร อีกด้วย

           การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างองค์กรต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างระบบงานที่ดี เพราะถึงแม้มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีและพนักงานจะรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร แต่หากขาดการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ภารกิจก็ไม่อาจบรรลุผลสำเร็จได้


วัตถุประสงค์

•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

•สามารถเข้าใจหลักการรวมถึงหาแนวทางการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี

•เรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง เพื่อเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้า และบุคคลภายนอก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสาร

•ทฤษฎี Jo-Hari Windows (ความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ดี)

•DISC การสื่อสารกับคนสไตล์ต่างๆ (เข้าใจความแตกต่างและเทคนิคการสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลาย)

•case study ผลลัพธ์ กับ ความสัมพันธ์ที่ดี

•กุญแจความสำเร็จของการสื่อสาร

•workshop “บ้านมหัศจรรย์” (แบบทดสอบวัดทักษะในการสื่อสาร)

•กระบวนการในการสื่อสารและบริหารการสนทนา

•Workshop “NASA” (การรับมือกับความขัดแย้งและหาบทสรุปในการประชุม)

•การให้ Feedback เชิงบวกเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

วิทยากร

ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

อบรมสำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านการขาย การบริการ และการบริหารทีม

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทฤษฎี Jo-Hari Windows, DISC, ความสำคัญของการสื่อสาร, การสื่อสารกับคนสไตล์ต่างๆ, ความสัมพันธ์ที่ดี, บริหารการสนทนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด